Перелік навчальних дисциплін на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 191 "Архітектура та містобудування"

Код з/п

Компоненти освітньо-професійної програми

Кількість кредитів

Навчально-методичне забезпечення

Обов’язкові компоненти ОП

1. Цикл загальної підготовки

ОК 1.01

Історія України та культури

3


:  storya-ukr_-kulturi.docx    :  storya-ukr_-kulturi.docx
(завантажень: 7 / 10-12-2018, 10:39)
 

ОК 1.02

Іноземна мова

3


:  nozemna-mova.docx    :  nozemna-mova.docx
(завантажень: 2 / 10-12-2018, 10:39)
 

ОК 1.03

Українська мова (за професійним спрямуванням)

3


:  ukrayinska-mova-poof_-spryam.docx    :  ukrayinska-mova-poof_-spryam.docx
(завантажень: 0 / 10-12-2018, 10:39)
 

ОК 1.04

Філософія

3


:  flosofya.docx    :  flosofya.docx
(завантажень: 1 / 10-12-2018, 10:39)
 

ОК 1.05

Вища математика

3


:  vischa-matematika.docx    :  vischa-matematika.docx
(завантажень: 6 / 10-12-2018, 10:39)
 

ОК 1.06

Економічна теорія та економіка будівництва

3


:  ekonom_-teorya.docx    :  ekonom_-teorya.docx
(завантажень: 2 / 10-12-2018, 10:39)
 

2. Цикл професійної підготовки

ОК 2.01

Архітектурна графіка

6


:  arhtek_-grafka.docx    :  arhtek_-grafka.docx
(завантажень: 4 / 10-12-2018, 10:39)
 

ОК 2.02

Геодезія

3


:  geodezya.docx    :  geodezya.docx
(завантажень: 3 / 10-12-2018, 10:39)
 

ОК 2.03

Інформаційні і комунікаційні технології

3

 

ОК 2.04

Історія архітектури, містобудування, мистецтв та дизайну

4


:  storya-arhtekturi-mstobud.docx    :  storya-arhtekturi-mstobud.docx
(завантажень: 2 / 10-12-2018, 10:39)
 

ОК 2.05

Архітектурно-містобудівне законодавство

4


:  arh_-zakonodavstvo.docx    :  arh_-zakonodavstvo.docx
(завантажень: 1 / 10-12-2018, 10:39)
 

ОК 2.06

Сучасні матеріали та технології будівництва

4


:  such_materali-ta-tehnol_budvn.docx    :  such_materali-ta-tehnol_budvn.docx
(завантажень: 1 / 10-12-2018, 10:39)
 

ОК 2.07

Будівельна фізика

3


:  budvelna-fzika.docx    :  budvelna-fzika.docx
(завантажень: 2 / 10-12-2018, 10:39)
 

ОК 2.08

Архітектурна композиція

6


:  arhtekturna-kompozicya.docx    :  arhtekturna-kompozicya.docx
(завантажень: 3 / 10-12-2018, 10:39)
 

ОК 2.09

Безпека життєдіяльності та основи охорони праці

3


:  bzhd-ohorona-prac.docx    :  bzhd-ohorona-prac.docx
(завантажень: 0 / 10-12-2018, 10:39)
 

ОК 2.10

Основи містобудування

3


:  osnovi-mstobuduvannya.docx    :  osnovi-mstobuduvannya.docx
(завантажень: 6 / 10-12-2018, 10:39)
 

ОК 2.11

Основи землевпорядкування

3


:  osnovi-zemlevporyadk.docx    :  osnovi-zemlevporyadk.docx
(завантажень: 13 / 10-12-2018, 10:39)
 

ОК 2.12

Сучасні архітектурно-будівельні конструкції

6


:  such_-arh-budv_-konstrukcyi.docx    :  such_-arh-budv_-konstrukcyi.docx
(завантажень: 3 / 10-12-2018, 10:39)
 

ОК 2.13

Організація сільськогосподарського виробництва з основами землеробства, тваринництва та механізації

3


:  organ_s-h-vir_-mehanz.docx    :  organ_s-h-vir_-mehanz.docx
(завантажень: 4 / 10-12-2018, 10:39)
 

ОК 2.14

Опір будівельних матеріалів

3


:  opr-budvelnih-materalv.docx    :  opr-budvelnih-materalv.docx
(завантажень: 6 / 10-12-2018, 10:39)
 

ОК 2.15

Інженерне обладнання будівель

3


:  nzhen_-obladn_-budvel.docx    :  nzhen_-obladn_-budvel.docx
(завантажень: 2 / 10-12-2018, 10:39)
 

ОК 2.16

Нарисна геометрія

3


:  narisna-geometrya.docx    :  narisna-geometrya.docx
(завантажень: 3 / 10-12-2018, 10:39)
 

ОК 2.17

Типологія будівель і споруд

6


:  tipologya-budvel-sporud.docx    :  tipologya-budvel-sporud.docx
(завантажень: 1 / 10-12-2018, 10:39)
 

ОК 2.18

Ландшафтна архітектура

3


:  landshaftna-arhtekt.docx    :  landshaftna-arhtekt.docx
(завантажень: 6 / 10-12-2018, 10:39)
 

ОК 2.19

Реконструкція будівель і споруд

4


:  rekonstrukcya-budvel-sporud.docx    :  rekonstrukcya-budvel-sporud.docx
(завантажень: 3 / 10-12-2018, 10:39)
 

ОК 2.20

Планування території населених пунктів

5


:  planuvannya-teritryi-nas_-punktv.docx    :  planuvannya-teritryi-nas_-punktv.docx
(завантажень: 3 / 10-12-2018, 10:39)
 

ОК 2.21

Інженерний благоустрій територій і транспорту

4


:  nzhen_blag_ter-transportu.docx    :  nzhen_blag_ter-transportu.docx
(завантажень: 1 / 10-12-2018, 10:39)
 

ОК 2.22

Декоративно-прикладне мистецтво

3


:  dek-prikl_-mistectvo.docx    :  dek-prikl_-mistectvo.docx
(завантажень: 2 / 10-12-2018, 10:39)
 

ОК 2.23

Архітектурна ергономіка

4


:  arh_ergonomka-1.docx    :  arh_ergonomka-1.docx
(завантажень: 2 / 10-12-2018, 10:39)
 

ОК 2.24

Архітектурне проектування

28


:  arhutekturne-proektuvannya.docx    :  arhutekturne-proektuvannya.docx
(завантажень: 6 / 10-12-2018, 10:39)
 

ОК 2.25

Рисунок, живопис, скульптура

24


:  risunok-zhivopis-skulptura.docx    :  risunok-zhivopis-skulptura.docx
(завантажень: 5 / 10-12-2018, 10:39)
 

ОК 2.26

Дипломна робота

9

 

ОК 2.27

Навчальна практика

3

 

ОК 2.28

Живописна практика

3

 

ОК 2.29

Проектна практика

3

 

ОК 2.30

Переддипломна практика

3

 

Разом за обов’язковими компонентами

180

 

Вибіркові компоненти ОП

1. Цикл загальної підготовки

ВК 1.01

Політологія

4


:  poltologya.docx    :  poltologya.docx
(завантажень: 0 / 10-12-2018, 10:39)
 

Філософія геокультури


:  flosofya-geokulturi.docx    :  flosofya-geokulturi.docx
(завантажень: 1 / 10-12-2018, 10:39)
 

ВК 1.02

Соціальна екологія

4


:  socalna-ekologya.docx    :  socalna-ekologya.docx
(завантажень: 0 / 10-12-2018, 10:39)
 

Соціологія

 

 
:  socologya.docx    :  socologya.docx
(завантажень: 1 / 10-12-2018, 10:39)
 

2. Цикл професійної підготовки

ВК 2.01

Архітектурні стилі

4


:  arhtekturn-stil.docx    :  arhtekturn-stil.docx
(завантажень: 2 / 10-12-2018, 10:39)
 

Історія дизайну


:  storya-dizaynu.docx    :  storya-dizaynu.docx
(завантажень: 3 / 10-12-2018, 10:39)
 

Основи перед-проектного аналізу в архітектурі (функціонування, планування, композиція)


:  osn_peredproektn_-analzu.docx    :  osn_peredproektn_-analzu.docx
(завантажень: 0 / 10-12-2018, 10:39)
 

ВК 2.02

Інтер'єрний дизайн

4

 
:  ntererniy-dizayn.docx    :  ntererniy-dizayn.docx
(завантажень: 1 / 10-12-2018, 10:39)
 

Основи дизайну архітектурного середовища


:  osnovi-dizaynu-arh_-seredovischa.docx    :  osnovi-dizaynu-arh_-seredovischa.docx
(завантажень: 1 / 10-12-2018, 10:39)
 

Основи реконструкції  історичної забудови


:  osnovi-rekonstrukcyi-stor_-zabudovi.docx    :  osnovi-rekonstrukcyi-stor_-zabudovi.docx
(завантажень: 0 / 10-12-2018, 10:39)
 

ВК 2.03

Архітектурна екологія

4


:  arhtekturna-ekologya.docx    :  arhtekturna-ekologya.docx
(завантажень: 1 / 10-12-2018, 10:39)
 

Інклюзивне архітектурне середовище


:  nklyuziv_-seredovische.docx    :  nklyuziv_-seredovische.docx
(завантажень: 1 / 10-12-2018, 10:39)
 

Безбар`єрне архітектурно-містобудівне середовище


:  bezbarerne-seredovische-1.docx    :  bezbarerne-seredovische-1.docx
(завантажень: 0 / 10-12-2018, 10:39)
 

ВК 2.04

Комп'ютерне  проектування в архітектурі та інтер'єрному дизайні

3

 

Комп'ютерне  проектування в ландшафтній архітектурі та дизайні

 

Комп'ютерне  проектування в архітектурі та будівництві

 

ВК 2.05

Програмні засоби проектування об'єктів архітектури та інтер'єрного дизайну

3

 

Програмні засоби проектування об'єктів ландшафтної архітектури та дизайну

 

 Програмні засоби проектування об'єктів архітектури та будівництва

 

ВК 2.06

Архітектура та інтер'єрний дизайн (малі архітектурні форми)

6

 

Ландшафтна архітектура та дизайн (малі архітектурні форми)


:  landshaftna-arhtekt.docx    :  landshaftna-arhtekt.docx
(завантажень: 6 / 10-12-2018, 10:39)
 

Архітектура та будівництво (малі архітектурні форми)

 

ВК 2.07

Архітектура та інтер'єрний дизайн (житлові будівлі)

7

 

Ландшафтна архітектура та дизайн (житлові будівлі)

 

Архітектура та будівництво (житлові будівлі)

 

ВК 2.08

Архітектура та інтер'єрний дизайн (будівлі громадських закладів)

8

 

Ландшафтна архітектура та дизайн (будівлі громадських закладів)

 

Архітектура та будівництво (будівлі громадських закладів)

 

ВК 2.09

Архітектура та інтер'єрний дизайн (виробничі будівлі)

10

 

Ландшафтна архітектура та дизайн (виробничі будівлі)

 

Архітектура та будівництво (виробничі будівлі)

 

ВК 2.10

Методи та методики архітектурного проектування та інтер'єрного дизайну

3


:  metodi-metodiki-arhutekt_-proektuv.docx    :  metodi-metodiki-arhutekt_-proektuv.docx
(завантажень: 1 / 10-12-2018, 10:39)
 

Методи та методики ландшафтної архітектури та дизайну

 

Методи та методики архітектурного проектування та будівництва

 

Разом за вибірковими компонентами

60

 

Загальний обсяг освітньо-професійної програми

240

 


 

 
:  ОПП_191_Архітектура та містобудування    :  ОПП_191_Архітектура та містобудування
(завантажень: 8 / 10-12-2018, 11:00)
 Оновлено: 10-12-2018, 10:55 / Переглядів: 920
 

Авторизація