Перелік навчальних дисциплін на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 191 "Архітектура та містобудування"

Код з/п

Компоненти освітньо-професійної програми

Кількість кредитів

Навчально-методичне забезпечення

Обов’язкові компоненти ОП

1. Цикл загальної підготовки

ОК 1.01

Історія України та культури

3


:  storya-ukr_-kulturi.docx (завант.: 9)
Переглянути онлайн:  storya-ukr_-kulturi.docx
[10-12-2018, 10:39]  

ОК 1.02

Іноземна мова

3


:  nozemna-mova.docx (завант.: 3)
Переглянути онлайн:  nozemna-mova.docx
[10-12-2018, 10:39]  

ОК 1.03

Українська мова (за професійним спрямуванням)

3


:  ukrayinska-mova-poof_-spryam.docx (завант.: 1)
Переглянути онлайн:  ukrayinska-mova-poof_-spryam.docx
[10-12-2018, 10:39]  

ОК 1.04

Філософія

3


:  flosofya.docx (завант.: 2)
Переглянути онлайн:  flosofya.docx
[10-12-2018, 10:39]  

ОК 1.05

Вища математика

3


:  vischa-matematika.docx (завант.: 7)
Переглянути онлайн:  vischa-matematika.docx
[10-12-2018, 10:39]  

ОК 1.06

Економічна теорія та економіка будівництва

3


:  ekonom_-teorya.docx (завант.: 4)
Переглянути онлайн:  ekonom_-teorya.docx
[10-12-2018, 10:39]  

2. Цикл професійної підготовки

ОК 2.01

Архітектурна графіка

6


:  arhtek_-grafka.docx (завант.: 6)
Переглянути онлайн:  arhtek_-grafka.docx
[10-12-2018, 10:39]  

ОК 2.02

Геодезія

3


:  geodezya.docx (завант.: 6)
Переглянути онлайн:  geodezya.docx
[10-12-2018, 10:39]  

ОК 2.03

Інформаційні і комунікаційні технології

3

 

ОК 2.04

Історія архітектури, містобудування, мистецтв та дизайну

4


:  storya-arhtekturi-mstobud.docx (завант.: 4)
Переглянути онлайн:  storya-arhtekturi-mstobud.docx
[10-12-2018, 10:39]  

ОК 2.05

Архітектурно-містобудівне законодавство

4


:  arh_-zakonodavstvo.docx (завант.: 3)
Переглянути онлайн:  arh_-zakonodavstvo.docx
[10-12-2018, 10:39]  

ОК 2.06

Сучасні матеріали та технології будівництва

4


:  such_materali-ta-tehnol_budvn.docx (завант.: 2)
Переглянути онлайн:  such_materali-ta-tehnol_budvn.docx
[10-12-2018, 10:39]  

ОК 2.07

Будівельна фізика

3


:  budvelna-fzika.docx (завант.: 3)
Переглянути онлайн:  budvelna-fzika.docx
[10-12-2018, 10:39]  

ОК 2.08

Архітектурна композиція

6


:  arhtekturna-kompozicya.docx (завант.: 4)
Переглянути онлайн:  arhtekturna-kompozicya.docx
[10-12-2018, 10:39]  

ОК 2.09

Безпека життєдіяльності та основи охорони праці

3


:  bzhd-ohorona-prac.docx (завант.: 1)
Переглянути онлайн:  bzhd-ohorona-prac.docx
[10-12-2018, 10:39]  

ОК 2.10

Основи містобудування

3


:  osnovi-mstobuduvannya.docx (завант.: 9)
Переглянути онлайн:  osnovi-mstobuduvannya.docx
[10-12-2018, 10:39]  

ОК 2.11

Основи землевпорядкування

3


:  osnovi-zemlevporyadk.docx (завант.: 14)
Переглянути онлайн:  osnovi-zemlevporyadk.docx
[10-12-2018, 10:39]  

ОК 2.12

Сучасні архітектурно-будівельні конструкції

6


:  such_-arh-budv_-konstrukcyi.docx (завант.: 5)
Переглянути онлайн:  such_-arh-budv_-konstrukcyi.docx
[10-12-2018, 10:39]  

ОК 2.13

Організація сільськогосподарського виробництва з основами землеробства, тваринництва та механізації

3


:  organ_s-h-vir_-mehanz.docx (завант.: 6)
Переглянути онлайн:  organ_s-h-vir_-mehanz.docx
[10-12-2018, 10:39]  

ОК 2.14

Опір будівельних матеріалів

3


:  opr-budvelnih-materalv.docx (завант.: 7)
Переглянути онлайн:  opr-budvelnih-materalv.docx
[10-12-2018, 10:39]  

ОК 2.15

Інженерне обладнання будівель

3


:  nzhen_-obladn_-budvel.docx (завант.: 3)
Переглянути онлайн:  nzhen_-obladn_-budvel.docx
[10-12-2018, 10:39]  

ОК 2.16

Нарисна геометрія

3


:  narisna-geometrya.docx (завант.: 4)
Переглянути онлайн:  narisna-geometrya.docx
[10-12-2018, 10:39]  

ОК 2.17

Типологія будівель і споруд

6


:  tipologya-budvel-sporud.docx (завант.: 2)
Переглянути онлайн:  tipologya-budvel-sporud.docx
[10-12-2018, 10:39]  

ОК 2.18

Ландшафтна архітектура

3


:  landshaftna-arhtekt.docx (завант.: 8)
Переглянути онлайн:  landshaftna-arhtekt.docx
[10-12-2018, 10:39]  

ОК 2.19

Реконструкція будівель і споруд

4


:  rekonstrukcya-budvel-sporud.docx (завант.: 5)
Переглянути онлайн:  rekonstrukcya-budvel-sporud.docx
[10-12-2018, 10:39]  

ОК 2.20

Планування території населених пунктів

5


:  planuvannya-teritryi-nas_-punktv.docx (завант.: 5)
Переглянути онлайн:  planuvannya-teritryi-nas_-punktv.docx
[10-12-2018, 10:39]  

ОК 2.21

Інженерний благоустрій територій і транспорту

4


:  nzhen_blag_ter-transportu.docx (завант.: 2)
Переглянути онлайн:  nzhen_blag_ter-transportu.docx
[10-12-2018, 10:39]  

ОК 2.22

Декоративно-прикладне мистецтво

3


:  dek-prikl_-mistectvo.docx (завант.: 3)
Переглянути онлайн:  dek-prikl_-mistectvo.docx
[10-12-2018, 10:39]  

ОК 2.23

Архітектурна ергономіка

4


:  arh_ergonomka-1.docx (завант.: 4)
Переглянути онлайн:  arh_ergonomka-1.docx
[10-12-2018, 10:39]  

ОК 2.24

Архітектурне проектування

28


:  arhutekturne-proektuvannya.docx (завант.: 7)
Переглянути онлайн:  arhutekturne-proektuvannya.docx
[10-12-2018, 10:39]  

ОК 2.25

Рисунок, живопис, скульптура

24


:  risunok-zhivopis-skulptura.docx (завант.: 6)
Переглянути онлайн:  risunok-zhivopis-skulptura.docx
[10-12-2018, 10:39]  

ОК 2.26

Дипломна робота

9

 

ОК 2.27

Навчальна практика

3

 

ОК 2.28

Живописна практика

3

 

ОК 2.29

Проектна практика

3

 

ОК 2.30

Переддипломна практика

3

 

Разом за обов’язковими компонентами

180

 

Вибіркові компоненти ОП

1. Цикл загальної підготовки

ВК 1.01

Політологія

4


:  poltologya.docx (завант.: 2)
Переглянути онлайн:  poltologya.docx
[10-12-2018, 10:39]  

Філософія геокультури


:  flosofya-geokulturi.docx (завант.: 3)
Переглянути онлайн:  flosofya-geokulturi.docx
[10-12-2018, 10:39]  

ВК 1.02

Соціальна екологія

4


:  socalna-ekologya.docx (завант.: 1)
Переглянути онлайн:  socalna-ekologya.docx
[10-12-2018, 10:39]  

Соціологія

 

 
:  socologya.docx (завант.: 2)
Переглянути онлайн:  socologya.docx
[10-12-2018, 10:39]  

2. Цикл професійної підготовки

ВК 2.01

Архітектурні стилі

4


:  arhtekturn-stil.docx (завант.: 3)
Переглянути онлайн:  arhtekturn-stil.docx
[10-12-2018, 10:39]  

Історія дизайну


:  storya-dizaynu.docx (завант.: 4)
Переглянути онлайн:  storya-dizaynu.docx
[10-12-2018, 10:39]  

Основи перед-проектного аналізу в архітектурі (функціонування, планування, композиція)


:  osn_peredproektn_-analzu.docx (завант.: 1)
Переглянути онлайн:  osn_peredproektn_-analzu.docx
[10-12-2018, 10:39]  

ВК 2.02

Інтер'єрний дизайн

4

 
:  ntererniy-dizayn.docx (завант.: 2)
Переглянути онлайн:  ntererniy-dizayn.docx
[10-12-2018, 10:39]  

Основи дизайну архітектурного середовища


:  osnovi-dizaynu-arh_-seredovischa.docx (завант.: 2)
Переглянути онлайн:  osnovi-dizaynu-arh_-seredovischa.docx
[10-12-2018, 10:39]  

Основи реконструкції  історичної забудови


:  osnovi-rekonstrukcyi-stor_-zabudovi.docx (завант.: 1)
Переглянути онлайн:  osnovi-rekonstrukcyi-stor_-zabudovi.docx
[10-12-2018, 10:39]  

ВК 2.03

Архітектурна екологія

4


:  arhtekturna-ekologya.docx (завант.: 2)
Переглянути онлайн:  arhtekturna-ekologya.docx
[10-12-2018, 10:39]  

Інклюзивне архітектурне середовище


:  nklyuziv_-seredovische.docx (завант.: 2)
Переглянути онлайн:  nklyuziv_-seredovische.docx
[10-12-2018, 10:39]  

Безбар`єрне архітектурно-містобудівне середовище


:  bezbarerne-seredovische-1.docx (завант.: 1)
Переглянути онлайн:  bezbarerne-seredovische-1.docx
[10-12-2018, 10:39]  

ВК 2.04

Комп'ютерне  проектування в архітектурі та інтер'єрному дизайні

3

 

Комп'ютерне  проектування в ландшафтній архітектурі та дизайні

 

Комп'ютерне  проектування в архітектурі та будівництві

 

ВК 2.05

Програмні засоби проектування об'єктів архітектури та інтер'єрного дизайну

3

 

Програмні засоби проектування об'єктів ландшафтної архітектури та дизайну

 

 Програмні засоби проектування об'єктів архітектури та будівництва

 

ВК 2.06

Архітектура та інтер'єрний дизайн (малі архітектурні форми)

6

 

Ландшафтна архітектура та дизайн (малі архітектурні форми)


:  landshaftna-arhtekt.docx (завант.: 8)
Переглянути онлайн:  landshaftna-arhtekt.docx
[10-12-2018, 10:39]  

Архітектура та будівництво (малі архітектурні форми)

 

ВК 2.07

Архітектура та інтер'єрний дизайн (житлові будівлі)

7

 

Ландшафтна архітектура та дизайн (житлові будівлі)

 

Архітектура та будівництво (житлові будівлі)

 

ВК 2.08

Архітектура та інтер'єрний дизайн (будівлі громадських закладів)

8

 

Ландшафтна архітектура та дизайн (будівлі громадських закладів)

 

Архітектура та будівництво (будівлі громадських закладів)

 

ВК 2.09

Архітектура та інтер'єрний дизайн (виробничі будівлі)

10

 

Ландшафтна архітектура та дизайн (виробничі будівлі)

 

Архітектура та будівництво (виробничі будівлі)

 

ВК 2.10

Методи та методики архітектурного проектування та інтер'єрного дизайну

3


:  metodi-metodiki-arhutekt_-proektuv.docx (завант.: 2)
Переглянути онлайн:  metodi-metodiki-arhutekt_-proektuv.docx
[10-12-2018, 10:39]  

Методи та методики ландшафтної архітектури та дизайну

 

Методи та методики архітектурного проектування та будівництва

 

Разом за вибірковими компонентами

60

 

Загальний обсяг освітньо-професійної програми

240

 


 

 
:  ОПП_191_Архітектура та містобудування (завант.: 9)
Переглянути онлайн:  ОПП_191_Архітектура та містобудування
[10-12-2018, 11:00]  Оновлено: 10-12-2018, 10:55 / Переглядів: 1 149
 

Авторизація