Перелік навчальних дисциплін на здобуття третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 051 «Економіка»

 

п. п.

НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Кількість кредитів ЄКТС Методичне забезпечення
  1. ОБОВ'ЯЗКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ    
  1.1. Цикл дисциплін загальної підготовки    
1 Філософія 4

НМК

НМЗ

2 Іноземна мова за професійним спрямуванням 6

НМК

НМЗ

3 Педагогіка вищої школи 3

НМК

НМЗ

4 Інформаційні технології в наукових дослідженнях 3

НМК

НМЗ

5 Методологія наукових досліджень 3

НМК

НМЗ
  Разом по циклу 19  

 

  1.2. Цикл дисциплін професійної підготовки    
6 Інституційне забезпечення інноваційного розвитку аграрного сектору 4  
  Разом по циклу 4  
  Разом по обов'язковим навчальним дисциплінам 23  

 

  2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ    
  2.1. Цикл дисциплін професійної підготовки    
7 Економічний механізм  АПК 4

НМЗ

8 Теорія та методологія державної підтримки розвитку аграрного сектора 4

НМК

НМЗ

9 Дослідження операцій в економіці 4

НМК

НМЗ

10 Сучасні економічні теорії 4

НМК

НМЗ

  Разом по циклу 8  
  Разом за освітньо-науковою програмою 31  


Оновлено: 19-05-2016, 11:58 / Переглядів: 1 377
 

Авторизація