Перелік навчальних дисциплін на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 193 Геодезія та землеустрій

№ п.п.

Назва навчальної дисциплін

Кількість кредитів ЄКТС

 

1. Обов'язкові навчальні дисципліни

1.1. Цикл дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки

1

Філософія

4

2

Українська мова (за професійним спрямуванням)

3

3

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

8

4

Історія України та культури

4

 

Усього

19

5

Фізичне виховання

позакредитно 

 

1.2. Цикл дисциплін математичної та природничо-наукової підготовки

6

Вища математика

12

7

Фізика

8

8

Інформатика і програмування

5

9

Основи екології

3

10

Математична обробка геодезичних вимірів

5

11

Метрологія, стандартизація і сертифікація

3

12

Геологія і геоморфологія

3

13

Основи охорони праці та безпеки життєдіяльності

3

 

Усього

42

 

1.3. Цикл дисциплін професійної підготовки

14

Топографія

8

15

Геодезія

8

16

Вища геодезія

4

17

Фотограмметрія та дистанційне зондування

5

18

ГІС і бази даних

8

19

Картографія

4

20

Земельне право

8

21

Землеустрій

4

22

Державний земельний кадастр

8

23

Інвестиційний аналіз

3

24

Фінансово-економічна діяльність

3

25

Супутникова геодезія та сферична астрономія

3

26

Організація і управління виробництвом

3

27

Електронні геодезичні прилади

3

28

Землевпорядне проектування

11

29

Кадастр населених пунктів

3

30

Прогнозування використання земель

3

31

Геодезичні роботи при землеустрої

3

 

Усього

92

 

Усього за обов‘язковою частиною

153

 

2. Вибіркові навчальні дисципліни

2.1. Цикл дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки

32

Психологія

3

33

Психологія працевлаштування

34

Правознавство

3

35

Основи конституційного права

36

Політологія

3

37

Соціологія

38

Економічна теорія

3

39

Теорія економічних відносин

 

Усього

12

 

2.2. Цикл дисциплін професійної підготовки

40

Містобудівний кадастр

3

41

Планування використання земель в населених пунктах

42

Ґрунтознавство з основами геоботаніки

3

43

Екологічне ґрунтознавство

44

Технологія с.-г. виробництва

3

45

Біотехнології

46

Ландшафтознавство в землеустрої

3

47

Теорія землекористування

48

Основи землевпорядкування та кадастру

49

Проектування доріг

3

50

Землевпорядні вишукування

51

Меліорація земель

3

52

Рекультивація з основами маркшейдерії

53

Ринок землі і нерухомості

3

54

Основи управління земельними ресурсами

55

Організація с.-г. виробництва

3

56

Управління проектами

57

Економіка с.-г. виробництва

3

58

Економіка аграрних відносин

59

Робоче проектування в землеустрої

3

60

Протиерозійна організація території

61

Проектування багаторічних насаджень

62

Земельні і майнові відносини

3

63

Оцінка землі і нерухомості

64

Механізація сільського господарства

3

65

Комп'ютерні технології в землеустрої

66

Топографічне і землевпорядне креслення

3

67

Комп'ютерна графіка в землеустрої

68

Реєстрація землі і нерухомості

3

69

Іпотека землі і нерухомості

70

Законодавче забезпечення кадастру нерухомості

71

Державний контроль за використанням земель

3

72

Основи адміністративного права

73

ЕММ і моделювання в землеустрої

3

74

Оптимізація використання і охорони земель

75

Історія ХНАУ

3

76

Історія цивілізацій

77

Технологія тваринництва

3

78

Бджільництво

79

Птахівництво

 

Усього

54

 

 Усього за вибірковою частиною

66

 

3. Цикл практичної ПІДГОТОВКИ

 

Топографія (навчальна практика 1-го курсу)

4

 

Грунтознавство з основами геоботаніки (навчальна практика 1-го курсу)

1,5

 

Ознайомча сільськогосподарська практика (1-го курсу)

1,5

 

Геодезія (навчальна практика 2-го курсу)

6

 

Фотограметрія та дистанційне зондування (навчальна практика 3-го курсу)

1

 

Геодезичні роботи при землеустрої (навчальна практика 3-го курсу)

1

 

Виробнича практика з землеустрою та кадастру (3-го курсу)

6

 

Усього практична підготовка

21

 

 

 

 

ВСЬОГО

240Оновлено: 9-02-2016, 08:19 / Переглядів: 4 177
 

Авторизація