Перелік навчальних дисциплін на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю 193 "Геодезія та землеустрій" магістерською програмою Оцінка землі та нерухомого майна

Шифр

н/д

Компоненти

освітньо-професійної програми

Кількість кредитів ЄКТС

Навчально-методичне забезпечення

Обов’язкові компоненти ОП

Цикл загальної підготовки

ЗП.01

Ділова іноземна мова

3

 
:  dlova-nozemna.pdf    :  dlova-nozemna.pdf
(завантажень: 11 / 25-10-2018, 12:22)
 

ЗП.02

Філософія науки

3

 
:  flosofya-nauki.pdf    :  flosofya-nauki.pdf
(завантажень: 3 / 25-10-2018, 12:23)
 

ЗП.03

Охорона праці в галузі та цивільний захист

3

 
:  ohorona-prac-v-galuz-ta-civlniy-zahist.pdf    :  ohorona-prac-v-galuz-ta-civlniy-zahist.pdf
(завантажень: 2 / 25-10-2018, 12:23)
 

ЗП.04

Організація, методологія, інформаційні технології наукових досліджень

3

 
:  organzacya-metodologya    :  organzacya-metodologya
(завантажень: 3 / 25-10-2018, 12:23)
 

ЗП.05

Інституційне забезпечення та правове регулювання ринку нерухомості

4

 
:  nstitucyne-zabezpechennya    :  nstitucyne-zabezpechennya
(завантажень: 3 / 25-10-2018, 12:23)
 

Цикл професійної підготовки

ПП.01

Методологія оцінки нерухомості

4

 
:  metodologya-ocnki-neruhomost.pdf    :  metodologya-ocnki-neruhomost.pdf
(завантажень: 7 / 25-10-2018, 12:23)
 

ПП.02

Стандартизація в сфері оцінки майна та майнових прав

4

 
:  standartzacya-u-sfer-ocnki-mayna-ta-maynovih-prav.pdf    :  standartzacya-u-sfer-ocnki-mayna-ta-maynovih-prav.pdf
(завантажень: 5 / 25-10-2018, 12:23)
 

ПП.03

Геоінформаційні технології в оцінці нерухомості

5

 
:  gs-v-oc.pdf    :  gs-v-oc.pdf
(завантажень: 10 / 25-10-2018, 12:22)
 

ПП.04

Економіка природокористування

4

 
:  ekonomka-prirodokoristuvannya.pdf    :  ekonomka-prirodokoristuvannya.pdf
(завантажень: 7 / 25-10-2018, 12:23)
 

ПП.05

Економіка і управління нерухомістю

3

 
:  ekonomka-upravlnnya-neruhomstyu.pdf    :  ekonomka-upravlnnya-neruhomstyu.pdf
(завантажень: 11 / 25-10-2018, 12:22)
 

ПП.06

Математичні методи і моделі в оцінці нерухомості

4

 
:  matematichn-metodi-model-v-ocnc-neruhomost.pdf    :  matematichn-metodi-model-v-ocnc-neruhomost.pdf
(завантажень: 9 / 25-10-2018, 12:23)
 

ПП.07

Виробнича практика

9

 

ПП.08

Магістерська робота

18

 

Загальний обсяг обов’язкових компонент:

67

 

Вибіркові компоненти ОП

Цикл загальної підготовки

ВЗП.01/ВЗП.02

Управління земельними ресурсами

3

 

Земельно-правовий процес

ВЗП.03/ВЗП.04

Галузеві кадастри

3

 

Кадастр природних ресурсів

ВЗП.05/ВЗП.06

Управління проектами

3

 

Оцінка вартості діючого підприємства

Цикл професійної підготовки

ВПП.01/ВПП.02

Ціноутворення в будівництві

3

 
:  cnoutvorennya-u-budvnictv.pdf    :  cnoutvorennya-u-budvnictv.pdf
(завантажень: 1 / 25-10-2018, 12:23)
 

Аналіз ринку землі і нерухомого майна

ВВП.03/ВПП.04

Інвестиції у нерухомість та фінансування

3

 
:  nvesticyi-u-neruhomst-ta-fnansuvannya.pdf    :  nvesticyi-u-neruhomst-ta-fnansuvannya.pdf
(завантажень: 3 / 25-10-2018, 12:23)
 

Оцінка майнових прав бізнесу

ВПП.05/ВПП.06

Оцінка земель різного цілового використання

4

 
:  ocnka-zemel-rznogo-clovogo-vikoristannya.pdf    :  ocnka-zemel-rznogo-clovogo-vikoristannya.pdf
(завантажень: 5 / 25-10-2018, 12:23)
 

Оцінка забудованих земельних ділянок

ВВП.07/ВПП.08

Законодавче забезпечення кадастру нерухомості

4

 
:  zakonodavche-zabezpechennya-kadastru-neruhomost.pdf    :  zakonodavche-zabezpechennya-kadastru-neruhomost.pdf
(завантажень: 11 / 25-10-2018, 12:23)
 

Містобудівна проектно-конструкторська документація

Загальний обсяг вибіркових компонент:

23

 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

90

 Оновлено: 25-10-2018, 12:29 / Переглядів: 1 837
 

Авторизація