Перелік навчальних дисциплін на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю 193 "Геодезія та землеустрій" магістерською програмою Землеустрій та кадстр

Шифр н/п

Компоненти освітньо-професійної програми

Кількість кредитів ЄКТС

Навчально-методичне забезпечення

Обов’язкові компоненти ОП

Цикл загальної підготовки

ЗП.01

Наукова іноземна мова

6

 
:  naukova-nozemna.pdf    :  naukova-nozemna.pdf
(завантажень: 7 / 25-10-2018, 12:34)
 

ЗП.02

Ліцензування і патентування наукової продукції

3

 
:  lcenzuvannya-patentuvannya-naukovoyi-produkcyi.pdf    :  lcenzuvannya-patentuvannya-naukovoyi-produkcyi.pdf
(завантажень: 7 / 25-10-2018, 12:34)
 

ЗП.03

Інформаційні технології в наукових дослідженнях

3

 
:  nformacyn-tehnologyi-u-naukovih-dosldzhennyah.pdf    :  nformacyn-tehnologyi-u-naukovih-dosldzhennyah.pdf
(завантажень: 7 / 25-10-2018, 12:34)
 

ЗП.04

Методологія та методика наукових досліджень

3

 
:  metod_nauk_dosl.pdf    :  metod_nauk_dosl.pdf
(завантажень: 2 / 25-10-2018, 12:34)
 

ЗП.05

Педагогіка вищої школи

3

 

Цикл професійної підготовки

ПП.01

Економіка землеустрою

6

 
:  ekonomka-zemleustroyu.pdf    :  ekonomka-zemleustroyu.pdf
(завантажень: 9 / 25-10-2018, 12:34)
 

ПП.02

Управління земельними ресурсами

10

 
:  upravlnnya-zemelnimi-resursami.pdf    :  upravlnnya-zemelnimi-resursami.pdf
(завантажень: 5 / 25-10-2018, 12:34)
 

ПП.03

ГІС в кадастрових системах

5

 
:  gs-v-kd.pdf    :  gs-v-kd.pdf
(завантажень: 5 / 25-10-2018, 12:34)
 

ПП.04

Виробнича практика із землеустрою і кадастру

9

 

ПП.05

Магістерська дипломна робота

17

 

Загальний обсяг обов’язкових компонент:

65

 

Вибіркові компоненти ОП

Цикл загальної підготовки

ВЗП.01/ВЗП.02

Регіональні схеми використання земель

4

 
:  regonaln-programi-vikoristannya-ta-ohoroni-zemel.pdf    :  regonaln-programi-vikoristannya-ta-ohoroni-zemel.pdf
(завантажень: 6 / 25-10-2018, 12:34)
 

Планування використання земель

ВЗП.03/ВЗП.04

Наукові основи землевпорядного проектування

4

 
:  naukov-osnovi-zemlevporyadnogo-proektuvannya.pdf    :  naukov-osnovi-zemlevporyadnogo-proektuvannya.pdf
(завантажень: 6 / 25-10-2018, 12:34)
 

Теорія земельних відносин

ВЗП.05/ВЗП.06

Регулювання земельних відносин в населених пунктах

4

 
:  reg_zem_vidn_np.pdf    :  reg_zem_vidn_np.pdf
(завантажень: 3 / 25-10-2018, 12:34)
 

Інвентаризація земель населених пунктів

Цикл професійної підготовки

ВПП.01/ВПП.02

Інфраструктура ринку землі

5

 
:  nfrastruktura-rinku-zeml-neruhomost.pdf    :  nfrastruktura-rinku-zeml-neruhomost.pdf
(завантажень: 1 / 25-10-2018, 12:34)
 

Законодавче забезпечення ринку землі

ВВП.03/ВПП.04

Основи маркетингу

4

 

Адаптивний землеустрій

ВПП.05/ВПП.06

Земельно-кадастрове картографування

4

 
:  zem-kad-kart.pdf    :  zem-kad-kart.pdf
(завантажень: 4 / 25-10-2018, 12:34)
 

Кадастр природних ресурсів

Загальний обсяг вибіркових компонент:

25

 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

90

 Оновлено: 25-10-2018, 12:38 / Переглядів: 2 070
 

Авторизація