Перелік навчальних дисциплін на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю 193 "Геодезія та землеустрій" магістерською програмою Землеустрій та кадстр

Шифр н/п

Компоненти освітньо-професійної програми

Кількість кредитів ЄКТС

Навчально-методичне забезпечення

Обов’язкові компоненти ОП

Цикл загальної підготовки

ЗП.01

Наукова іноземна мова

6

 
:  naukova-nozemna.pdf (завант.: 19)
Переглянути онлайн:  naukova-nozemna.pdf
1,71 Mb [25-10-2018, 12:34]  

ЗП.02

Ліцензування і патентування наукової продукції

3

 
:  lcenzuvannya-patentuvannya-naukovoyi-produkcyi.pdf (завант.: 11)
Переглянути онлайн:  lcenzuvannya-patentuvannya-naukovoyi-produkcyi.pdf
102,09 Kb [25-10-2018, 12:34]  

ЗП.03

Інформаційні технології в наукових дослідженнях

3

 
:  nformacyn-tehnologyi-u-naukovih-dosldzhennyah.pdf (завант.: 13)
Переглянути онлайн:  nformacyn-tehnologyi-u-naukovih-dosldzhennyah.pdf
142,6 Kb [25-10-2018, 12:34]  

ЗП.04

Методологія та методика наукових досліджень

3

 
:  metod_nauk_dosl.pdf (завант.: 6)
Переглянути онлайн:  metod_nauk_dosl.pdf
182,26 Kb [25-10-2018, 12:34]  

ЗП.05

Педагогіка вищої школи

3

 

Цикл професійної підготовки

ПП.01

Економіка землеустрою

6

 
:  ekonomka-zemleustroyu.pdf (завант.: 15)
Переглянути онлайн:  ekonomka-zemleustroyu.pdf
69,18 Kb [25-10-2018, 12:34]  

ПП.02

Управління земельними ресурсами

10

 
:  upravlnnya-zemelnimi-resursami.pdf (завант.: 7)
Переглянути онлайн:  upravlnnya-zemelnimi-resursami.pdf
80,49 Kb [25-10-2018, 12:34]  

ПП.03

ГІС в кадастрових системах

5

 
:  gs-v-kd.pdf (завант.: 7)
Переглянути онлайн:  gs-v-kd.pdf
3,1 Mb [25-10-2018, 12:34]  

ПП.04

Виробнича практика із землеустрою і кадастру

9

 

ПП.05

Магістерська дипломна робота

17

 

Загальний обсяг обов’язкових компонент:

65

 

Вибіркові компоненти ОП

Цикл загальної підготовки

ВЗП.01/ВЗП.02

Регіональні схеми використання земель

4

 
:  regonaln-programi-vikoristannya-ta-ohoroni-zemel.pdf (завант.: 10)
Переглянути онлайн:  regonaln-programi-vikoristannya-ta-ohoroni-zemel.pdf
82,54 Kb [25-10-2018, 12:34]  

Планування використання земель

ВЗП.03/ВЗП.04

Наукові основи землевпорядного проектування

4

 
:  naukov-osnovi-zemlevporyadnogo-proektuvannya.pdf (завант.: 12)
Переглянути онлайн:  naukov-osnovi-zemlevporyadnogo-proektuvannya.pdf
75,61 Kb [25-10-2018, 12:34]  

Теорія земельних відносин

ВЗП.05/ВЗП.06

Регулювання земельних відносин в населених пунктах

4

 
:  reg_zem_vidn_np.pdf (завант.: 5)
Переглянути онлайн:  reg_zem_vidn_np.pdf
209,67 Kb [25-10-2018, 12:34]  

Інвентаризація земель населених пунктів

Цикл професійної підготовки

ВПП.01/ВПП.02

Інфраструктура ринку землі

5

 
:  nfrastruktura-rinku-zeml-neruhomost.pdf (завант.: 4)
Переглянути онлайн:  nfrastruktura-rinku-zeml-neruhomost.pdf
74,76 Kb [25-10-2018, 12:34]  

Законодавче забезпечення ринку землі

ВВП.03/ВПП.04

Основи маркетингу

4

 

Адаптивний землеустрій

ВПП.05/ВПП.06

Земельно-кадастрове картографування

4

 
:  zem-kad-kart.pdf (завант.: 12)
Переглянути онлайн:  zem-kad-kart.pdf
2,52 Mb [25-10-2018, 12:34]  

Кадастр природних ресурсів

Загальний обсяг вибіркових компонент:

25

 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

90

 Оновлено: 25-10-2018, 12:38 / Переглядів: 2 440
 

Авторизація