Перелік навчальних дисциплін на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

№ пор. Назва навчальної дисципліни Кількість кредитів ЕКТС

 

  1. ОБОВ'ЯЗКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
  1.1 Дисципліни циклу гуманітарної  підготовки (шифр ГП)
1 Філософія 4
2 Історія України та української культури 5
3 Українська  мова (за професійним спрямуванням) 3
4 Іноземна  мова 5
5 Політична економія 5
6 Історія економіки та економічної думки 5
7 Мікроекономіка    4
8 Макроекономіка                                             4
9 Вища математика і теорія ймовірності 9
10 Оптимізаційні методи та моделі 4
11 Економічна інформатика* 5
12 Технологія виробництва продукції рослинництва* 8
13 Економіка підприємства 4
14 Статистика 6
15 Менеджмент 4
16 Маркетинг 4
17 Гроші та кредит 5
18 Фінанси 5
19 Місцеві фінанси 5
20 Фінансова діяльність суб'єктів   господарювання 5
21 Бухгалтерський облік 4
22 Економіка праці й соціально-трудові відносини 4
23 Міжнародна економіка 5
24 Регіональна економіка 4
25 Безпека життєдіяльності та основи охорони праці 3
26 Фінанси підприємств* 7
27 Банківська система 5
28 Бюджетна система 5
29 Податкова система* 5
30 Страхування 5
31 Фінансовий ринок 5
32 Теорія економічного аналізу 3
33 Аналіз господарської діяльності 4
  Усього за обовязковою частиною 158

 

  2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 
34 Політологія                                                                5
35 Соціологія
36 Фінансове право                                                           3
37 Правознавство
38 Психологія і педагогіка                                                    3
39 Психологія
40 Історія ХНАУ                                                                     3
41 Історія цивілізацій
42 Екологія                                                                    3
43 Агроекологія
44 Організація біржової діяльності                                                                                  4
45 Основи підприємництва      
46 Технологія виробництва продукції плодоовочівництва                                        3
47 Технологія зберігання та переробки продукції
48 Математична статистика                                                 3
49 Статистика ринку
50 Аграрна політика                                                           3
51 Теорія аграрних відносин
52 Технологія виробництва продукції  тваринництва*  3
53 Технологія виробництва продукції птахівництва*
54 Технологія кормовиробництва*
55 Фінансова статистика                                                     3
56 Аграрна статистика
57 Соціальне страхування                                                        4
58 Страхові послуги
59 Фінансовий аналіз                                                      6
60 Компьютерні технології обробки фінансової інформації
61 Економетрика                                                                    3
62 Економетричний аналіз
63 Податковий облік                                                                                     4
64 Судово-бухгалтерська експертиза
65 Фінансовий облік                                                                 4
66 Облік у банках
67 Інвестування           3
68 Інвестознавство
  Усього за вибором ВНЗ 60

 

3. ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА
  Навчальна практика  
69 Економічна інформатика 1
70 ТВП рослинництва 1
71 ТВП тваринництва 1
72 Сільськогосподарська практика 4
73 Фінанси підприємств 2
74 Податкова система 2
  Усього: 11
  Виробнича практика
75 Виробнича практика 9
  Усього: 9
  Усього практичної підготовки 20
  4. ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
76 Комплексний підсумковий екзамен за фахом 2
  Усього: 2
  Загальна кількість 240
  Факультативні дисципліни  
77 Іноземна мова  
78 Фізичне виховання   


Оновлено: 17-03-2016, 08:44 / Переглядів: 627
 

Авторизація