Перелік навчальних дисциплін на здобуття освітнього ступеня «магістр» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

072 Фінанси, банківська справа та страхування (ОС «магістр»)
№ пор. Назва навчальної дисципліни Кількість кредитів ЕКТС

 

1. ОБОВ'ЯЗКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
1 Глобальна економіка 4
2 Соціальна відповідальність 4
3 Інноваційний розвиток підприємства 4
4 Фінансовий менеджмент** 6
5 Податковий менеджмент** 6
6 Страховий менеджмент 4
7 Управління фінансовою санацією підприємств 4
8 Ринок фінансових послуг 4
9 Управління фінансовими ризиками 4
  Усього за обов'язковими дисциплінами 40

 

2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 
10 Сучасні економічні теорії                          3
11 Інтелектуальна власність
12 Методологія та організація наукових досліджень  3
13 Фінансове планування та прогнозування
14 Іноземна мова за професійним спрямуванням  3
15 Психологія працевлаштування
16 Стратегічний аналіз                                                  3
17 Аналітичне дослідження ринку
18 Оподаткування суб'єктів підприємництва                                 3
19 Консолідована фінансова звітність 
20 Управлінський облік                                               4
21 Облік зовнішньоекономічної діяльності 
22 Фінансовий менеджмент у малому бізнесі    4
23  Міжнародні фінанси
  Усього за вибірковими дисциплінами 23

 

3. ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА
24 Виробнича (переддипломна) практика 12
  Усього практичної підготовки 12
4. ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
25 Захист дипломної роботи 15
  Усього: 15
  Загальна кількість 90


Оновлено: 17-03-2016, 07:57 / Переглядів: 1 717
 

Авторизація