Перелік навчальних дисциплін на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 071 «Облік і оподаткування»

№ пор. Назва навчальної дисципліни Кількість кредитів ЕКТС

 

  1. ОБОВ'ЯЗКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
1 Філософія 4
2 Історія України та української культури 5
3 Українська  мова (за професійним спрямуванням) 3
4 Іноземна  мова 5
5 Політична економія 5
6 Історія економіки та економічної думки 5
7 Мікроекономіка                                                        4
8 Макроекономіка                                                             4
9 Вища математика і теорія ймовірності 9
10 Математична статистика 3
11 Економічна інформатика* 5
12 Технологія виробництва продукції рослинництва* 8
13 Економіка підприємства 4
14 Менеджмент 4
15 Маркетинг 4
16 Міжнародна економіка 4
17 Гроші та кредит 4
18 Фінанси 4
19 Теорія бухгалтерського обліку* 6
20 Економіка праці й соціально-трудові відносини 4
21 Статистика 5
22 Регіональна економіка 4
23 Оптимізаційні методи та моделі 4
24 Безпека життєдіяльності та основи охорони праці 3
25 Теорія економічного аналізу 3
26 Аналіз господарської діяльності 5
27 Фінансовий облік  11
28 Управлінський облік * 7
29 Звітність підприємств 3
30 Облік у банках 4
31 Облік в бюджетних установах 3
32 Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті 4
33 Облік і звітність в оподаткуванні 4
34 Аудит  4
  Усього за обов'язковою частиною 158

 

2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 
35 Психологія і педагогіка                                                   3
36 Психологія
37 Фінансове право                                                              3
38 Правознавство
39 Політологія                                                                      5
40 Соціологія
41 Історія ХНАУ                                                                 3
42 Історія цивілізацій 
43 Екологія                                                                             3
44 Агроекологія
45 Технологія виробництва продукції  плодоовочівництва
3
46 Технологія зберігання і переробки продукції 
47 Фінансова статистика                                       3
48 Інвестування 
49 Аграрна політика                                                          3
50 Теорія аграрних відносин
51 Технологія виробництва продукції тваринництва*   3
52 Технологія виробництва продукції птахівництва*
53 Технологія кормовиробництва*
54 Фінанси аграрних підприємств                                    4
55 Бюджетна система
56 Облік у зарубіжних країнах                                                                            3
57 Облік у галузях національної економіки
58 Автоматизація обліку                                                                                                3
59 Облік і звітність субєктів малого підприємництва   
60 Економетрика                                                              3
61 Економетричний аналіз
62 Судово-бухгалтерська експертиза                                   3
63 Облік і внутрішній аудит
64 Організація сільськогосподарського виробництва      3
65 Бізнес-планування
66 Податки в АПК                                                               3
67 Фінансовий ринок
68 Банківські операції                                                                                       3
69 Страхування    
70 Організація обліку у фермерських господарствах     3
71 Бухгалтерський облік у сільському господарстві
72 Аграрна статистика      3
73 Статистика ринку
  Усього вибіркових дисциплін 60

 

3. ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА
  Навчальна практика  
74 Економічна інформатика 1
75 ТВП рослинництва 1
76 ТВП тваринництва 1
77 Сільськогосподарська практика 4
78 Теорія бухгалтерського обліку 2
79 Управлінський облік  2
  Усього: 11
  Виробнича практика  
80 Виробнича практика 9
  Усього: 9
  Усього практичної підготовки 20
  4. ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
81 Комплексний підсумковий екзамен за фахом 2
  Усього: 2
  Загальна кількість 240
  Факультативні дисципліни  
82 Іноземна мова  
83 Фізичне виховання   


Оновлено: 17-03-2016, 09:26 / Переглядів: 1 527
 

Авторизація