Перелік навчальних дисциплін на здобуття третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 202 Захист і карантин рослин

 

п.п.

НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Кількість кредитів ЄКТС Методичне забезпечення
  1. ОБОВ'ЯЗКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ    
  1.1. Цикл дисциплін загальної підготовки    
1. Філософія 4

НМК

НМЗ

2. Іноземна мова за професійним спрямуванням 6

НМК

НМЗ
3. Педагогіка вищої школи 3

НМК

НМЗ
4. Інформаційні технології в наукових дослідженнях 3

НМК

НМЗ
5. Управління інтелектуальною власністю 3  
6. Екологізований захист рослин у сучасних агротехнологіях 4 НМК
  2. ВІБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ    
  2.1. Цикл дисциплін професійної підготовки    
  спеціалізація «Фітопатологія»    
7. Патогенність збудників хвороб рослин в агроценозах 4 НМК
8.
Сучасні методи моніторингу і прогнозу хвороб сільськогоподарських рослин  


9. Новітній асортимент засобів захисту рослин від хвороб 4 НМК
10.
Антагоністи збудників хвороб рослин   НМК
  спеціалізація «Ентомологіця»    
11. Теорія і технологія прогнозування і прийняття рішень у захисті рослин 4 НМК
12.
Фітосанітарна прогностика і методи прогнозування масового розмноження шкідливих комах   НМК
13. Технологія прогнозування масового розмноження шкідників лісових насаджень і полезахисних смуг 4 НМК
14.
Управління динамі-кою популяцій шкідливих комах   НМК


Оновлено: 27-05-2016, 14:40 / Переглядів: 1 299
 

Авторизація