Перелік навчальних дисциплін на здобуття освітнього ступеня «магістр» спеціальності 202 «Захист рослин»

№ П/П

Компоненти освітньо-професійної програми

Кількість кредитів ЄКТС

Начально-методичне забезпечення

Обов’язкові компоненти ОПП

Цикл загальної підготовки

1

Ділова іноземна мова

3,0


:  dlova-nozemna-nmecka-mova.pdf    :  dlova-nozemna-nmecka-mova.pdf
(завантажень: 4 / 25-10-2018, 15:09)


:  dlova-nozemna-anglyska-mova.pdf    :  dlova-nozemna-anglyska-mova.pdf
(завантажень: 0 / 25-10-2018, 15:09)
 

2

Логістика і комунікації у захисті рослин

3,0


:  logstika-komunkacya-u-zahist-roslin.pdf    :  logstika-komunkacya-u-zahist-roslin.pdf
(завантажень: 1 / 25-10-2018, 15:09)
 

3

Методологія та організація наукових досліджень

3,0


:  metodologya-organzacya-naukovih-dosldzhen.pdf    :  metodologya-organzacya-naukovih-dosldzhen.pdf
(завантажень: 1 / 25-10-2018, 15:09)
 

Цикл професійної підготовки

4

Управління чисельністю бур'янів в агроценозах

4,0


:  upravlnnya-chiselnstyu-buryanv.pdf    :  upravlnnya-chiselnstyu-buryanv.pdf
(завантажень: 5 / 25-10-2018, 15:09)
 

5

Комплексні системи захисту с.-г. культур від хвороб

4,0


:  kompleksn-sistemi-zahistu-slskogospodarskih-kultur-vd-hvorob.pdf    :  kompleksn-sistemi-zahistu-slskogospodarskih-kultur-vd-hvorob.pdf
(завантажень: 2 / 25-10-2018, 15:09)
 

6

Управління чисельністю комах-фітофагів

4,0


:  upravlnnya-chiselnstyu-komah-ftofagv.pdf    :  upravlnnya-chiselnstyu-komah-ftofagv.pdf
(завантажень: 3 / 25-10-2018, 15:09)
 

7

Охорона праці в захисті рослин

3,0

 

8

Цивільний захист

3,0

 

9

Фізіологічні зміни в живих організмах від застосуванні пестицидів (токсикологія пестицидів)

4,0


:  fzologchn-zmni-v-zhivih-organzmah-pri-zastosuvann-pesticidv-toksikologya-pestecidv.pdf    :  fzologchn-zmni-v-zhivih-organzmah-pri-zastosuvann-pesticidv-toksikologya-pestecidv.pdf
(завантажень: 1 / 25-10-2018, 15:09)
 

10

Технології вирощування і використання організмів у біологічному захисті рослин

6,0


:  tehnologyi-viroschuvannya-vikoristannya-organzmv-u-bologchnomu-zahist-roslin.pdf    :  tehnologyi-viroschuvannya-vikoristannya-organzmv-u-bologchnomu-zahist-roslin.pdf
(завантажень: 1 / 25-10-2018, 15:09)
 

11

Епіфітотіологія

4,0


:  epftotologya.pdf    :  epftotologya.pdf
(завантажень: 0 / 25-10-2018, 15:09)
 

12

Патологія насіння с.-г. культур

4,0


:  patologya-nasnnya.pdf    :  patologya-nasnnya.pdf
(завантажень: 2 / 25-10-2018, 15:09)
 

13

Стандартизація і правознавство у захисті рослин

4,0


:  standartizacya-pravoznavstvo-u-zahist-roslin.pdf    :  standartizacya-pravoznavstvo-u-zahist-roslin.pdf
(завантажень: 2 / 25-10-2018, 15:09)
 

Вибіркові компоненти ОПП

Цикл загальної підготовки

12

Філософія науки та інноваційного розвитку

3,0


:  flosofya-nauki-ta-nnovacynogo-rozvitku.pdf    :  flosofya-nauki-ta-nnovacynogo-rozvitku.pdf
(завантажень: 1 / 25-10-2018, 15:09)
 

13

Менеджмент

3,0


:  menedzhment-u-zahist-roslin.pdf    :  menedzhment-u-zahist-roslin.pdf
(завантажень: 2 / 25-10-2018, 15:09)
 

14

Бізнес-планування технологічних процесів у рослинництві

3,0


:  bznes-planuvannya-tehnologchnih-procesv-u-roslinictv.pdf    :  bznes-planuvannya-tehnologchnih-procesv-u-roslinictv.pdf
(завантажень: 0 / 25-10-2018, 15:09)
 

Цикл професійної підготовки

15

Фізіологія стресу і адаптації рослин

4,0


:  fzologya-stresu-adaptacyi-roslin.pdf    :  fzologya-stresu-adaptacyi-roslin.pdf
(завантажень: 4 / 25-10-2018, 15:09)
 

Спеціалізація Ентомологія

16

Ентомологічні методи експериментальних досліджень

3,0


:  entomologchn-metodi.pdf    :  entomologchn-metodi.pdf
(завантажень: 0 / 25-10-2018, 15:09)
 

17

Технічна ентомологія

3,5


:  tehnchna-entomologya.pdf    :  tehnchna-entomologya.pdf
(завантажень: 0 / 25-10-2018, 15:09)
 

18

Екологія комах

3,0


:  ekologya-komah.pdf    :  ekologya-komah.pdf
(завантажень: 0 / 25-10-2018, 15:09)
 

Спеціалізація Фітопатологія

19

Екологія патогенів рослин

3,0


:  ekologya-patogenv-roslin.pdf    :  ekologya-patogenv-roslin.pdf
(завантажень: 4 / 25-10-2018, 15:09)
 

20

Діагностика хвороб рослин

3,5


:  dagnostika-hvorob-rosl    :  dagnostika-hvorob-rosl
(завантажень: 1 / 25-10-2018, 15:09)
 

21

Мікологічні і фітопатологічні методи експериментальних досліджень

3,0

 
:  mkologchn    :  mkologchn
(завантажень: 1 / 25-10-2018, 15:09)
 

Переддипломна практика

9,0


:  metodichn-vkazvki    :  metodichn-vkazvki
(завантажень: 0 / 25-10-2018, 15:27)
 

Дипломна робота

9,5


:  virobnicha-praktika    :  virobnicha-praktika
(завантажень: 6 / 25-10-2018, 15:27)
 

Всього

90,0

 

 Оновлено: 25-10-2018, 15:27 / Переглядів: 1 451
 

Авторизація