Перелік навчальних дисциплін на здобуття освітнього ступеня «магістр» спеціальності 202 «Захист рослин»

№ П/П

Компоненти освітньо-професійної програми

Кількість кредитів ЄКТС

Начально-методичне забезпечення

Обов’язкові компоненти ОПП

Цикл загальної підготовки

1

Ділова іноземна мова

3,0


:  dlova-nozemna-nmecka-mova.pdf (завант.: 12)
Переглянути онлайн:  dlova-nozemna-nmecka-mova.pdf
586,78 Kb [25-10-2018, 15:09]


:  dlova-nozemna-anglyska-mova.pdf (завант.: 8)
Переглянути онлайн:  dlova-nozemna-anglyska-mova.pdf
590,31 Kb [25-10-2018, 15:09]  

2

Логістика і комунікації у захисті рослин

3,0


:  logstika-komunkacya-u-zahist-roslin.pdf (завант.: 19)
Переглянути онлайн:  logstika-komunkacya-u-zahist-roslin.pdf
354,22 Kb [25-10-2018, 15:09]  

3

Методологія та організація наукових досліджень

3,0


:  metodologya-organzacya-naukovih-dosldzhen.pdf (завант.: 6)
Переглянути онлайн:  metodologya-organzacya-naukovih-dosldzhen.pdf
548,94 Kb [25-10-2018, 15:09]  

Цикл професійної підготовки

4

Управління чисельністю бур'янів в агроценозах

4,0


:  upravlnnya-chiselnstyu-buryanv.pdf (завант.: 11)
Переглянути онлайн:  upravlnnya-chiselnstyu-buryanv.pdf
565,3 Kb [25-10-2018, 15:09]  

5

Комплексні системи захисту с.-г. культур від хвороб

4,0


:  kompleksn-sistemi-zahistu-slskogospodarskih-kultur-vd-hvorob.pdf (завант.: 7)
Переглянути онлайн:  kompleksn-sistemi-zahistu-slskogospodarskih-kultur-vd-hvorob.pdf
532,5 Kb [25-10-2018, 15:09]  

6

Управління чисельністю комах-фітофагів

4,0


:  upravlnnya-chiselnstyu-komah-ftofagv.pdf (завант.: 7)
Переглянути онлайн:  upravlnnya-chiselnstyu-komah-ftofagv.pdf
521,06 Kb [25-10-2018, 15:09]  

7

Охорона праці в захисті рослин

3,0

 

8

Цивільний захист

3,0

 

9

Фізіологічні зміни в живих організмах від застосуванні пестицидів (токсикологія пестицидів)

4,0


:  fzologchn-zmni-v-zhivih-organzmah-pri-zastosuvann-pesticidv-toksikologya-pestecidv.pdf (завант.: 8)
Переглянути онлайн:  fzologchn-zmni-v-zhivih-organzmah-pri-zastosuvann-pesticidv-toksikologya-pestecidv.pdf
449,09 Kb [25-10-2018, 15:09]  

10

Технології вирощування і використання організмів у біологічному захисті рослин

6,0


:  tehnologyi-viroschuvannya-vikoristannya-organzmv-u-bologchnomu-zahist-roslin.pdf (завант.: 7)
Переглянути онлайн:  tehnologyi-viroschuvannya-vikoristannya-organzmv-u-bologchnomu-zahist-roslin.pdf
476,47 Kb [25-10-2018, 15:09]  

11

Епіфітотіологія

4,0


:  epftotologya.pdf (завант.: 8)
Переглянути онлайн:  epftotologya.pdf
421,53 Kb [25-10-2018, 15:09]  

12

Патологія насіння с.-г. культур

4,0


:  patologya-nasnnya.pdf (завант.: 12)
Переглянути онлайн:  patologya-nasnnya.pdf
538,72 Kb [25-10-2018, 15:09]  

13

Стандартизація і правознавство у захисті рослин

4,0


:  standartizacya-pravoznavstvo-u-zahist-roslin.pdf (завант.: 7)
Переглянути онлайн:  standartizacya-pravoznavstvo-u-zahist-roslin.pdf
401,76 Kb [25-10-2018, 15:09]  

Вибіркові компоненти ОПП

Цикл загальної підготовки

12

Філософія науки та інноваційного розвитку

3,0


:  flosofya-nauki-ta-nnovacynogo-rozvitku.pdf (завант.: 7)
Переглянути онлайн:  flosofya-nauki-ta-nnovacynogo-rozvitku.pdf
600,36 Kb [25-10-2018, 15:09]  

13

Менеджмент

3,0


:  menedzhment-u-zahist-roslin.pdf (завант.: 10)
Переглянути онлайн:  menedzhment-u-zahist-roslin.pdf
458,75 Kb [25-10-2018, 15:09]  

14

Бізнес-планування технологічних процесів у рослинництві

3,0


:  bznes-planuvannya-tehnologchnih-procesv-u-roslinictv.pdf (завант.: 6)
Переглянути онлайн:  bznes-planuvannya-tehnologchnih-procesv-u-roslinictv.pdf
588,82 Kb [25-10-2018, 15:09]  

Цикл професійної підготовки

15

Фізіологія стресу і адаптації рослин

4,0


:  fzologya-stresu-adaptacyi-roslin.pdf (завант.: 11)
Переглянути онлайн:  fzologya-stresu-adaptacyi-roslin.pdf
553,22 Kb [25-10-2018, 15:09]  

Спеціалізація Ентомологія

16

Ентомологічні методи експериментальних досліджень

3,0


:  entomologchn-metodi.pdf (завант.: 5)
Переглянути онлайн:  entomologchn-metodi.pdf
510,17 Kb [25-10-2018, 15:09]  

17

Технічна ентомологія

3,5


:  tehnchna-entomologya.pdf (завант.: 4)
Переглянути онлайн:  tehnchna-entomologya.pdf
511,94 Kb [25-10-2018, 15:09]  

18

Екологія комах

3,0


:  ekologya-komah.pdf (завант.: 4)
Переглянути онлайн:  ekologya-komah.pdf
537,97 Kb [25-10-2018, 15:09]  

Спеціалізація Фітопатологія

19

Екологія патогенів рослин

3,0


:  ekologya-patogenv-roslin.pdf (завант.: 10)
Переглянути онлайн:  ekologya-patogenv-roslin.pdf
531,23 Kb [25-10-2018, 15:09]  

20

Діагностика хвороб рослин

3,5


:  dagnostika-hvorob-rosl (завант.: 9)
Переглянути онлайн:  dagnostika-hvorob-rosl
396,45 Kb [25-10-2018, 15:09]  

21

Мікологічні і фітопатологічні методи експериментальних досліджень

3,0

 
:  mkologchn (завант.: 5)
Переглянути онлайн:  mkologchn
557,71 Kb [25-10-2018, 15:09]  

Переддипломна практика

9,0


:  metodichn-vkazvki (завант.: 7)
Переглянути онлайн:  metodichn-vkazvki
1,03 Mb [25-10-2018, 15:27]  

Дипломна робота

9,5


:  virobnicha-praktika (завант.: 11)
Переглянути онлайн:  virobnicha-praktika
1,65 Mb [25-10-2018, 15:27]  

Всього

90,0

 

 Оновлено: 25-10-2018, 15:27 / Переглядів: 2 481
 

Авторизація