Перелік навчальних дисциплін на здобуття освітнього ступеня «магістр» спеціальності 202 «Карантин рослин»

№ п.п.

Компоненти

освітньо-професійної програми

Кількість кредитів ЄКТС

Начально-методичне забезпечення

Обов’язкові компоненти ОПП

Цикл загальної підготовки

1

Ділова іноземна мова

3,0


:  1.pdf    :  1.pdf
(завантажень: 1 / 25-10-2018, 15:24)
  

2

Методологія і організація наукових досліджень

3,0

 
:  2.pdf    :  2.pdf
(завантажень: 2 / 25-10-2018, 15:24)
 

3

Географія карантинних шкідливих організмів

3,0


:  3.pdf    :  3.pdf
(завантажень: 2 / 25-10-2018, 15:24)
  

Цикл професійної підготовки

4

Цивільний захист

3,0

 

5

Охорона праці в карантині рослин

3,0

 

6

Карантинні шкідливі організми

9,0


:  6.pdf    :  6.pdf
(завантажень: 1 / 25-10-2018, 15:24)
  

7

Знезараження об'єктів регулювання

4,0


:  7.pdf    :  7.pdf
(завантажень: 0 / 25-10-2018, 15:24)
  

8

Методи огляду та експертизи об'єктів регулювання

4,0


:  8.pdf    :  8.pdf
(завантажень: 1 / 25-10-2018, 15:24)
  

9

Фітосанітарне право та міжнародне співробітництво

4,0


:  9.pdf    :  9.pdf
(завантажень: 0 / 25-10-2018, 15:24)
  

10

Зовнішній та внутрішній карантин рослин

4,0

 
:  10.pdf    :  10.pdf
(завантажень: 1 / 25-10-2018, 15:24)
 

11

Інтегрований захист рослин

8,0

 
:  11.pdf    :  11.pdf
(завантажень: 2 / 25-10-2018, 15:24)
 

Вибіркові компоненти ОПП

Цикл загальної підготовки

12

Філософія науки та інноваційний розвиток

3,0


:  12.pdf    :  12.pdf
(завантажень: 1 / 25-10-2018, 15:24)
  

13

Менеджмент

3,0


:  13.pdf    :  13.pdf
(завантажень: 1 / 25-10-2018, 15:24)
  

14

Основи агробізнесу та підприємництва

3,0

 
:  14.pdf    :  14.pdf
(завантажень: 1 / 25-10-2018, 15:24)
 

Цикл професійної підготовки

15

Адвентивні шкідливі організми

3,5


:  15.pdf    :  15.pdf
(завантажень: 1 / 25-10-2018, 15:24)
  

16

Шкідливі організми інтродукованих рослина

3,0

 
:  16.pdf    :  16.pdf
(завантажень: 2 / 25-10-2018, 15:24)
 

17

Карантин рослин лісових культур

3,0


:  17.pdf    :  17.pdf
(завантажень: 1 / 25-10-2018, 15:24)
  

Переддипломна практика

12,0


:  metodichn    :  metodichn
(завантажень: 1 / 25-10-2018, 15:25)
  

Дипломна робота

9,5


:  virobnicha-praktika    :  virobnicha-praktika
(завантажень: 1 / 25-10-2018, 15:25)
  

Всього

90,0

 Оновлено: 25-10-2018, 15:26 / Переглядів: 1 145
 

Авторизація