Перелік навчальних дисциплін на здобуття освітнього ступеня «магістр» спеціальності 202 «Карантин рослин»

№ п.п.

Компоненти

освітньо-професійної програми

Кількість кредитів ЄКТС

Начально-методичне забезпечення

Обов’язкові компоненти ОПП

Цикл загальної підготовки

1

Ділова іноземна мова

3,0


:  1.pdf (завант.: 1)
:  1.pdf
  

2

Методологія і організація наукових досліджень

3,0

 
:  2.pdf (завант.: 2)
:  2.pdf
 

3

Географія карантинних шкідливих організмів

3,0


:  3.pdf (завант.: 2)
:  3.pdf
  

Цикл професійної підготовки

4

Цивільний захист

3,0

 

5

Охорона праці в карантині рослин

3,0

 

6

Карантинні шкідливі організми

9,0


:  6.pdf (завант.: 1)
:  6.pdf
  

7

Знезараження об'єктів регулювання

4,0


:  7.pdf (завант.: 0)
:  7.pdf
  

8

Методи огляду та експертизи об'єктів регулювання

4,0


:  8.pdf (завант.: 1)
:  8.pdf
  

9

Фітосанітарне право та міжнародне співробітництво

4,0


:  9.pdf (завант.: 0)
:  9.pdf
  

10

Зовнішній та внутрішній карантин рослин

4,0

 
:  10.pdf (завант.: 1)
:  10.pdf
 

11

Інтегрований захист рослин

8,0

 
:  11.pdf (завант.: 1)
:  11.pdf
 

Вибіркові компоненти ОПП

Цикл загальної підготовки

12

Філософія науки та інноваційний розвиток

3,0


:  12.pdf (завант.: 1)
:  12.pdf
  

13

Менеджмент

3,0


:  13.pdf (завант.: 1)
:  13.pdf
  

14

Основи агробізнесу та підприємництва

3,0

 
:  14.pdf (завант.: 1)
:  14.pdf
 

Цикл професійної підготовки

15

Адвентивні шкідливі організми

3,5


:  15.pdf (завант.: 1)
:  15.pdf
  

16

Шкідливі організми інтродукованих рослина

3,0

 
:  16.pdf (завант.: 2)
:  16.pdf
 

17

Карантин рослин лісових культур

3,0


:  17.pdf (завант.: 1)
:  17.pdf
  

Переддипломна практика

12,0


:  metodichn (завант.: 1)
:  metodichn
  

Дипломна робота

9,5


:  virobnicha-praktika (завант.: 1)
:  virobnicha-praktika
  

Всього

90,0

 Оновлено: 25-10-2018, 15:26 / Переглядів: 912
 

Авторизація