Перелік навчальних дисциплін на здобуття третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент»

 

п.п.

НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Кількість кредитів ЄКТС Методичне забезпечення
  1. ОБОВ'ЯЗКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ    
  1.1. Цикл дисциплін загальної підготовки    
1  Філософія 4

НМК

НМЗ

2  Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 6

НМК

НМЗ
3  Педагогіка вищої школи 3

НМК

НМЗ
4  Інформаційні технології у наукових дослідженнях 3

НМК

НМЗ
5  Методологія наукових досліджень 3  
  Разом по циклу 19

 

 

  2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ    
  2.1. Цикл дисциплін професійної підготовки    
6/1  Стратегічна інноватика 6

НМК

НМЗ
6/2  Управління інноваційною діяльністю 6

НМК

НМЗ
7/1  Проектний менеджмент 6

НМК

НМЗ
7/2  Дослідження операцій в менеджменті 6

НМК

НМЗ
  Разом по циклу 12  
  Разом за освітньо-науковою програмою 31  


Оновлено: 12-05-2016, 14:10 / Переглядів: 1 309
 

Авторизація