Перелік навчальних дисциплін на здобуття освітнього ступеня «магістр» спеціальності 073 «Менеджмент»

Шифр н/д

Компоненти освітньо-професійної програми

Кількість кредитів

ЄКТС

Навчально-методичне забезпечення

Обов’язкові компоненти ОПП

Цикл загальної підготовки

ОЗП 1

Охорона праці в галузі

3


:  nmk-073-ohorona-prac-v-galuz.pdf    :  nmk-073-ohorona-prac-v-galuz.pdf
(завантажень: 11 / 2-11-2018, 10:58)
 


:  nmz-073-ohorona-prac-v-g.pdf    :  nmz-073-ohorona-prac-v-g.pdf
(завантажень: 7 / 2-11-2018, 11:14)
 

ОЗП 2

Договірне право

3


:  nmk-073-dogovrne-pravo.pdf    :  nmk-073-dogovrne-pravo.pdf
(завантажень: 4 / 2-11-2018, 10:58)
 

ОЗП 3

Методологія і організація наукових досліджень

3


:  nmk-073-metodologya-ta-organ-nauk-dosldzhen.pdf    :  nmk-073-metodologya-ta-organ-nauk-dosldzhen.pdf
(завантажень: 7 / 2-11-2018, 10:58)
 


:  nmz-073-metodol-ta-organ-nauk-dosldzhen.pdf    :  nmz-073-metodol-ta-organ-nauk-dosldzhen.pdf
(завантажень: 8 / 2-11-2018, 11:15)
 

Всього

 

9

 

Цикл професійної підготовки

ОПП 1

Публічне адміністрування

4


:  nmk-073-publchne-admnstruvannya.pdf    :  nmk-073-publchne-admnstruvannya.pdf
(завантажень: 5 / 2-11-2018, 10:58)
 


:  nmz-073-publchne_admnstr.pdf    :  nmz-073-publchne_admnstr.pdf
(завантажень: 3 / 2-11-2018, 11:08)
 

ОПП 2

Менеджмент організації

5


:  nmk-073-menedzhment-organzacy.pdf    :  nmk-073-menedzhment-organzacy.pdf
(завантажень: 11 / 2-11-2018, 10:58)
 


:  nmz-073-menedzhment-organzacy.pdf    :  nmz-073-menedzhment-organzacy.pdf
(завантажень: 8 / 2-11-2018, 11:08)
 

ОПП 3

Корпоративне управління

3


:  nmk-073-korporativne-upravlnnya.pdf    :  nmk-073-korporativne-upravlnnya.pdf
(завантажень: 3 / 2-11-2018, 10:58)


:  nmz-073-korporativne-upravlnnya.pdf    :  nmz-073-korporativne-upravlnnya.pdf
(завантажень: 3 / 2-11-2018, 11:08)
  

ОПП 4

Управління змінами

3


:  nmk-073-upravlnnya-zmnami.pdf    :  nmk-073-upravlnnya-zmnami.pdf
(завантажень: 2 / 2-11-2018, 10:58)
 


:  nmz-073-upravlnnya-zmnami.pdf    :  nmz-073-upravlnnya-zmnami.pdf
(завантажень: 3 / 2-11-2018, 11:08)
 

ОПП 5

Управління проектами

4,5


:  nmk-073-upravlnnya-proektami.pdf    :  nmk-073-upravlnnya-proektami.pdf
(завантажень: 4 / 2-11-2018, 10:58)
 


:  nmz-073-upravlnnya-proektami.pdf    :  nmz-073-upravlnnya-proektami.pdf
(завантажень: 5 / 2-11-2018, 11:08)
 

ОПП 6

Управління якістю

3


:  nmk-073-upravlnnya-yakstyu.pdf    :  nmk-073-upravlnnya-yakstyu.pdf
(завантажень: 5 / 2-11-2018, 10:58)
 


:  nmz_yakstyu.pdf    :  nmz_yakstyu.pdf
(завантажень: 5 / 2-11-2018, 11:08)
 

ОПП 7

Фінансовий менеджмент

3


:  nmk-073-fnansoviy-menedzhment.pdf    :  nmk-073-fnansoviy-menedzhment.pdf
(завантажень: 5 / 2-11-2018, 10:58)
 


:  nmz-073-fnansoviy-menedzhment.pdf    :  nmz-073-fnansoviy-menedzhment.pdf
(завантажень: 3 / 2-11-2018, 11:08)
 

ОПП 8

Інформаційні системи і технології в управлінні організацією

3


:  nmk-073_s-tehnologyi-v-upravlnn-organzacyeyu.pdf    :  nmk-073_s-tehnologyi-v-upravlnn-organzacyeyu.pdf
(завантажень: 2 / 2-11-2018, 10:58)
 


:  nmz-073-nformacyn-sistemi-tehnologyi-v-upravlnn-organzacyeyu.pdf    :  nmz-073-nformacyn-sistemi-tehnologyi-v-upravlnn-organzacyeyu.pdf
(завантажень: 2 / 2-11-2018, 11:08)
 

ОПП 9

Інвестиційний менеджмент

3

 
:  nmk-073-nvesticyniy-menedzhment.pdf    :  nmk-073-nvesticyniy-menedzhment.pdf
(завантажень: 3 / 2-11-2018, 10:58)


:  nmz-073-nvesticyniy-menedzhment.pdf    :  nmz-073-nvesticyniy-menedzhment.pdf
(завантажень: 4 / 2-11-2018, 11:08)
  

Всього

 

31,5

 

Практична підготовка 

ОПП 10

Комплексна виробнича практика з фаху

9


:  programa-praktiki-z-fahu-073-menedzhment.pdf    :  programa-praktiki-z-fahu-073-menedzhment.pdf
(завантажень: 4 / 2-11-2018, 11:02)
 

ОПП 11

Переддипломна практика

3

Всього

 

12

 

Загальний обсяг обов'язкових компонент

52,5

 

Вибіркові компоненти ОПП

Цикл загальної підготовки

ВЗП 1

Інноваційний менеджмент

3


:  nmk-073-nnovacyniy-menedzhment.pdf    :  nmk-073-nnovacyniy-menedzhment.pdf
(завантажень: 4 / 2-11-2018, 10:58)
 


:  nmk-073-konflktologya.pdf    :  nmk-073-konflktologya.pdf
(завантажень: 2 / 2-11-2018, 10:58)
 
:  nmz-073-nnovacyniy-menedzhment.pdf    :  nmz-073-nnovacyniy-menedzhment.pdf
(завантажень: 2 / 2-11-2018, 11:08)
 


:  nmz-073-konflktologya.pdf    :  nmz-073-konflktologya.pdf
(завантажень: 1 / 2-11-2018, 11:08)
 

ВЗП 2

Конфліктологія

ВЗП 3

Методика викладання у вищий школі

3


:  nmz-073-metodika-vvsh.pdf    :  nmz-073-metodika-vvsh.pdf
(завантажень: 2 / 2-11-2018, 11:08)
 


:  nmk-073_mvvsh_2018.pdf    :  nmk-073_mvvsh_2018.pdf
(завантажень: 4 / 5-11-2018, 08:25)
 

ВЗП 4

Педагогічні технології

ВЗП 5

Психологія управління

3


:  nmk-073psihologya-upravlnnya.pdf    :  nmk-073psihologya-upravlnnya.pdf
(завантажень: 5 / 2-11-2018, 10:58)
 


:  nmz-073-psihologya-upravlnnya.pdf    :  nmz-073-psihologya-upravlnnya.pdf
(завантажень: 6 / 5-11-2018, 08:25)
 

ВЗП 6

Психологія та педагогіка

Всього

 

9

 

Цикл загальної підготовки

ВПП 1

Аграрна політика

3


:  nmk-073-agrarna-politika.pdf    :  nmk-073-agrarna-politika.pdf
(завантажень: 4 / 2-11-2018, 10:58)
 


:  nmk-073-ekologchniy-menedzhment.pdf    :  nmk-073-ekologchniy-menedzhment.pdf
(завантажень: 2 / 2-11-2018, 10:58)
 


:  nmz-073-agrarna-poltika.pdf    :  nmz-073-agrarna-poltika.pdf
(завантажень: 2 / 2-11-2018, 11:08)
 


:  nmz-073-ekologchniy-menedzhment.pdf    :  nmz-073-ekologchniy-menedzhment.pdf
(завантажень: 3 / 2-11-2018, 11:08)
 

ВПП 2

Екологічний менеджмент

ВПП 3

Дипломатичний протокол

3


:  nmk-073-diplomatichniy-protokol.pdf    :  nmk-073-diplomatichniy-protokol.pdf
(завантажень: 4 / 2-11-2018, 10:58)
 


:  nmz-073-diplomatichniy-protokol.pdf    :  nmz-073-diplomatichniy-protokol.pdf
(завантажень: 3 / 2-11-2018, 11:08)
 

ВПП 4

Етика бізнесу

ВПП 5

Бізнес-планування

4,5


:  nmk-073-bznes-planuvannya.pdf    :  nmk-073-bznes-planuvannya.pdf
(завантажень: 4 / 2-11-2018, 10:58)
 


:  nmz-073-bznes-planuvannya.pdf    :  nmz-073-bznes-planuvannya.pdf
(завантажень: 4 / 2-11-2018, 11:08)
 

ВПП 6

Організаційне проектування

ВПП 7

Управління конкурентоспроможністю підприємства

3


:  nmk-073-upravlnnya-konkurentospromozhnstyu-pdpriyemstva.pdf    :  nmk-073-upravlnnya-konkurentospromozhnstyu-pdpriyemstva.pdf
(завантажень: 2 / 2-11-2018, 10:58)
 


:  nmk-073-marketingov-dosldzhennya.pdf    :  nmk-073-marketingov-dosldzhennya.pdf
(завантажень: 2 / 2-11-2018, 10:58)
 


:  nmz-073-upravlnya-konkurentospromozhnstyu-pdpriyemstva.pdf    :  nmz-073-upravlnya-konkurentospromozhnstyu-pdpriyemstva.pdf
(завантажень: 4 / 2-11-2018, 11:08)
 


:  nmz-073-marketingov-dosldzhennya.pdf    :  nmz-073-marketingov-dosldzhennya.pdf
(завантажень: 5 / 2-11-2018, 11:08)
 

ВПП 8

Маркетингові дослідження

Всього

 

13,5

 

 

Загальний обсяг вибіркових компонент

22,5

 

 

Дипломна робота

15

 

Загальний обсяг освітньо-професійної програми

90Оновлено: 5-11-2018, 08:25 / Переглядів: 2 280
 

Авторизація