Перелік навчальних дисциплін на здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 103 Науки про Землю

№ п.п.

Назва навчальної дисципліни

Методичне забезпечення

 

1. Базовий університетський рівень

 

 

1.1. Цикл загальної підготовки

 

1.

Історія та культура України

НМЗ

2.

Філософія

 

3.

Іноземна мова

НМЗ, НМЗ(НП)

4.

Українська мова (за професійним спрямуванням)

НМЗ

5.

Охорона праці та БЖД

 

6.

Фізичне виховання

НМЗ

7.

Вища математика

 

8.

Хімія

НМЗ

 

1.2. Цикл професійної підготовки

 

9.

Ботаніка з основами геоботаніки

НМЗ

10.

Геофізика

НМЗ

11.

Метеорологія

НМЗ

12.

Інформаційні технології в наукових дослідженнях

НМЗ

13.

Геологія з основами мінералогії

НМЗ, НМЗ

14.

Мікробіологія ґрунтів

НМЗ

15.

Загальне ґрунтознавство

НМЗ, НМЗ(КР)

16.

Географія ґрунтів

НМЗНМЗ(КР)

17.

Охорона ґрунтів

НМЗНМЗ(КР)

18.

Управління ґрунтовими режимами

НМЗ

19.

Охорона навколишнього середовища

 

20.

Технології раціонального землекористування

 

21.

Картографія ґрунтів

НМЗ

22.

ГІС у ґрунтознавстві

НМЗ

23.

Дистанційне зондування Землі

НМЗ

24.

Землеробство

 

25.

Основи наукових досліджень у ґрунтознавстві

НМЗ

26.

Моніторинг ґрунтів

НМЗ

27.

Бонітування ґрунтів

НМЗ

28.

Фізико-хімічні методи досліджень

 

 

2. Цикл вільного вибору студентів

 

 

2.1. Спеціалізація 1. Ґрунтознавство

 

 

2.1.1. Цикл загальної підготовки

 

29.

Економіка природокористування

 

30.

Психологія управління

НМЗ

31.

Планування та організація землекористування

 

 

2.1.2. Цикл професійної підготовки

 

32.

Біогеографія

НМЗ

33.

Земельне право

НМЗ

34.

Радіобіологія

 

35.

Хімія навколишнього середовища

 

36.

Четвертична геологія

НМЗ

37.

Біогеохімія ґрунтового покриву

 

38.

Геодезія

НМЗ

39.

Заповідна справа

 

40.

Адаптивне землеробство

 

41.

Біохімічні процеси у системі ґрунт-рослини

 

42.

Стандартизація і сертифікація у ґрунтознавстві

 

43.

Землевпорядкування та кадастр

НМЗ

 

2.2. Спеціалізація 1. Охорона ґрунтів та раціональне землекористування

 

 

2.2.1. Цикл загальної підготовки

 

44.

Економіка раціонального землекористування

 

45.

Менеджмент

НМЗ

46

Бізнес планування в охороні ґрунтів

 

 

2.2.2. Цикл професійної підготовки

 

47.

Екологія

НМЗ

48.

Екологічне право

НМЗ

49.

Земельний кадастр

НМЗ

50.

Радіоекологія

 

51.

Геоморфологія

НМЗ

52.

Геодезія з основами геопозиціювання

НМЗ

53.

Ландшафтознавство

 

54.

Лісівництво з основами лісомеліорації

 

55.

Біологічне землеробство

 

56.

Екологічні основи застосування добрив

 

57.

Управління поживним режимом ґрунтів

 

58.

Біохімія

 

 

3. Цикл практичної підготовки

 

 

3.1. Навчальні практики

 

59.

Ботаніка

НМЗ

60.

Геологія

НМЗ

61.

Ґрунтознавство

НМЗ

62.

Землеробство

 

 

3.2. Виробнича практика

 

63.

Виробнича практика

 Оновлено: 20-11-2017, 11:07 / Переглядів: 2 511
 

Авторизація
Ми використовуємо файли cookies для оптимізації контенту та швидкодії сайту.
Продовжуючи відвідування сайту, Ви погоджуєтесь на використання файлів cookies.
Ок