Науково-дослідна частина

 

Адреса і місце розташування

Україна, 62483, Харківська обл., Харківський р-н, 

п/в „Докучаєвське-2”, навчальне містечко ХНАУ,

корпус 1, поверх 3, кімната 301

Проректор з науково-педагогічної роботи Петров Вадим Миколайович

кандидат економічних наук, доцент  

тел./факс: (0572) 99-76-28

E-mail:

science-agrouniver2016@ukr.net

Керівник навчально-методичного відділу

Міхєєв Валентин Григорович

кандидат с.-г. наук, доцент

mixeev.valentin@outlook.com

  

  Наукові дослідження в університеті спрямовані на розробку новітніх технологій у сільському господарстві; створення методологічних підходів у вирішенні економічних проблем сільськогосподарського виробництва при сталому розвитку та в умовах фінансової кризи; розробку нових ефективних технологій та обладнання для вирішення питань ресурсо- та енергозбереження при виробництві сільськогосподарської продукції, а також охорони довкілля.
     Одним з важливих завдань роботи наукової частини університету є розробка механізму інтеграції академічної та вишивської науки, створення спільних науково-технічних програм НААН України та Міністерства аграрної політики України.
     У наукових дослідженнях беруть участь всі 35 кафедр, що підпорядковані трьом навчально-науковим інститутам.
     В університеті працює 7 науково-дослідних, науково-виробничих та науково-навчальних лабораторій. До виконання наукових тем залучено близько 400 науково-педагогічних працівників, у складі яких 3 академіків і членів-кореспондентів НААН України, 42 доктора наук і професора, майже 200 кандидатів наук, доцентів.

 

НАКАЗ

ПОЛОЖЕННЯ

про науково-дослідну частину

 

ПОЛОЖЕННЯ

про науково-технічну раду

 

Результати проведення першого туру внутривузівського конкурсу студентських наукових робіт

І етап Всеукраїнської студентської олімпіади. Наказ та Анкета учасника 2016 рік
І етап Всеукраїнської студентської олімпіади. Наказ та Анкета учасника 2017 рік

Харківський регіональний конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук 2016 рік

Харківський регіональний конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук 2017 рік

Науково-методична рада

Наукові та науково-практичні конференції у ХНАУ ім. В.В. Докучаєва

Наукові школи ХНАУ ім. В.В. Докучаєва

Концепція наукової діяльності ХНАУ ім. В.В. Докучаєва

Науково-дослідна діяльність в університеті

Наказ про результати проведення І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 2017

Наказ про результати проведення І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 2018

   Наказ_Про зміну та доповнення_щодо Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт_2017-2018

   Відомості_2017/18_Додаток 1


 

 

 


   Матеріали підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів (факультету обліку і фінансів, факультету менеджменту і економіки, факультету інженерів землевпорядкування)

   Матеріали підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів (агрономічного факультету, факультету захисту рослин, факультету лісового господарства)

 

Протоколи засідань 

засідання науково-методичної ради

Протокол №4

 

Науково-дослідна діяльність в університеті у 2014 р.


:  zvt-po-nauc-u-2014-r.doc (завант.: 72)
:  zvt-po-nauc-u-2014-r.doc

Науково-дослідна діяльність в університеті у 2012 р.

  • Науково-дослідна робота, що виконувалась в 2012 р. ХНАУ ім. В.В. Докучаєва за рахунок держбюджетного фінансування та госпрозрахункові


:  naukova-robota-za-2012-rk-1.doc (завант.: 109)
:  naukova-robota-za-2012-rk-1.doc

Науково-дослідна діяльність в університеті у 2011 р.

  • Науково-дослідні та конструкторські роботи, що виконувалися в університеті у 2011 р. за кошти державного бюджету 


:  naukova-robota-za-2011-rk.doc (завант.: 168)
:  naukova-robota-za-2011-rk.doc

Науково-дослідна діяльність в університеті у 2010 р.

  • Науково-дослідні та конструкторські роботи, що виконувалися в університеті у 2010 р. за кошти державного бюджету


:  ndk10.pdf (завант.: 121)
:  ndk10.pdf

Науково-дослідна діяльність в університеті у 2009 р.

  • У 2009 р. в університеті виконувалося 12 науково-дослідних робіт, з яких 6 тем – госпдоговірні та 6 – за рахунок державного фінансування. Обсяг виконаних науково-дослідних робіт у 2009 р. становив 408,2 тис. грн. Окремі науково-дослідні теми були повністю виконані у 2009 р., а завершення 3 держбюджетних тем заплановано на 2010–2011 рр. Також науковцями університету виконується 12 науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, які проводяться за ініціативною тематикою. Науково-дослідні роботи виконувалися за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки: новітні технології та ресурсоощадні технології в енергетиці, промисловості й аграрному комплексі; зберігання навколишнього середовища (довкілля) та сталий розвиток; нові речовини і матеріали.
  • Науково-дослідні та конструкторські роботи, що виконувалися в університеті у 2009 р. за кошти державного бюджету

Науково-дослідна діяльність в університеті у 2008 р.

  • Науково-дослідна діяльність в університеті у 2008 р. здійснювалася за умов структурної перебудови та створення трьох навчально-наукових інститутів.
    У 2008&nbspр. в університеті виконувалася 21 науково-дослідна робота, з яких 8 тем – госпдоговірні та 13 – за рахунок державного фінансування. Обсяг виконаних науково-дослідних робіт у 2008&nbspр. становив 636 тис. грн. Окремі науково-дослідні теми були повністю виконані у 2008 р., а завершення трьох держбюджетних тем заплановано на 2009-2010&nbspрр. Науково-дослідні роботи виконувалися за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки: новітні технології та ресурсоощадні технології в енергетиці, промисловості й аграрному комплексі; зберігання навколишнього середовища (довкілля) та сталий розвиток; нові речовини і матеріали.
  • Науково-дослідні та конструкторські роботи, що виконувалися в університеті у 2008 р. за кошти державного бюджету

  

Новини

Про стан підготовки ННВЦ «Дослідне поле» до весняно-польових робіт у 2015 році

ІХ Харківський регіональний конкурс студентський наукових робіт

ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Агрономія» 

 


 Оновлено: 29-05-2018, 17:23 / Переглядів: 17 866
 

Авторизація