НДР2008

НАУКОВО-ДОСЛІДНІ ТА КОНСТРУКТОРСЬК РОБОТИ, ЩО ВИКОНУВАЛИСЯ В УНІВЕРСИТЕТІ У 2008 р. ЗА КОШТИ ДЕРЖАВНОГО БЮЖЕТУ

№ теми Тема Анотація
17/19 Розробка Альбому спеціалізованих форм - регістрів журнально-ордерної форми обліку для сільськогосподарських підприємств
Керівник – канд. екон. наук, проф. Огійчук М.Ф.
Уперше для агропідприємств розроблені варіанти регістрів журнально-ордерної форми звітності, що відображають усі господарські операції підприємницької діяльності с.-г. виробників. Застосування в господарствах розробок сприяють підвищенню ефективності використання ресурсів за рахунок своєчасного надання оперативної і повної інформації та скорочення термінів документообігу
17/20 Розробити і виготовити польовий аналітично-технологічний довідник для фахівців агропромислового комплексу
Керівник – д-р біол. наук, проф. Мірошниченко М.М.
Проаналізована та систематизована інформація за технологіями виробництва основних сільськогосподарських культур, та на основі отриманої інформації сформовано попередній варіант польового аналітично-технологічного довідника для фахівців агропромислового комплексу
17/21 Розробити нормативно-методичну базу управління якістю ґрунтів і продукції рослинництва для зони лісостепу України.
Керівник – д-р біол. наук, проф. Мірошниченко М.М.
Зібрані попередні дані про стан родючості ґрунтів сільськогосподарських підприємств Східної України. Дані систематизовані в автоматизовану базу даних, на основі якої можна прогнозувати динаміку процесів ґрунтоутворення та контролювати родючість і динаміку вироблення сільськогосподарської продукції
17/22 Вивчення структурно-функціональної організації, біологічного різноманіття, динаміки формування та розвитку лісових біоценозів в умовах змін клімату та антропогенного навантаження
Керівник – д-р с.-г. наук, проф. Ткач В.П.
Виконано аналіз біологічного і технологічного різноманіття, діагностики формування та розвитку лісів на підставі видільної бази даних лісгоспів Харківської, Полтавської та Сумської областей. Розроблено рекомендації щодо відновлення природних мішаних лісостанів Лівобережного Лісостепу України
6.07.34 Розроблення автоматизованої системи формування складових технологічного та матеріально-технічного забезпечення вирощування сільськогосподарських культур для різних зон України
Керівник – доктор с.-г. наук, проф. Пащенко В.Ф.
Розроблена інформаційна база з формування технологічних карт. Розроблена автоматизована система роботи блоків економіки, родючості і захисту рослин в інтегрованій автоматизованій системі формування складових технологічного та матеріально-технічного забезпечення вирощування с.-г. культур
17/15 Розробити базові технології вирощування основних польових культур за екологічно орієнтованої системи землеробства «No-Till» у Центральному Степу України
Керівник – чл.-кор. УААН, д-р с.-г. наук, професор Булигін С.Ю.
Проведенні порівняльні дослідження органічного землеробства з існуючими технологіями забезпечення рослин елементами живлення. Створено перелік рослин-фіторемедіантів, що сприяють очищенню забруднених ґрунтів. Розроблено технологічний регламент виробництва органічного добрива «АгроЕМ», що забезпечує впровадження екологічно орієнтованих систем землеробства в господарствах України
6.07.55 Розроблення прогресивних еколого-безпечних технологій вирощування сільськогосподарських культур, адаптованих до правил Європейського екологічного союзу за методами біологічного землеробства
Керівник – чл.-кор. УААН, д-р с.-г. наук, професор  В.К.
Проведенні порівняльні дослідження органічного землеробства з існуючими технологіями забезпечення рослин елементами живлення. Створено перелік рослин-фіторемедіантів, що сприяють очищенню забруднених ґрунтів. Розроблено технологічний регламент виробництва органічного добрива «АгроЕМ», що забезпечує впровадження екологічно орієнтованих систем землеробства в господарствах України
17/14 Установити оптимальні строки посіву озимих культур в умовах зміни клімату для формування високопродуктивних посівів
Керівник – чл.-кор. УААН, д-р с.-г. наук, професор Бобро М.А.
Розроблено основні параметри новітніх технологій вирощування озимих культур залежно від строків сівби. Проведені польові та виробничі досліди визначення оптимальних строків сівби і термінів формування високопродуктивних посівів озимої пшениці


Оновлено: 28-01-2012, 23:06 / Переглядів: 2 331
 

Авторизація