НДР2009

НАУКОВО-ДОСЛІДНІ ТА КОНСТРУКТОРСЬК РОБОТИ, ЩО ВИКОНУВАЛИСЯ В УНІВЕРСИТЕТІ У 2009 р. ЗА КОШТИ ДЕРЖАВНОГО БЮЖЕТУ

№ теми Тема Анотація
17/21 Розробити нормативно-методичну базу управління якістю ґрунтів і продукції рослинництва для зони лісостепу України.
Керівник – д-р біол. наук, проф. Мірошниченко М.М
Зібрані попередні дані про стан родючості ґрунтів сільськогосподарських підприємств Східної України. Дані систематизовані в автоматизовану базу даних, на основі якої можна прогнозувати динаміку процесів ґрунтоутворення та контролювати родючість і динаміку вироблення сільськогосподарської продукції.
17/23-ДЗ Розроблення технології інтегрального використання даних дистанційного зондування й цифрових моделей рельєфу для оцінки якості та ефективного використання земель.
Керівник – д-р с.-г. наук Ачасов А.Б.
Створення алгоритму використання сучасних технологій, а саме – геоінформаційних систем, цифрових моделей рельєфу, геостатистичних прикладних пакетів, програмних реалізацій побудови й аналізу поверхонь, алгоритмів розпізнавання образів – для обробки та аналізу аерокосмічної інформації, традиційних картографічних матеріалів та даних наземних спостережень для моніторингу стану ґрунтового покриву, як “дзеркала” ландшафту й основи земельних ресурсів будь-якої території.
17/24-ДЗ Розроблення нормативів водоохоронної лісистості та ведення лісового господарства на водозбірно-ландшафтних засадах для умов Лівобережного Лісостепу України.
Керівник – д-р с.-г. наук, проф. Ткач В.П.
Ефект від упровадження результатів досліджень буде включати підвищення продуктивності соснових, дубових та вільхових лісостанів на 20–25%, формування природних господарсько цінних лісостанів, посилення водоохоронних функцій лісів, а також поліпшення водного живлення річок Лівобережного Лісостепу.
17/25 Розроблення Альбому спеціалізованих форм регістрів меморіально-ордерної форми обліку для сільськогосподарських підприємств.
Керівник – канд. екон. наук, проф. Огійчук М.Ф.
Нові спеціалізовані форми регістрів будуть повністю відповідати чинному законодавству як письмові свідоцтва, що фіксують і систематизують господарські та фінансові операції, включаючи розпорядження і дозволи на їх проведення.
6.07.55 Розроблення прогресивних еколого-безпечних технологій вирощування сільськогосподарських культур, адаптованих до правил Європейського екологічного союзу за методами біологічного землеробства.
Керівник – чл.-кор. НААН, д-р с.-г. наук, професор  В.К.
Проведені порівняльні дослідження органічного землеробства з наявними технологіями забезпечення рослин елементами живлення. Створено перелік рослин-фіторемедіантів, що сприяють очищенню забруднених ґрунтів. Розроблено технологічний регламент виробництва органічного добрива «АгроЕМ», що забезпечує впровадження екологічно орієнтованих систем землеробства в господарствах України


Оновлено: 28-01-2012, 23:07 / Переглядів: 2 151
 

Авторизація