ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ЕКОНОМІКА»

Шифр н/д

Компоненти освітньо-професійної програми

Кількість кредитів

ЄКТС

Навчально-методичне забезпечення

Обов’язкові компоненти ОПП

Цикл загальної підготовки

ОЗП 1

Глобальна економіка

4

 
:  nmk_globalna_ekonomka.pdf (завант.: 15)
Переглянути онлайн:  nmk_globalna_ekonomka.pdf
459,33 Kb [5-11-2018, 08:55]  


:  nmz_globalna-ekonomka.pdf (завант.: 9)
Переглянути онлайн:  nmz_globalna-ekonomka.pdf
269,9 Kb [5-11-2018, 09:17]  

ОЗП 2

Соціальна відповідальність

4,5

 
:  nmk-socalna-vdpovdalnst.pdf (завант.: 17)
Переглянути онлайн:  nmk-socalna-vdpovdalnst.pdf
871,99 Kb [5-11-2018, 08:55]  


:  nmz_socalna-vdpovdalnst.pdf (завант.: 11)
Переглянути онлайн:  nmz_socalna-vdpovdalnst.pdf
370 Kb [5-11-2018, 09:17]  

ОЗП 3

Інноваційний розвиток підприємства

4

 
:  nmk_nnovacyniy_rozvitok_pdpriyemstva.pdf (завант.: 8)
Переглянути онлайн:  nmk_nnovacyniy_rozvitok_pdpriyemstva.pdf
1,03 Mb [5-11-2018, 08:55]  


:  nmz_nnovacyniy_rozvitok_pdpriyemstva.pdf (завант.: 7)
Переглянути онлайн:  nmz_nnovacyniy_rozvitok_pdpriyemstva.pdf
307,25 Kb [5-11-2018, 09:17]  

ОЗП 4

Охорона праці в галузі

3

 
:  nmz_ohorona_prac_v_galuz.pdf (завант.: 9)
Переглянути онлайн:  nmz_ohorona_prac_v_galuz.pdf
153,55 Kb [5-11-2018, 09:17]  

Всього

 

15,5

 

Цикл професійної підготовки

ОПП 1

Економічне управління підприємством

4

 
:  nmk_ekonomchne-upravlnnya-pdpriyemstvom.pdf (завант.: 15)
Переглянути онлайн:  nmk_ekonomchne-upravlnnya-pdpriyemstvom.pdf
895,82 Kb [5-11-2018, 08:55]  


:  nmz_ekonomchne_upravlnnya_pdpriyemstvom.pdf (завант.: 10)
Переглянути онлайн:  nmz_ekonomchne_upravlnnya_pdpriyemstvom.pdf
178,86 Kb [5-11-2018, 09:17]

ОПП 2

Управління проектами

4

 
:  nmk_upravlnnya_proektami.pdf (завант.: 12)
Переглянути онлайн:  nmk_upravlnnya_proektami.pdf
978,64 Kb [5-11-2018, 08:55]  


:  nmz-upravlnnya-proektami (завант.: 10)
Переглянути онлайн:  nmz-upravlnnya-proektami
850,22 Kb [5-11-2018, 09:17]  

ОПП 3

Управління конкурентоспроможністю підприємства

4

 
:  nmk_upravlnnya-konkurentospromozhnstyu-pdpriyemstva.pdf (завант.: 8)
Переглянути онлайн:  nmk_upravlnnya-konkurentospromozhnstyu-pdpriyemstva.pdf
1,14 Mb [5-11-2018, 08:55]


:  nmz_upravlnya-konkurentospromozhnstyu-pdpriyemstva.pdf (завант.: 6)
Переглянути онлайн:  nmz_upravlnya-konkurentospromozhnstyu-pdpriyemstva.pdf
446,12 Kb [5-11-2018, 09:17]  

ОПП 4

Інтелектуальний бізнес

4

 
:  nmk-ntelektualniy-bznes.pdf (завант.: 12)
Переглянути онлайн:  nmk-ntelektualniy-bznes.pdf
627,54 Kb [5-11-2018, 08:55]  


:  nmz_ntelektualni_bznes.pdf (завант.: 11)
Переглянути онлайн:  nmz_ntelektualni_bznes.pdf
631,28 Kb [5-11-2018, 09:17]  

Всього

 

16

 

Практична підготовка 

ОПП 5

Комплексна виробнича практика з фаху

9


:  kompleksna_virobnicha_praktika.pdf (завант.: 6)
Переглянути онлайн:  kompleksna_virobnicha_praktika.pdf
190,74 Kb [5-11-2018, 09:30]  

ОПП 6

Переддипломна практика

4,5

 

Всього

 

13,5

 

Загальний обсяг обов'язкових компонент

45

 

Вибіркові компоненти ОПП

Цикл загальної підготовки

ВЗП 1

Методологія наукових досліджень

4

 

ВЗП 2

Європейський бізнес

ВЗП 3

Стратегічне управління підприємством

4

 
:  nmk_strategchne-upravlnnya-pdpriyemstvom.pdf (завант.: 8)
Переглянути онлайн:  nmk_strategchne-upravlnnya-pdpriyemstvom.pdf
430,17 Kb [5-11-2018, 08:55]  


:  nmz-strategchne-upravlnnya-pdpriyemstvom.pdf (завант.: 8)
Переглянути онлайн:  nmz-strategchne-upravlnnya-pdpriyemstvom.pdf
206,48 Kb [5-11-2018, 09:17]  

ВЗП 4

Стратегічний менеджмент

Всього

 

8

 

Цикл загальної підготовки

ВПП 1

Економічна діагностика

4

 
:  nmk_ekonomchna-dagnostika.pdf (завант.: 15)
Переглянути онлайн:  nmk_ekonomchna-dagnostika.pdf
1,05 Mb [5-11-2018, 08:55]  


:  nmz_ekonomchna_danostika.pdf (завант.: 14)
Переглянути онлайн:  nmz_ekonomchna_danostika.pdf
187,23 Kb [5-11-2018, 09:17]  


ВПП 2

Бізнес-діагностика

ВПП 3

Технології управлінського консультування

4

 
:  nmk_agrarniy-konsalting.pdf (завант.: 7)
Переглянути онлайн:  nmk_agrarniy-konsalting.pdf
776,68 Kb [5-11-2018, 08:55]  


:  nmk_agrarniy-konsalting.pdf (завант.: 7)
Переглянути онлайн:  nmk_agrarniy-konsalting.pdf
776,68 Kb [5-11-2018, 08:55]  


:  nmz_agrarniy_konsalting.pdf (завант.: 8)
Переглянути онлайн:  nmz_agrarniy_konsalting.pdf
213,53 Kb [5-11-2018, 09:17]  


ВПП 4

Аграрний консалтинг

ВПП 5

Аграрний маркетинг

3

 
:  nmk_agrarniy_marketing.pdf (завант.: 12)
Переглянути онлайн:  nmk_agrarniy_marketing.pdf
801,31 Kb [5-11-2018, 08:55]  


:  nmz_agrarniy-marketing.pdf (завант.: 6)
Переглянути онлайн:  nmz_agrarniy-marketing.pdf
221,3 Kb [5-11-2018, 09:17]  

ВПП 6

Маркетингові дослідження

ВПП 7

Міжнародний менеджмент

3

 
:  nmk_korporativne_upravlnnya.pdf (завант.: 9)
Переглянути онлайн:  nmk_korporativne_upravlnnya.pdf
852,31 Kb [5-11-2018, 08:55]  


:  nmz_mzhnarodniy_menedzhment.pdf (завант.: 10)
Переглянути онлайн:  nmz_mzhnarodniy_menedzhment.pdf
314,88 Kb [5-11-2018, 09:17]


:  nmz_korporativne-upravlnnya.pdf (завант.: 10)
Переглянути онлайн:  nmz_korporativne-upravlnnya.pdf
308,49 Kb [5-11-2018, 09:17]

ВПП 8

Корпоративне управління

ВПП 9

Бізнес-планування

4

 
:  nmk_bznes_planuvannya.pdf (завант.: 19)
Переглянути онлайн:  nmk_bznes_planuvannya.pdf
692,55 Kb [5-11-2018, 08:55]  


:  nmk_organzacyne_proektuvannya.pdf (завант.: 6)
Переглянути онлайн:  nmk_organzacyne_proektuvannya.pdf
427,9 Kb [5-11-2018, 08:55]

 

ВПП 10

Організаційне проектування

ВПП 11

Менеджмент персоналу

4

 
:  nmk_menedzhment-personalu.pdf (завант.: 7)
Переглянути онлайн:  nmk_menedzhment-personalu.pdf
457,23 Kb [5-11-2018, 08:55]


:  nmz_menedzhment_personalu.pdf (завант.: 5)
Переглянути онлайн:  nmz_menedzhment_personalu.pdf
253,33 Kb [5-11-2018, 09:17]   


ВПП 12

Менеджмент організації

Всього

 

22

 

 

Загальний обсяг вибіркових компонент

30

 

 

Дипломна робота

15

 

 

Загальний обсяг освітньо-професійної програми

90

 Оновлено: 22-10-2018, 09:49 / Переглядів: 1 167
 

Авторизація