ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ЕКОНОМІКА»

Шифр н/д

Компоненти освітньо-професійної програми

Кількість кредитів

ЄКТС

Навчально-методичне забезпечення

Обов’язкові компоненти ОПП

Цикл загальної підготовки

ОЗП 1

Глобальна економіка

4

 
:  nmk_globalna_ekonomka.pdf    :  nmk_globalna_ekonomka.pdf
(завантажень: 4 / 5-11-2018, 08:55)
 


:  nmz_globalna-ekonomka.pdf    :  nmz_globalna-ekonomka.pdf
(завантажень: 2 / 5-11-2018, 09:17)
 

ОЗП 2

Соціальна відповідальність

4,5

 
:  nmk-socalna-vdpovdalnst.pdf    :  nmk-socalna-vdpovdalnst.pdf
(завантажень: 7 / 5-11-2018, 08:55)
 


:  nmz_socalna-vdpovdalnst.pdf    :  nmz_socalna-vdpovdalnst.pdf
(завантажень: 5 / 5-11-2018, 09:17)
 

ОЗП 3

Інноваційний розвиток підприємства

4

 
:  nmk_nnovacyniy_rozvitok_pdpriyemstva.pdf    :  nmk_nnovacyniy_rozvitok_pdpriyemstva.pdf
(завантажень: 3 / 5-11-2018, 08:55)
 


:  nmz_nnovacyniy_rozvitok_pdpriyemstva.pdf    :  nmz_nnovacyniy_rozvitok_pdpriyemstva.pdf
(завантажень: 3 / 5-11-2018, 09:17)
 

ОЗП 4

Охорона праці в галузі

3

 
:  nmz_ohorona_prac_v_galuz.pdf    :  nmz_ohorona_prac_v_galuz.pdf
(завантажень: 5 / 5-11-2018, 09:17)
 

Всього

 

15,5

 

Цикл професійної підготовки

ОПП 1

Економічне управління підприємством

4

 
:  nmk_ekonomchne-upravlnnya-pdpriyemstvom.pdf    :  nmk_ekonomchne-upravlnnya-pdpriyemstvom.pdf
(завантажень: 4 / 5-11-2018, 08:55)
 


:  nmz_ekonomchne_upravlnnya_pdpriyemstvom.pdf    :  nmz_ekonomchne_upravlnnya_pdpriyemstvom.pdf
(завантажень: 5 / 5-11-2018, 09:17)

ОПП 2

Управління проектами

4

 
:  nmk_upravlnnya_proektami.pdf    :  nmk_upravlnnya_proektami.pdf
(завантажень: 6 / 5-11-2018, 08:55)
 


:  nmz-upravlnnya-proektami    :  nmz-upravlnnya-proektami
(завантажень: 5 / 5-11-2018, 09:17)
 

ОПП 3

Управління конкурентоспроможністю підприємства

4

 
:  nmk_upravlnnya-konkurentospromozhnstyu-pdpriyemstva.pdf    :  nmk_upravlnnya-konkurentospromozhnstyu-pdpriyemstva.pdf
(завантажень: 3 / 5-11-2018, 08:55)


:  nmz_upravlnya-konkurentospromozhnstyu-pdpriyemstva.pdf    :  nmz_upravlnya-konkurentospromozhnstyu-pdpriyemstva.pdf
(завантажень: 2 / 5-11-2018, 09:17)
 

ОПП 4

Інтелектуальний бізнес

4

 
:  nmk-ntelektualniy-bznes.pdf    :  nmk-ntelektualniy-bznes.pdf
(завантажень: 5 / 5-11-2018, 08:55)
 


:  nmz_ntelektualni_bznes.pdf    :  nmz_ntelektualni_bznes.pdf
(завантажень: 5 / 5-11-2018, 09:17)
 

Всього

 

16

 

Практична підготовка 

ОПП 5

Комплексна виробнича практика з фаху

9


:  kompleksna_virobnicha_praktika.pdf    :  kompleksna_virobnicha_praktika.pdf
(завантажень: 1 / 5-11-2018, 09:30)
 

ОПП 6

Переддипломна практика

4,5

 

Всього

 

13,5

 

Загальний обсяг обов'язкових компонент

45

 

Вибіркові компоненти ОПП

Цикл загальної підготовки

ВЗП 1

Методологія наукових досліджень

4

 

ВЗП 2

Європейський бізнес

ВЗП 3

Стратегічне управління підприємством

4

 
:  nmk_strategchne-upravlnnya-pdpriyemstvom.pdf    :  nmk_strategchne-upravlnnya-pdpriyemstvom.pdf
(завантажень: 4 / 5-11-2018, 08:55)
 


:  nmz-strategchne-upravlnnya-pdpriyemstvom.pdf    :  nmz-strategchne-upravlnnya-pdpriyemstvom.pdf
(завантажень: 3 / 5-11-2018, 09:17)
 

ВЗП 4

Стратегічний менеджмент

Всього

 

8

 

Цикл загальної підготовки

ВПП 1

Економічна діагностика

4

 
:  nmk_ekonomchna-dagnostika.pdf    :  nmk_ekonomchna-dagnostika.pdf
(завантажень: 9 / 5-11-2018, 08:55)
 


:  nmz_ekonomchna_danostika.pdf    :  nmz_ekonomchna_danostika.pdf
(завантажень: 6 / 5-11-2018, 09:17)
 


ВПП 2

Бізнес-діагностика

ВПП 3

Технології управлінського консультування

4

 
:  nmk_agrarniy-konsalting.pdf    :  nmk_agrarniy-konsalting.pdf
(завантажень: 3 / 5-11-2018, 08:55)
 


:  nmk_agrarniy-konsalting.pdf    :  nmk_agrarniy-konsalting.pdf
(завантажень: 3 / 5-11-2018, 08:55)
 


:  nmz_agrarniy_konsalting.pdf    :  nmz_agrarniy_konsalting.pdf
(завантажень: 4 / 5-11-2018, 09:17)
 


ВПП 4

Аграрний консалтинг

ВПП 5

Аграрний маркетинг

3

 
:  nmk_agrarniy_marketing.pdf    :  nmk_agrarniy_marketing.pdf
(завантажень: 5 / 5-11-2018, 08:55)
 


:  nmz_agrarniy-marketing.pdf    :  nmz_agrarniy-marketing.pdf
(завантажень: 2 / 5-11-2018, 09:17)
 

ВПП 6

Маркетингові дослідження

ВПП 7

Міжнародний менеджмент

3

 
:  nmk_korporativne_upravlnnya.pdf    :  nmk_korporativne_upravlnnya.pdf
(завантажень: 4 / 5-11-2018, 08:55)
 


:  nmz_mzhnarodniy_menedzhment.pdf    :  nmz_mzhnarodniy_menedzhment.pdf
(завантажень: 3 / 5-11-2018, 09:17)


:  nmz_korporativne-upravlnnya.pdf    :  nmz_korporativne-upravlnnya.pdf
(завантажень: 5 / 5-11-2018, 09:17)

ВПП 8

Корпоративне управління

ВПП 9

Бізнес-планування

4

 
:  nmk_bznes_planuvannya.pdf    :  nmk_bznes_planuvannya.pdf
(завантажень: 6 / 5-11-2018, 08:55)
 


:  nmk_organzacyne_proektuvannya.pdf    :  nmk_organzacyne_proektuvannya.pdf
(завантажень: 1 / 5-11-2018, 08:55)

 

ВПП 10

Організаційне проектування

ВПП 11

Менеджмент персоналу

4

 
:  nmk_menedzhment-personalu.pdf    :  nmk_menedzhment-personalu.pdf
(завантажень: 3 / 5-11-2018, 08:55)


:  nmz_menedzhment_personalu.pdf    :  nmz_menedzhment_personalu.pdf
(завантажень: 1 / 5-11-2018, 09:17)
  


ВПП 12

Менеджмент організації

Всього

 

22

 

 

Загальний обсяг вибіркових компонент

30

 

 

Дипломна робота

15

 

 

Загальний обсяг освітньо-професійної програми

90

 Оновлено: 22-10-2018, 09:49 / Переглядів: 691
 

Авторизація