ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ»

Шифр н/д

Компоненти освітньо-професійної програми

Кількість кредитів

ЄКТС

Навчально-методичне забезпечення

Обов’язкові компоненти ОПП

Цикл загальної підготовки

ОЗП 1

Іноземна мова в професійній діяльності

3


:  nmz-076-nozemna-mova-v-profesyny-dyalnost.pdf (завант.: 3)
Переглянути онлайн:  nmz-076-nozemna-mova-v-profesyny-dyalnost.pdf
[5-11-2018, 08:28]   


:  nmk-076-nozemna-mova-v-profesyny-dyalnost.pdf (завант.: 2)
Переглянути онлайн:  nmk-076-nozemna-mova-v-profesyny-dyalnost.pdf
[5-11-2018, 08:40]  

ОЗП 2

Інтелектуальна власність

3


:  nmz-ntelektualna-vlasnst.pdf (завант.: 3)
Переглянути онлайн:  nmz-ntelektualna-vlasnst.pdf
[5-11-2018, 08:28]   


:  nmk-076-ntelektualna-vlasnst.pdf (завант.: 5)
Переглянути онлайн:  nmk-076-ntelektualna-vlasnst.pdf
[5-11-2018, 08:40]  

ОЗП 3

Методологія наукових досліджень

3


:  nmk-076-metodologya-naukovih-dosldzhen.pdf (завант.: 14)
Переглянути онлайн:  nmk-076-metodologya-naukovih-dosldzhen.pdf
[5-11-2018, 08:40]   


:  nmz_076_-metodologya-naukovih-dosldzhen.pdf (завант.: 9)
Переглянути онлайн:  nmz_076_-metodologya-naukovih-dosldzhen.pdf
[16-11-2018, 14:51]  

ОПП 4

Договірне право

3


:  nmk-076-dogovrne-pravo-1.pdf (завант.: 3)
Переглянути онлайн:  nmk-076-dogovrne-pravo-1.pdf
[5-11-2018, 08:40]   


:  nmz_076_-dogovrne-pravo.pdf (завант.: 3)
Переглянути онлайн:  nmz_076_-dogovrne-pravo.pdf
[16-11-2018, 14:51]  

Всього

 

12

 

Цикл професійної підготовки

ОПП 1

Організація торгівельного підприємництва

4


:  nmz-076-organzacya-torgovelnogo-pdpriyemnictva.pdf (завант.: 2)
Переглянути онлайн:  nmz-076-organzacya-torgovelnogo-pdpriyemnictva.pdf
[5-11-2018, 08:28]   


:  nmk-076-organzacya-torgovelnogo-pdpriyemnictva-1.pdf (завант.: 3)
Переглянути онлайн:  nmk-076-organzacya-torgovelnogo-pdpriyemnictva-1.pdf
[5-11-2018, 08:40]  

ОПП 2

Управління продажами

3


:  nmk-076-upravlnnya-prodazhami.pdf (завант.: 5)
Переглянути онлайн:  nmk-076-upravlnnya-prodazhami.pdf
[5-11-2018, 08:40]   


:  nmz_metod-vkaz-uprav-prod.pdf (завант.: 2)
Переглянути онлайн:  nmz_metod-vkaz-uprav-prod.pdf
[14-11-2018, 11:36]  

ОПП 3

Ділове адміністрування

4

 
:  nmz-076-dlove-admnstruvannya.pdf (завант.: 5)
Переглянути онлайн:  nmz-076-dlove-admnstruvannya.pdf
[5-11-2018, 08:28]  


:  nmk-076-dlove-admnstruvannya.pdf (завант.: 5)
Переглянути онлайн:  nmk-076-dlove-admnstruvannya.pdf
[5-11-2018, 08:40]  

ОПП 4

Маркетингові дослідження

4


:  nmz-076-marketingov-dosldzhennya.pdf (завант.: 5)
Переглянути онлайн:  nmz-076-marketingov-dosldzhennya.pdf
[5-11-2018, 08:28]   


:  nmk-076-marketingov-dosldzhennya.pdf (завант.: 6)
Переглянути онлайн:  nmk-076-marketingov-dosldzhennya.pdf
[5-11-2018, 08:40]  

ОПП 5

Управління конкурентоспроможністю підприємства

4


:  nmz-076-upravlnya-konkurentospromozhnstyu-pdpriyemstva.pdf (завант.: 5)
Переглянути онлайн:  nmz-076-upravlnya-konkurentospromozhnstyu-pdpriyemstva.pdf
[5-11-2018, 08:28]   


:  nmk-076-upravlnnya-konkurentospromozhnstyu-pdpriyemstva-1.pdf (завант.: 5)
Переглянути онлайн:  nmk-076-upravlnnya-konkurentospromozhnstyu-pdpriyemstva-1.pdf
[5-11-2018, 08:40]  

ОПП 6

Технологія ф’ючерсної та опціонної торгівлі

3


:  nmz-076-tehnologya-fyuchesnoyi-ta-opconnoyi-torgvl-1.pdf (завант.: 6)
Переглянути онлайн:  nmz-076-tehnologya-fyuchesnoyi-ta-opconnoyi-torgvl-1.pdf
[5-11-2018, 08:28]   


:  nmk-076-tehnologya-fyuchersnoyi-ta-opconnoyi-torgvl-1.pdf (завант.: 9)
Переглянути онлайн:  nmk-076-tehnologya-fyuchersnoyi-ta-opconnoyi-torgvl-1.pdf
[5-11-2018, 08:40]  

ОПП 7

Управління проектами

3


:  nmz-076-upravlnnya-proektami.pdf (завант.: 8)
Переглянути онлайн:  nmz-076-upravlnnya-proektami.pdf
[5-11-2018, 08:28]   


:  nmk-076-upravlnnya-proektami.pdf (завант.: 6)
Переглянути онлайн:  nmk-076-upravlnnya-proektami.pdf
[5-11-2018, 08:40]  

ОПП 8

Управління якістю

3


:  nmk-076-upralnnya-yakstyu.pdf (завант.: 10)
Переглянути онлайн:  nmk-076-upralnnya-yakstyu.pdf
[5-11-2018, 08:40]   

Всього

 

28

 

Практична підготовка 

ОПП 9

Комплексна виробнича практика з фаху

9


:  virobnicha-praktika-z-fahu.pdf (завант.: 2)
Переглянути онлайн:  virobnicha-praktika-z-fahu.pdf
[5-11-2018, 08:28]   

ОПП 10

Переддипломна практика

3


:  metod-rekomend-do-vikonannya-dr.pdf (завант.: 3)
Переглянути онлайн:  metod-rekomend-do-vikonannya-dr.pdf
[5-11-2018, 08:28]   

Всього

 

12

 

Загальний обсяг обов'язкових компонент

52

 

Вибіркові компоненти ОПП

Цикл загальної підготовки

ВЗП 1

Глобальна економіка

3


:  nmk-globalna-ekonomka-076-noz.pdf (завант.: 3)
Переглянути онлайн:  nmk-globalna-ekonomka-076-noz.pdf
[5-11-2018, 08:40]

ВЗП 2

Світовий ринок товарів та послуг

ВЗП 3

Методика викладання у вищий школі

3

 
:  nmz-076-metodika-vikadannya-u-vischy-shkol.pdf (завант.: 3)
Переглянути онлайн:  nmz-076-metodika-vikadannya-u-vischy-shkol.pdf
[5-11-2018, 08:28]  


:  nmz-076-pedagogchn-tehnologyi-u-vischy-shkol.pdf (завант.: 5)
Переглянути онлайн:  nmz-076-pedagogchn-tehnologyi-u-vischy-shkol.pdf
[5-11-2018, 08:28]  


:  nmk-076-metodika-vikladannya-u-vischy-shkol.pdf (завант.: 3)
Переглянути онлайн:  nmk-076-metodika-vikladannya-u-vischy-shkol.pdf
[5-11-2018, 08:40]  


:  nmk-076-pedagogchn-tehnologyi-u-vischy-shkol.pdf (завант.: 3)
Переглянути онлайн:  nmk-076-pedagogchn-tehnologyi-u-vischy-shkol.pdf
[5-11-2018, 08:40]  

ВЗП 4

Педагогічні технології у вищій школі

Всього

 

6

 

Цикл загальної підготовки

ВПП 1

Управління іміджем підприємства

3


:  nmz-076-upravlnnya-mdzhem-pdpriyemstva.pdf (завант.: 3)
Переглянути онлайн:  nmz-076-upravlnnya-mdzhem-pdpriyemstva.pdf
[5-11-2018, 08:28]   


:  nmk-076-upravlnnya-mdzhempdpriyemstva.pdf (завант.: 4)
Переглянути онлайн:  nmk-076-upravlnnya-mdzhempdpriyemstva.pdf
[5-11-2018, 08:40]  

ВПП 2

Бренд - менеджмент

ВПП 3

Оцінювання ринкової вартості економічних об’єктів

4


:  nmz-076-ocnyuvannya-rinkovoyi-vartost-ekonomchnih-obyektv.pdf (завант.: 3)
Переглянути онлайн:  nmz-076-ocnyuvannya-rinkovoyi-vartost-ekonomchnih-obyektv.pdf
[5-11-2018, 08:28]  


:  nmk-076-ocnyuvannya-rinkovoyi-vartost-ekonomchnih-obyektv.pdf (завант.: 5)
Переглянути онлайн:  nmk-076-ocnyuvannya-rinkovoyi-vartost-ekonomchnih-obyektv.pdf
[5-11-2018, 08:40]  
 

ВПП 4

Управління потенціалом підприємства

ВПП 5

Управлінське консультування

4


:  nmz-076-agrarniy-konsalting.pdf (завант.: 1)
Переглянути онлайн:  nmz-076-agrarniy-konsalting.pdf
[5-11-2018, 08:28]   


:  nmk-076-agrarniy-konsalting-2.pdf (завант.: 1)
Переглянути онлайн:  nmk-076-agrarniy-konsalting-2.pdf
[19-11-2018, 21:24]  

ВПП 6

Аграрний консалтинг

ВПП 7

Управління ризиками в надзвичайних ситуаціях

3


:  nmz-ohorona-prac-v-galuz.pdf (завант.: 1)
Переглянути онлайн:  nmz-ohorona-prac-v-galuz.pdf
[5-11-2018, 08:28]   


:  nmk_-op-v-gal_-ptbd.pdf (завант.: 1)
Переглянути онлайн:  nmk_-op-v-gal_-ptbd.pdf
[5-11-2018, 08:40]  

ВПП 8

Охорона праці в галузі

ВПП 9

Облік у торгових підприємствах

3


:  nmz-076-oblk-u-torgovih-pdpriyemstvah-1.pdf (завант.: 1)
Переглянути онлайн:  nmz-076-oblk-u-torgovih-pdpriyemstvah-1.pdf
[5-11-2018, 08:28]   


:  nmk-076-oblk-u-torgovih-pdpriyemstvah.pdf (завант.: 1)
Переглянути онлайн:  nmk-076-oblk-u-torgovih-pdpriyemstvah.pdf
[5-11-2018, 08:40]  

ВПП 10

Облік у зарубіжних країнах

Всього

 

17

 

 

Загальний обсяг вибіркових компонент

23

 

 

Дипломна робота

15

 

 

Загальний обсяг освітньо-професійної програми

90

 
Оновлено: 19-11-2018, 21:24 / Переглядів: 882
 

Авторизація