ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»

Шифр н/д

Компоненти освітньо-професійної програми

Кількість кредитів

ЄКТС

Навчально-методичне забезпечення

Обов’язкові компоненти ОПП

Цикл загальної підготовки

ОЗП 1

Іноземна мова в професійній діяльності

3


:  nmz281-nozemna-mova.pdf    :  nmz281-nozemna-mova.pdf
(завантажень: 8 / 2-11-2018, 11:18)
 


:  nmk-281-nozemna-mova.pdf    :  nmk-281-nozemna-mova.pdf
(завантажень: 5 / 2-11-2018, 11:23)
 

ОЗП 2

Політичний менеджмент

3


:  nmz-281-poltichniy-menedzhment.pdf    :  nmz-281-poltichniy-menedzhment.pdf
(завантажень: 7 / 2-11-2018, 11:18)
 


:  nmk-281-poltichniy-mnedzhment.pdf    :  nmk-281-poltichniy-mnedzhment.pdf
(завантажень: 4 / 2-11-2018, 11:23)
 

ОЗП 3

Методологія та організація наукових досліджень

3


:  nmz-281-metodol-ta-organ-nauk-dosldzhen.pdf    :  nmz-281-metodol-ta-organ-nauk-dosldzhen.pdf
(завантажень: 6 / 2-11-2018, 11:18)
 


:  nmk-281-metodologya-ta-organ-nauk-dosldzhen-1.pdf    :  nmk-281-metodologya-ta-organ-nauk-dosldzhen-1.pdf
(завантажень: 12 / 2-11-2018, 11:23)
 

Всього

 

9

 

Цикл професійної підготовки

ОПП 1

Територіальне управління

4,5


:  nmz-281-teritoralne-upravlnnya.pdf    :  nmz-281-teritoralne-upravlnnya.pdf
(завантажень: 2 / 2-11-2018, 11:18)
 


:  nmk-281-teritoralne-upravlnnya.pdf    :  nmk-281-teritoralne-upravlnnya.pdf
(завантажень: 3 / 2-11-2018, 11:23)
 

ОПП 2

Державне управління в економічній сфері

4


:  nmz-281-derzhavne-upravlnnya-v-ekonom-sfer.pdf    :  nmz-281-derzhavne-upravlnnya-v-ekonom-sfer.pdf
(завантажень: 16 / 2-11-2018, 11:18)
 


:  nmk-281-derzhavne-upravlnnya-v-ekon-sfer.pdf    :  nmk-281-derzhavne-upravlnnya-v-ekon-sfer.pdf
(завантажень: 11 / 2-11-2018, 11:23)
 

ОПП 3

Економічна політика та соціальний розвиток

4

 
:  nmk-281-ekonomchna-poltika-socalniy-rozvitok.pdf    :  nmk-281-ekonomchna-poltika-socalniy-rozvitok.pdf
(завантажень: 4 / 16-11-2018, 13:04)
 

ОПП 4

Публічне адміністрування

5


:  nmz-281-publchne-admnstruvannya.pdf    :  nmz-281-publchne-admnstruvannya.pdf
(завантажень: 4 / 2-11-2018, 11:18)
 


:  nmk281-publchne-admnstruvannya.pdf    :  nmk281-publchne-admnstruvannya.pdf
(завантажень: 6 / 2-11-2018, 11:23)
 

ОПП 5

Корпоративне управління

4


:  nmz-281-korp_-upravlnnya.pdf    :  nmz-281-korp_-upravlnnya.pdf
(завантажень: 4 / 2-11-2018, 11:18)
 


:  nmk-281-korporativne-upravlnnya.pdf    :  nmk-281-korporativne-upravlnnya.pdf
(завантажень: 2 / 2-11-2018, 11:23)
 

ОПП 6

Мотиваційний менеджмент

4


:  nmz-281-motivacyniy-menedzhment.pdf    :  nmz-281-motivacyniy-menedzhment.pdf
(завантажень: 5 / 2-11-2018, 11:18)
 


:  nmk-281-motivacyniy-menedzhment.pdf    :  nmk-281-motivacyniy-menedzhment.pdf
(завантажень: 3 / 2-11-2018, 11:23)
 

ОПП 7

Податковий менеджмент

3


:  nmz-281-podatkoviy-menedzhment.pdf    :  nmz-281-podatkoviy-menedzhment.pdf
(завантажень: 4 / 2-11-2018, 11:18)
 


:  nmk-281-podatkoviy-menedzhment.pdf    :  nmk-281-podatkoviy-menedzhment.pdf
(завантажень: 2 / 2-11-2018, 11:23)
 

ОПП 8

Кадрова політика і державна служба

3


:  nmz281-kadrova-poltika-derzhavna-sluzhba.pdf    :  nmz281-kadrova-poltika-derzhavna-sluzhba.pdf
(завантажень: 3 / 2-11-2018, 11:18)
 


:  nmk281-kadrova-poltika-derzhavna-sluzhba.pdf    :  nmk281-kadrova-poltika-derzhavna-sluzhba.pdf
(завантажень: 2 / 2-11-2018, 11:23)
 

ОПП 9

Інвестиційний менеджмент

3


:  nmz281-nvesticyniy-menedzhment.pdf    :  nmz281-nvesticyniy-menedzhment.pdf
(завантажень: 4 / 2-11-2018, 11:18)
 


:  nmk-281-nvesticyniy-menedzhment.pdf    :  nmk-281-nvesticyniy-menedzhment.pdf
(завантажень: 3 / 2-11-2018, 11:23)
 

Всього

 

34,5

 

Практична підготовка

ОПП 10

Комплексна виробнича практика з фаху

6

 
:  programa-prak-tiki-z-fahu.pdf    :  programa-prak-tiki-z-fahu.pdf
(завантажень: 5 / 2-11-2018, 11:21)
 

ОПП 11

Переддипломна практика

3

 

Всього

 

9

 

Загальний обсяг обов'язкових компонент

52,5

 

Вибіркові компоненти ОПП

Цикл загальної підготовки

ВЗП 1

Маркетингові дослідження

3,5

 
:  nmk-2018-marketingov-dosldzhennya-pua.pdf    :  nmk-2018-marketingov-dosldzhennya-pua.pdf
(завантажень: 5 / 2-11-2018, 11:23)
 

ВЗП 2

Маркетинг інновацій

ВЗП 3

Методика викладання у вищий школі

3


:  nmz-281metodika-vvsh.pdf    :  nmz-281metodika-vvsh.pdf
(завантажень: 3 / 2-11-2018, 11:18)
 


:  nmk-281-metodika-vvsh.pdf    :  nmk-281-metodika-vvsh.pdf
(завантажень: 1 / 2-11-2018, 11:23)
 

ВЗП 4

Педагогічні технології

ВЗП 5

Психологія управління

3


:  nmk-281-psihologya-upravlnnya-.pdf    :  nmk-281-psihologya-upravlnnya-.pdf
(завантажень: 3 / 2-11-2018, 11:23)
 

ВЗП 6

Психологія та педагогіка

Всього

 

9,5

 

Цикл загальної підготовки

ВПП 1

Технології публічного адміністрування

3


:  nmz-281-tehnologyi-pa.pdf    :  nmz-281-tehnologyi-pa.pdf
(завантажень: 4 / 2-11-2018, 11:18)
 


:  nmk-281-tehnologyi-pa.pdf    :  nmk-281-tehnologyi-pa.pdf
(завантажень: 3 / 2-11-2018, 11:23)
 


ВПП 2

Управління діловою кар’єрою

ВПП 3

Оцінювання ринкової вартості економічних об’єктів

3


:  nmz-281-ocn-rinkovoyi-vartost.pdf    :  nmz-281-ocn-rinkovoyi-vartost.pdf
(завантажень: 3 / 2-11-2018, 11:18)
 


:  nmk-281-ocn-rink-vartostv-ek-o.pdf    :  nmk-281-ocn-rink-vartostv-ek-o.pdf
(завантажень: 1 / 2-11-2018, 11:23)
 


ВПП 4

Управління потенціалом підприємства

ВПП 5

Інформаційні системи і технології в управлінні організацією

4


:  nmz-281-nformacyn-sistemi-tehnologyi-v-upravlnn-organzacyeyu.pdf    :  nmz-281-nformacyn-sistemi-tehnologyi-v-upravlnn-organzacyeyu.pdf
(завантажень: 5 / 2-11-2018, 11:18)
 


:  nmk_281-s-tehnolog-v-upravlnn-org.pdf    :  nmk_281-s-tehnolog-v-upravlnn-org.pdf
(завантажень: 6 / 2-11-2018, 11:29)
 


ВПП 6

Електронне врядування

ВПП 7

Управління ризиками в надзвичайних ситуаціях

3

 
:  nmz-281-ohoron-prac-v-g.pdf    :  nmz-281-ohoron-prac-v-g.pdf
(завантажень: 2 / 2-11-2018, 11:18)


:  nmk-281-ohorona-prac-v-gal.pdf    :  nmk-281-ohorona-prac-v-gal.pdf
(завантажень: 1 / 2-11-2018, 11:23)
  

ВПП 8

Охорона праці в галузі

Всього

 

13

 

 

Загальний обсяг вибіркових компонент

22,5

 

 

Дипломна робота

15

 

Загальний обсяг освітньо-професійної програми

90Оновлено: 16-11-2018, 13:04 / Переглядів: 740
 

Авторизація