ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН (КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ) НА ЗДОБУТТЯ ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 091 БІОЛОГІЯ

Шифр

за ОПП

Компоненти освітньої програми

(навчальні дисципліни, практики)

Кількість

Кредитів

ЄКТС

Навчально-методичне забезпечення

Обов’язкові компоненти освітньої програми

Цикл загальної підготовки

ОК 1

Українська мова (за професійним спрямуванням)

3

 
:  ukr_-mova_np.pdf (завант.: 2)
Переглянути онлайн:  ukr_-mova_np.pdf
[11-12-2018, 10:56]  

ОК 2

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

6

 
:  english_np.pdf (завант.: 2)
Переглянути онлайн:  english_np.pdf
[11-12-2018, 10:56]  

ОК 3

Історія України та української культури

5

 
:  nmk_istoriya-fzr-bo.docx (завант.: 4)
Переглянути онлайн:  nmk_istoriya-fzr-bo.docx
[26-12-2018, 09:30]  

ОК 4

Філософія

4

 
:  nmk-flosofya-fzr-bo.docx (завант.: 2)
Переглянути онлайн:  nmk-flosofya-fzr-bo.docx
[26-12-2018, 09:30]  

ОК 5

Екологія

4

 

ОК 6

Вища математика

4

 

ОК 7

Математичні методи в біології

4

 

ОК 8

Фізика

5

 
:  nmk-fzika_18_19-1.doc (завант.: 3)
Переглянути онлайн:  nmk-fzika_18_19-1.doc
[26-12-2018, 09:30]  

ОК 9

Біофізика

3

 
:  nmk_bofzika_18_19-1.doc (завант.: 2)
Переглянути онлайн:  nmk_bofzika_18_19-1.doc
[26-12-2018, 09:30]  

ОК 10

Хімія неорганічна

6

 
:  nmk-neorganchna-hmya-fzr-bo-2018.doc (завант.: 2)
Переглянути онлайн:  nmk-neorganchna-hmya-fzr-bo-2018.doc
[26-12-2018, 09:30]  

ОК 11

Хімія аналітична

6

 
:  nmk-analtichna-hmya-fzr-bo-2018.doc (завант.: 3)
Переглянути онлайн:  nmk-analtichna-hmya-fzr-bo-2018.doc
[26-12-2018, 09:30]  

ОК 12

Хімія органічна

6

 
:  nmk-organchna-hmya-fzr-bo-2018.doc (завант.: 1)
Переглянути онлайн:  nmk-organchna-hmya-fzr-bo-2018.doc
[26-12-2018, 09:30]  

ОК 13

Інформатика

4

 

ОК 14

Теорія еволюції

4

 

ОК 15

Біогеографія

4

 

ОК 16

Радіобіологія

4

 

Цикл професійної підготовки

ОК 17

Хімія біоорганічна

6

 

ОК 18

Біохімія

6


:  nmk-bohmya-bakalavri_2018.doc (завант.: 4)
Переглянути онлайн:  nmk-bohmya-bakalavri_2018.doc
[4-12-2018, 08:56]  

ОК 19

Фізіологія та біохімія рослин

8


:  nmk-fzologya-ta-bohmya-roslin_2018.doc (завант.: 3)
Переглянути онлайн:  nmk-fzologya-ta-bohmya-roslin_2018.doc
[4-12-2018, 08:56]  

ОК 20

Загальна цитологія

5

 

ОК 21

Анатомія рослин

5

 

ОК 22

Ботаніка (в т. ч. навчальна практика)

8


:  nmk-botanka-fzr-bo-2019-20.doc (завант.: 2)
Переглянути онлайн:  nmk-botanka-fzr-bo-2019-20.doc
[4-12-2018, 08:56]  

ОК 23

Зоологія (в т. ч. навчальна практика)

8

 

ОК 24

Анатомія людини

5

 

ОК 25

Фізіологія людини та тварин

8

 

ОК 26

Біологія індивідуального розвитку

4

 

ОК 27

Імунологія

6

 

ОК 28

Гістологія

5

 

ОК 29

Вірусологія

4

 

ОК 30

Мікробіологія

6


:  nmk-mb_bologya.doc (завант.: 6)
Переглянути онлайн:  nmk-mb_bologya.doc
[11-12-2018, 10:56]  

ОК 31

Генетика

6

 

ОК 32

Молекулярна біологія

6

 

ОК 33

Біотехнологія

5

 

ОК 34

Виробнича практика

4

 

ОК 35

Підготовка та екзамен з професійної та практичної підготовки

3

 

Загальний обсяг обов’язкових компонент

180

 

Вибіркові компоненти освітньої програми

Цикл загальної підготовки

ВК 1

Педагогіка і психологія

3

 

Методика викладання біології

 

ВК 2

Правознавство

3


:  pravoznavstvo_np.pdf (завант.: 2)
Переглянути онлайн:  pravoznavstvo_np.pdf
[11-12-2018, 10:56]   

Політологія

 

Соціологія

 
:  sociologia_nmz.doc (завант.: 2)
Переглянути онлайн:  sociologia_nmz.doc
[11-12-2018, 10:56]  


:  nmk-socologya-fzr-bo.docx (завант.: 2)
Переглянути онлайн:  nmk-socologya-fzr-bo.docx
[26-12-2018, 09:30]  

ВК 3

Безпека життєдіяльності

3

 

Охорона праці

 

ВК 4

Фітоімунологія

5

 

Мікологія

 

ВК 5

Промислова ботаніка

5

 

Медична ботаніка

 

ВК 6

Селекція і насінництво

5

 

Генетика розвитку рослин

 

Цикл професійної підготовки

ВК 7

Сигналінг у рослин

6

 

Гормональна регуляція у рослин

 
:  nmk-grr_bologya.doc (завант.: 3)
Переглянути онлайн:  nmk-grr_bologya.doc
[11-12-2018, 10:56]  

ВК 8

Фізіологія і біохімія мікроорганізмів

6

 

Рослинно-мікробні угруповання

 

ВК 9

Фізіологія стресу і адаптації рослин

6


:  nmk-fzologya-stresu-adaptacyi-roslin_2018.doc (завант.: 2)
Переглянути онлайн:  nmk-fzologya-stresu-adaptacyi-roslin_2018.doc
[4-12-2018, 08:56]  


:  nmz_fzologya-stresu-adaptacyi-roslin.pdf (завант.: 2)
Переглянути онлайн:  nmz_fzologya-stresu-adaptacyi-roslin.pdf
[4-12-2018, 08:58]  

Екофізіологія рослин

 

ВК 10

Прикладна мікробіологія

9

 

Біохімічна екологія

 

ВК 11

Методи біохімічних досліджень

9

 

Методи експериментальної біології рослин

 

Загальний обсяг вибіркових компонент

60

 

Загальний обсяг освітньої програми

240

 Оновлено: 4-12-2018, 09:00 / Переглядів: 775
 

Авторизація