Перелік навчальних дисциплін на здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 242 Туризм

Пор.

Назва навчальної дисципліни

Методичне забезпечення

1. Обов’язкові дисципліни

1.1. Цикл загальної підготовки

1

Історія та культура України

 

2

Українська мова (за професійним спрямуванням)

НМК

3

Політологія

 

4

Вища математика 

НМК 

5

Іноземна мова

НМК 

6

Філософія

 

7

Економічна теорія

НМК

8

Географія туризму

 НМК 

9

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

НМК

10

Туристичне країнознавство

НМК

11

Статистика

НМК

12

Інформаційні системи та технології

НМК

1.2. Цикл професійної підготовки

13

Менеджмент

НМК

14

Екологія

 

15

Туризмознавство

НМК

16

Страхування в туристичній діяльності

 

17

Правознавство

 

18

Економіка підприємства

НМК

19

Маркетинг

НМК

20

Туроперейтинг

НМК

21

Міжнародний туризм

 

22

PR - технології у туризмі

НМК

23

Спеціалізований туризм

НМК

24

Бухгалтерський облік

НМК

25

Бізнес-планування

 

26

Організація екскурсійної діяльності

НМК

27

Економіка зарубіжних країн

НМК

28

Організація анімаційної діяльності

НМК

29

Організація туристичних подорожей

НМК

30

Організація готельного та ресторанного господарства

 

31

Державне та регіональне регулювання

НМК

2. Вибіркові дисципліни

2.1. Цикл загальної підготовки

32

Культорологія

 

33

Соціологія

НМК

34

Основи агробізнесу

 

35

Соціальний розвиток села

 

36

Туристичне краєзнавство

НМК

37

Рекреаційні комплекси світу

НМК

38

Конфліктологія

НМК

39

Управління конфліктами

НМК

40

Психологія

НМК

41

Психологія праці

НМК

42

Геологія

 

43

Географія ґрунтів

НМК

2.2. Цикл професійної підготовки

44

Економічна інформатика

НМК

45

Мовна модель інформаційного простору

 

46

Безпека життєдіяльності

 

47

Цивільний захист

 

48

Електронна комерція

НМК

49

Інтернет-технології в бізнесі

НМК

50

Логістика

 

51

Єврологістика

 

52

Стандартизація, сертифікація та ліцензування

НМК

53

Управління якістю

 

54

Управління інноваціями

НМК

55

Управління інноваційними процесами на підприємстві

НМК

56

Дипломатичний протокол

НМК

57

Діловий протокол

НМК 

58

Маркетингові дослідження

 

59

Маркетинг послуг

 

60

Web-технології і Web-дизайн

НМК

61

Комп'ютерна графіка

НМК

62

Інвестиційна діяльність

НМК

63

Інвестування

НМК

64

Міжнародна економічна діяльність

НМК

65

Ризики зовнішньоекономічної діяльності

НМК

66

Менеджмент персоналу

НМК

67

Кадровий менеджмент

НМК

68

Сільський зелений туризм

НМК

69

Екотуризм

НМК

Факультативні дисципліни

 

Історія ХНАУ

 

 

Фізичне виховання (факультатив)

 

 

Іноземна мова (за професійним спрямуванням) (факультатив)

 

3. Практична підготовка

 

Вступ до фаху

 

 

Навчальна практика з економічної інформатики

 

 

Тренінг з іноземної мови

 

 

Тренінг з туризмознавства

 

 

Комплексна практика з фаху

 Оновлено: 3-04-2018, 13:54 / Переглядів: 1 112
 

Авторизація