Навчально-методична робота кафедри управління земельними ресурсами та кадастру

 1. Кошкалда І.В. Маркетингові дослідження: навч.посіб. – Харків: ХНАУ, 2007.- 159 с.
 2. Внутрішній економічний механізм підприємств: конспект лекцій / за ред. І.В. Кошкалди; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва.- Харків, 2008. - 225 с.
 3. Вервейко А.П. Земельний кадастр: Програмне забезпечення проведення земельно-кадастрових робіт: навч. посіб. / А.П. Вервейко, А.С. Попов // Харків. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків, 2008. – 100 с.
 4. Вервейко А.П. Земельний кадастр: Оцінка землі: практикум / А.П. Вервейко, А.С. Попов, Л.М. Коваленко / Харків. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків: ХНАУ, 2009. – 63 с.
 5. Тимошевський В.В. Програмне забезпечення землевпорядних та земельно-кадастрових робіт: навч. посіб. / В.В. Тимошевський, А.С. Попов; Харків. нац. аграр. ун-т. – Харків: ХНАУ, 2011. – 163 с.
 6. Вервейко А.П. Сучасні питання нормативної грошової оцінки земель : посібник/ А.П. Вервейко, Л.В. Сухомлін, О.П. Гаража. – Харків: Стильиздат, 2012. – 350 с.
 7. Загній Д.М. Соціально-економічні основи управління використанням земель сільськогосподарських підприємств: [монографія] / Д.М. Загній, А.П. Вервейко / Харків. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Х.: НТМТ, 2013. – 268 с.
 8. Маркетинг: навч. посіб. / І.В.Кошкалда, О.М. Литвинова, Р.М. Шелудько та ін.; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва.– Харків: ХНАУ, 2013. – 239 с.
 9. Звітність підприємств: навч.посіб.: за ред. І.В. Кошкалди; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва.– Харків: ХНАУ, 2014. – 211 с.
 10. Вервейко А.П., Гопцій Д.О. Оцінка результатів розвитку міст обласного значення: [монографія] / А.П.Вервейко, Д.О. Гопцій / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Х.: НТМТ, 2014. – 232 с.
 11. Попов А.С. Кадастрові та реєстраційні системи світу: монографія; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Х.: Вид-во ТОВ «Щедра садиба плюс», 2014. – 216 с.
 12. Гунченко О.В. Ефективність використання сільськогосподарських угідь в природно-кліматичних зонах України: монографія; за ред. канд. екон. наук доцента О.В. Князя; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Х.: ТОВ «Смугаста типографія», 2015. – 192 с.
 13. Економіка управління земельними ресурсами на основі землевпорядного та кадастрового механізмів: кол. моногр. / за ред. д-ра екон. наук, професора І.В. Кошкалди / Харків. нац. аграр. ун-т. - X.: Смугаста тип., 2016. – 258 с.
 14. Облік і аудит: практикум дистанційного тестування: навч. посіб. / за заг. ред. професорів М.Ф. Огійчука, Є.В. Калюги, В.Я. Плаксієнка – Київ. Алерта, 2014. – 456 с.
 15. Ринок землі і нерухомості: навч. посіб. / за ред. І.В. Кошкалди, В.В. Тишковця; Харків. нац. аграр. ун-т. – Харків: Діса плюс, 2016. – 236 с.
 16. Управління земельними ресурсами: навч. посіб./ І.В. Кошкалда, А.В. Корецький, О.А. Домбровська та ін.; за ред. проф. І.В. Кошкалди; Харків. нац. аграр. ун-т. – Харків: Смугаста тип., 2018. – 368 с.
 17. Управління земельними ресурсами: конспект лекцій для магістрів спец. 193 «Геодезія та землеустрій» / Т.В. Глушенкова, Т.В. Анопрієнко, І.В. Кошкалда, О.М. Трегуб. – Харків. ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2018. – 85 с.
 18. Землеустрій: державна експертиза землевпорядної документації: навч. посіб. / І.В. Кошкалда, А.В. Корецький, О.А. Домбровська та ін.; за ред. І.В. Кошкалди та О.А. Домбровської; Харків. нац. аграр. ун –т. ім. В.В. Докучаєва.−Харків., 2018.− 203 с.
 19. Іпотека землі та нерухомості: навч. посіб. / І.В. Кошкалда, О.А. Домбровська та ін.; за ред. І.В. Кошкалди / Харків. нац. аграр. ун-т. ім. В.В. Докучаєва.−Харків, 2020.−122 с.
 20. Інвестиції у нерухомість та фінансування: навч. посіб. / А.С. Попов; Харків. нац. аграр. ун-т. – Харків: ХНАУ, 2019. – 115 с.
 21. Попов А.С. Державний земельний кадастр. Оцінка земель сільськогосподарського призначення: практикум / А.С. Попов, Л.М. Коваленко; Харків. нац. аграр. ун-т. – Харків: ХНАУ, 2018. – 96 с.
 22. Управління земельними ресурсами: в 7 т.: підручник з курсу лекцій / О.І. Мітрофанова, М.О. Пілічева, А.Я. Сохнич, О.О. Костишин, М.В. Смолярчук, А.П. Лізунова, А.С. Попов. – Донецьк : TEMPUS IV, 2012. – Т. 1 : Законодавча база. Примусове вилучення земель. – 406 с.
 23. Управління земельними ресурсами: в 7 т.: підручник з курсу лекцій / А.С. Попов, А.О. Луньов, С.Г. Могильний, Д.Ю. Гавриленко, А.А. Шоломицький. – Донецьк : TEMPUS IV, 2012. – Т. 3: Кадастрова діяльність та інформаційні системи. Законодавче забезпечення ведення кадастру та кадастрової діяльності. – 445 с.
 24. Управління земельними ресурсами : в 7 т.: Підручник з курсу лекцій / С.С. Радомський, В.В. Тимошевський, А.С. Попов, М.Г. Ступень, Л.В. Ткачук, Н.Є. Стойко, А.М. Шворак. – Донецьк : TEMPUS IV, 2012. – Т. 6: Сталий розвиток сільських територій. Сталий розвиток сільських населених пунктів. – 461 с.

 

 • Студентський науковий гурток

«ЮНИЙ НАУКОВЕЦЬ З ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬ ТА КАДАСТРУ», керівник наукового гуртка - Гаража Олена Петрівна;


:  План (завант.: 9)
Переглянути онлайн:  План
94,42 Kb [15-04-2021, 12:05]  


:  Положення (завант.: 8)
Переглянути онлайн:  Положення
452,52 Kb [15-04-2021, 12:05]  

Засідання гуртка в дистанційному режимі у 2019-2020 навчальному році.

 

 

Засідання гуртка у 2018-2019 навчальному році.

 

  Важливу роль у формуванні творчого потенціалу майбутніх науковців Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва відіграє участь студентів в організованій та систематичній науково-дослідній роботі, яку протягом останніх п’яти років очолює проректор з науково-педагогічної роботи, доктор філософії В.М. Петров. У своєму щільному робочому графіку він знаходить час для виховання молодих науковців на всіх факультетах університету. Зокрема, 28 травня 2019 р. Вадим Миколайович відкрив розширене засідання наукового гуртка «Юний науковець з оцінки землі та кадастру» кафедри управління земельними ресурсами та кадастру факультету інженерів землевпорядкування. Він підкреслив, що наукова робота є складовою професійної підготовки студентів, яка передбачає не тільки систематичну участь, але й озброєння технологіями та вмінням творчо підходити до розкриття актуальних наукових проблем у сфері земельних відносин, оцінки та ринку земель, управління земельним фондом.

 

 

  Секретарем наукового гуртка призначено відмінника навчання, здобувача першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 4 курсу 1 групи В. Борисенка. Віктор має не тільки високий рівень знань, які застосовує на всеукраїнських олімпіадах, конкурсах і студентських наукових конференціях, але й організаційні здібності, що допомагають згуртувати навколо нього міцний колектив гуртка.

 

  Активну участь у засіданнях наукового гуртка беруть здобувачі 2 курсу –  М. Устьянов, Є. Дідович, О. Олійник, А. Федіна, Є. Фоміник, ІІІ курсу – С. Мороз,   М. Муратова, О. Карпінська, М. Цегельська, 4 курсу – В. Борисенко, С. Любицький,  В. Бабічева, А. Ходарєва, Д. Острижна, Є. Генкельман, П. Кравченко, В. Євдокименко, М. Заіченко, К. Гайда, В. Новак, Є. Михайлова, А. Яхно, С. Подлєсний, О. Андрієнко, магістри Д. Стещенко, К. Трунова. Наукові наробки, які здобувачі опрацьовують на засіданнях гуртка, вони оформлюють у вигляді тез і друкують у студентських збірниках конференцій. Здобувач 4 курсу 2 групи Є. Михайлова розкрила погляди на сучасний стан проведення економічної оцінки й інституціональну доцільність її запровадження в умовах прозорого ринку в тезах «Проблеми проведення економічної оцінки земель на сучасному етапі розвитку земельних відносин».

 

  У ході урочистого засідання гуртка заслухали доповідь із презентацією здобувача  4 курсу 1 групи С. Зацарного на актуальну тему «Земельний ринок та його особливості». Сергій розкрив сукупність суспільних відносин щодо відчуження та набуття земельних ділянок, завдяки чому відбувається їх ринковий обіг з конкурентною зміною землевласників або землекористувачів.

  Завідувач кафедри управління земельними ресурсами та кадастру, професор І.В. Кошкалда підкреслила необхідність виховання та розвитку наукових здібностей здобувачів усіх рівнів, які в майбутньому сформують наукову еліту не тільки нашого славетного аграрного університету, але й аграрної науки в цілому.

  Найкращі доповіді було відзначено грамотами. Професор І.В. Кошкалда вручила грамоти здобувачам першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 4 курсу 2 групи В. Бабічевій та ІV курсу 1-ї групи С. Зацарному.

  Переможців привітав проректор з науково-педагогічної роботи В. Петров і висловив сподівання на подальшу плідну працю.

 Разом з організацією навчального процесу особливу увагу розвитку наукової діяльності на факультеті приділяє декан, професор О.В. Князь, який вручив грамоту здобувачу другого (магістерського) рівня вищої освіти першого року навчання зі спеціальності «Землеустрій та кадастр» К. Труновій та привітав нагороджених з успішними доповідями та цікавими презентаціями.

 

Засідання гуртка у 2017-2018 навчальному році.

  24 жовтня 2017 року на кафедрі управління земельними ресурсами та кадастру відбулося розширене засідання  студентського наукового гуртка «ЮНИЙ НАУКОВЕЦЬ З ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬ ТА КАДАСТРУ» на тему: «Сучасні питання формування ринку та оцінки земель сільськогосподарського призначення в Україні». У його роботі прийняли участь магістри 2 курсу Я.О. Патер, Н.В. Івашко, В.І. Васильчіков, М.О. Григор’єв, Р.С. Проскурін, М.А. Сідей, магістри 1 курсу Є.І. Яріз, Н.В. Вовк (секретар гуртка), студенти 3 курсу Є.Д. Михайлова, Я.Ю. Лідовська, К.М. Гайда, В.Б. Новак, В.І. Бозиленко, І.В. Кривенко, В.В. Бабічева. Відкрив засідання заступник декана з виховної роботи О.В. Власов, який привітав учасників гуртка, побажав успіхів у подальшій науковій роботі та вказав на актуальність його тематики. Учасники гуртка прослухали доповідь та подивились презентацію магістра з оцінки земель та нерухомості 2 курсу 1 групи Н.В. Івашко на тему «Передумови відкриття ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні», в якій були відміченні основні напрями створення прозорого та ефективного ринку земель даної категорії ґрунтуючись на досвіді та здобутках країн як з перехідною економікою, так і з розвиненою ринковою економікою. Магістр з оцінки земель та нерухомості 2 курсу 2 групи Я.О. Патер представила презентацію на тему «Рентоутворюючі чинники земель сільськогосподарського призначення в Україні», в якій розкрила сучасну проблематику вилучення ренти через систему оцінки земель і підкреслила необхідність методичного удосконалення земельно-оціночного процесу. В ході жвавої дискусії з етапності створення і відкриття ринку земель сільськогосподарського призначення та їх оцінки учасники висловили свої міркування, погляди та побажання.

 

 

 

 Оновлено: 15-04-2021, 12:05 / Переглядів: 278
 

Авторизація
Ми використовуємо файли cookies для оптимізації контенту та швидкодії сайту.
Продовжуючи відвідування сайту, Ви погоджуєтесь на використання файлів cookies.
Ок