Навчально-методична робота кафедри землевпорядного проектування

 1. Програма науково-виробничої практики із землеустрою та кадастру: метод. рек. для фахівців магістерської програми «Оцінка землі та нерухомого майна» освітнього ступеня «Магістр» / уклад.: О.В.Князь, І.В. Кошкалда, О.Я. Петренко та ін. – Харків: ХНАУ, 2016. – 20 с.
 2. Програма науково-виробничої практики із землеустрою та кадастру: метод. рек. для фахівців магістерської програми «Землеустрій та кадастр» освітнього ступеня «Магістр» / уклад.: О.ВКнязь, І.В. Кошкалда, О.Я. Петренко та ін. – Харків: ХНАУ, 2016. – 20 с.
 3. Програма виробничої практики із землеустрою та кадастру : метод. рек. / уклад.: О.В. Князь, І.В.Кошкалда, О.Я. Петренко та ін. – Харків: ХНАУ, 2016. – 20 с.
 4. Методичні вказівки до виконання магістерських робіт для фахівців спеціальності 8.08010103 «Землеустрій та кадастр» напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» / уклад.: О.В. Князь, І.В. Кошкалда, О.Я.Петренко, П.Ф. Цигікал та ін. – Харків: ХНАУ, 2016.
 5. Забезпечення проведення землеустрою. Землевпорядні вишукування: метод. вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Землевпорядне проектування» / уклад.: О.Я.Петренко, П.Ф. Цигікал, Л.М. Макєєва, Н.В. Мокєрова, М.А. Хоруженко, В.В. Тимошевський. – Харків: ХНАУ, 2016. – 45 с.
 6. Прогнозування використання земель: метод. вказівки для виконання лабораторних робіт за темою: «Аналіз та прогнозування використання земельних ресурсів» / уклад.: М.І. Бідило, В.В.Масленнікова, Л.В. Горбатова. – Харків: ХНАУ, 2016. – 38 с.
 7. Прогнозування використання земель: метод. вказівки для виконання самостійних та індивідуальних завдань / уклад.: М.І. Бідило, В.В. Масленнікова, Л.В. Горбатова. – Харків: ХНАУ, 2016. – 17 с.
 8. Проектування доріг місцевого значення: метод. вказівки до виконання практичних робіт / уклад. В.В. Масленнікова. – Харків: ХНАУ, 2016. – 57 с.
 9. Підвищення ефективності виробничої діяльності фермерських господарств на основі освоєння динамічних сівозмін: метод. рек. /розроб. І. І. Садовий; за ред. д-ра, екон. наук, проф. О.В. Олійника; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучава. –Харків: ХНАУ, 2016. – 23 с.
 10. Наскрізна програма навчальних, виробничих і перед­дипломних практик та методичні вказівки до їх проведення: метод. рек. для студентів напряму підготовки 6.080101 «Геодезія картографія та землеустрій» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» / уклад.: О.В. Князь, І.В. Кошкалда, О.Я. Петренко та ін. – Харків: ХНАУ, 2017. – 43 с.
 11. Геодезичні роботи при землеустрої: метод. вказівки до навчальної практики. Для здобувачів III курсу денної форми навчання факультету інженерів землевпорядкування зі спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій», освітнього ступеня – «Бакалавр» / уклад.:О.Я. Петренко, І.І.  Садовий. – Харків: ХНАУ, 2018. – 39 с.
 12. Економіка землеустрою: метод. рек. для слухачів дистанційного курсу / розроб. канд. екон. наук. І.І. Садовий. – Харків: ХНАУ, 2019. – 18 с.
 13. Забезпечення проведення землеустрою: метод. рек. до виконання лабораторних робіт для здобувачів денної і заочної форм навчання зі спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» з дисциплін «Землевпорядне проектування» та «Геодезичні роботи при землеустрої» / уклад.: Л.М. Макєєва, О.Я. Петренко, П.Ф.Цигікал та ін. – Харків: ХНАУ, 2019. – 30 с.
 14. Наукові основи землевпорядного проектування: метод. рек. для слухачів дистанційного курсу зі спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» (освітня програма «Магістр») з дисципліни «Наукові основи землевпорядного проектування» / уклад.: Л.М. Макєєва, Н.В. Мокєрова. – Харків: ХНАУ, 2019. – 24 с.
 15. Ульянченко О.В. Управління проектами: навч. посіб. / О.В. Ульянченко, О.Я. Петренко, П.Ф. Цигікал. – Харків: ХНАУ, 2019. – 121 с.


Графік індивідуальних консультацій викладачів

О.Я. Петренко, канд. екон. наук, доцент

Вівторок, 14.00 – 15.00

П.Ф. Цигікал, канд. екон. наук, доцент

Четвер, 14.00 – 15.00

М.М. Миргород, канд. екон. наук, доцент

Вівторок, 14.00 – 15.00

Л.М. Макєєва, канд. наук з держ. упр., доцент

Четвер, 14.00 – 15.00

Т.О. Степаненко, канд. екон. наук, доцент

Понеділок, 10.30 – 12.30

І.І. Садовий, канд. екон. наук, ст. викладач

Середа, 14.00 – 15.00

М.В. Червоний, ст. викладач

Вівторок, 14.00 – 15.00

Н.В. Мокєрова, ст. викладач

Середа, 14.00 – 15.00

М.А. Хоруженко, асистент

П’ятниця, 12.00 – 13.00

 Оновлено: 27-04-2021, 08:55 / Переглядів: 79
 

Авторизація
Ми використовуємо файли cookies для оптимізації контенту та швидкодії сайту.
Продовжуючи відвідування сайту, Ви погоджуєтесь на використання файлів cookies.
Ок