Новосад Константин Богданович

   Новосад К.Б. працює на посаді доцента кафедри ґрунтознавства. З 1996 р. навчався в аспірантурі на кафедрі ґрунтознавства під керівництвом доктора с.-г. наук професора Тихоненко Д.Г.

 

Список вибраних наукових праць:

  1. Динаміка еколого-трофічних груп мікроорганізмів в чорноземах захищеного та відкритого ґрунту / [Новосад К.Б., Казаков В.О., Гавва Д.В. та ін.] // Вісник ХНАУ ім.В.В. Докучаєва. – Х.: ХНАУ, 2012. – № 3. – С. 65-71.
  2. Новосад К.Б. Вплив різного агрогенного та постагрогенного використання чорноземів типових на чисельність мікроартропод / К.Б. Новосад, С.В. Рєзнік, Д.В. Гавва, Ю.О. Сотніков// Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. – Сер.: «Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія ґрунтів». – Х.: ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 2015. – № 1. – С. 66-72.
  3. Сотніков Ю.О. Комп’ютерні технології підготовки експерементальних даних у грунтознавстві / Ю.О. Сотніков, Д.В. Гавва, С.В. Рєзнік, К.Б. Новосад // Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. – Сер.: «Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія ґрунтів». – Х.: ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 2015. – № 1. – С. 83-95.
  4. Новосад К.Б. Елементарні мікробіологічні характеристики агрогенних і постагрогенних фітоценозів чорноземів типових / К.Б. Новосад // Наук.-практ. збірник: Посібник українського хлібороба «Українські чорноземи в началі третього тисячоліття» – Київ, 2016. – Т. 1. – С. 104-106.
  5. Новосад К.Б. Оцінка фітоактивності ґрунту аерогенного та постагрогенного використання під різними фітоценозами / К.Б. Новосад, С.В. Рєзнік // Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. – Сер.: «Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія ґрунтів». – Х.: ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 2017. – № 2. – С. 116-121.

 Оновлено: 30-10-2013, 09:36 / Переглядів: 1 929
 

Авторизація