Новосад Константин Богданович

 

   У 2001 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук і отримав науковий ступень кандидата сільськогосподарських наук. Працює на посаді професора кафедри ґрунтознавства.

   Тема наукових досліджень – «Біодіагностика гумусово-акумулятивного ґрунтотворення у чорноземних ґрунтах цілинних, агрогенних і постагрогенних екосистем Лівобережжя Лісостепу України».

Список основних наукових праць:

  1. Тихоненко Д.Г. Елементарні ґрунтові процеси (ЕГП) агрогенних дерново-підзолистих і чорноземних ґрунтів Лісостепу і Полісся України / Д.Г. Тихоненко, К.Б. Новосад, Д.В. Гавва // Вісн. ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія «Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія ґрунтів». – Харків, 2017. – № 1. – С. 5–
  2. Новосад К.Б. Оцінка фітоактивності ґрунту агрогенного та постагрогенного використання під різними фітоценозами / К.Б. Новосад, С.В. Рєзнік, Д.В. Гавва, Ю.О. Сотников // Вісн. ХНАУ ім. В.В Докучаєва. – Сер.: «Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія ґрунтів». – Харків, 2017. – № 2. – С. 116–
  3. Новосад К.Б. Вплив різного агрогенного та постагрогенного використання чорнозему типового на вміст загального гумусу / К.Б. Новосад, В.М. Яковенко, Д.В. Гавва, Ю.О.  Сотников // Вісн. ХНАУ ім. В. В Докучаєва. Серія «Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія ґрунтів». – Харків, 2018. – № 1 – 2. – С. 65–
  4. Атлас музею генезису та географії ґрунтів кафедри ґрунтознавства Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва: наук. вид. / В.В. Дегтярьов, Д.Г. Тихоненко, К.Б. Новосад, С.В. Крохін, О.М. Казюта, А.О. Казюта, Д.В. Гавва, О.І. Козлова, О.С. Жернова, Ю.В. Дегтярьов. – Харків:ФОП Бровін О.В, 2018. – 142 с.: іл.
  5. Novosad K., Dehtiarov Y, Gavva D. Physical characteristics of deep typical black soils of Eastern Forest-Steppe of Ukraine // The actual problems of the World today. – SCIEMCEE publishing London, 2019. – Vol. 1. –P. 48–


Оновлено: 10-02-2020, 08:52 / Переглядів: 2 760
 

Авторизація