Наукова робота і наукові школи факультету захисту рослин

На факультеті сформовані наукові школи:

– Аверіна Віктора Григоровича – “Порівняльно-екологічний підхід при дослідженнях динаміки популяцій”;

Аверін Віктор Григорович

 

– Страхова Тимофія Даниловича – “Проблеми імунітету рослин до шкідливих організмів і розробка сучасних екологічно орієнтованих систем захисту сільськогосподарських культур”;

Страхов Тимофій Данилович

 

– Мігуліна Олексія Олексійовича – “Проблеми динаміки популяцій шкідливих організмів”;

Мігулін Олексій Олексійович

 

– Мацкова Федора Пилиповича – “Позакореневе живлення рослин”;

Мацков Федір Пилиповоич

 

– Литвинова Бориса Митрофановича – “Екологічно орієнтована система захисту плодових насаджень від шкідників”;

Литвинов Борис Митрофанович

  

– Білецького Євгена Миколайовича – “Проблема багаторічного прогнозування масових розмножень шкідливих комах”;

Білецький Євген Миколайович

 

– Марютіна Федорп Миколайовича та Туренка Володимира Петровича «Теоретичні і практичні аспекти патогенезу, імуногенезу і захисту рослин від інфекційних хвороб»;

 Марютін Федір Миколайович  Туренко Володимир Петрович

 

– Колупаєва Юрія Євгеновича «Фізіологія стресу і адаптації рослин».

Колупаєв Юрій Євгенович

  Розвиток наукових шкіл триває і нині. Їхні досягнення відомі не тільки в Україні, але й за її межами в інших країнах світу.

  До найвизначніших наукових досягнень факультету, впроваджених у виробництво в останні десятиліття, належать:

– розробка алгоритмів і методів багаторічного прогнозу масового розмноження шкідливих організмів, які використовуються в країнах СНД, Китаї, Конго, Нігерії, країнах Близького Сходу (Є.М. Білецький);

– розробка безпестицидної технології захисту овочевих культур від шкідливих організмів у закритому ґрунті, яка має світове значення (Ф.М. Марютін, М.О. Білик);

– розробка прийомів вирощування та захисту насіннєвої люцерни при екологічно орієнтованій системі землеробства “No–Till” у Центральному Степу України (В.П. Туренко, М.О. Філатов, С.В. Чоні);

– розробка способів боротьби з домінуючими шкідниками на посівах ярих олійних капустяних культур (М.Д. Євтушенко, С.В. Станкевич, В.В. Вільна).

  У 1999 р. на факультеті створено перший в Україні науково-дослідний інститут фітосанітарного моніторингу.

  Готували національні кадри в країнах, що розвиваються: фітопатолог, доцент В.М. Поніровський (1978–1980 рр., Куба); ентомолог, професор М.Д. Євтушенко (1986–1989 рр., Камбоджа); селекціонер, генетик, еколог та біотехнолог В.К. Пузік (1987–1990 рр., Камбоджа).

  Значний внесок у створення і розвиток наукової бази, наукових шкіл, служби захисту рослин України зробили професори В.Г. Аверін, О.О. Мігулін, Ф.П. Мацков, Б.М. Литвинов, М.М. Родигін, М.К. Їжик, Є.М. Білецький, В.К. Пантелєєв, М.Д. Євтушенко, Ф.М. Марютін, В.П. Туренко та ін. Вони підготували велику кількість науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, зміцнюючи підґрунтя науки і виробництва.Оновлено: 18-05-2021, 08:17 / Переглядів: 124
 

Авторизація
Ми використовуємо файли cookies для оптимізації контенту та швидкодії сайту.
Продовжуючи відвідування сайту, Ви погоджуєтесь на використання файлів cookies.
Ок