Никоненко Світлана Василівна

   

   Старший викладач.

   Напрям наукової роботи: «Диверсифікація агарного підприємництва»

   У 1989 р. закінчила Харківський сільськогосподарський інститут ім. В.В. Докучаєва за спеціальністю «економіка і організація сільського господарства».

 

Публікації:

 

навчальні посібники:

  1. Таран О. М. Менеджмент : посібник / О. М.Таран, С. В. Никоненко. – Харк. нац. аграр. ун-т. – Харків, 2010. – 378 с. (21,0 ум.-др. арк.).
  2. Таран О. М. Психологія управління / О. М.Таран, С. В. Никоненко. – Харк. нац. аграр. ун-т. – Х., ХНАУ, 2012. – 203 с. (12,0 ум.-др. арк.).

статті:

  1.  Шиян Н.І. Сутність і основні напрями модернізації сільськогосподарського виробництва/Н.І. Шиян, С.В. Никоненко.//Інноваційна економіка АПК.- Львівський НУ ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького, 2014.- №1(1).- С.44-47.

 

 

 Оновлено: 26-09-2013, 14:23 / Переглядів: 998
 

Авторизація