обгрунтування електрика

ОБҐРУНТУВАННЯ
застосування процедури закупівлі в одного учасника

1. Замовник:

1.1. Найменування: Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00493764

1.3. Місцезнаходження: 62483, Харківська обл., Харківський р-н, п/в «Докучаєвське-2», учбове містечко ХНАУ ім. В.В. Докучаєва.

1.4. Посадові особи замовника, відповідальна за проведення закупівлі (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail):

- Малюгов Віктор Анатолійович, проректор по АГР, голова комітету тендерних торгів, Харківська обл., Харківський р-н, п/в «Докучаєвське-2», уч. містечко ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, тел. 0(57) 709-02-94.

- Червяк Вікторія Сергіївна, зам. головного бухгалтера, зам. голови комітету тендерних торгів, Харківська обл., Харківський р-н, п/в «Докучаєвське-2», уч. містечко ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, тел. 0(572) 99-70-68.

- Кизим Тетяна Олексіївна, економіст, секретар комітету тендерних торгів, Харківська обл., Харківський р-н, п/в «Докучаєвське-2», уч. містечко ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, тел. 0(572) 99-73-55, eju14@rambler.ru.

1.5. Головний розпорядник коштів або орган, до сфери управління якого належить замовник(повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, код 37536162.

1.6. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника: 01 березня 2012 р.

 

2. Джерело фінансування закупівлі: державні кошти

 

3. Інформація про предмет закупівлі:

3.1. Найменування предмета закупівлі: послуги з постачання електроенергії, код Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016-97 – 40.10.3

3.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 218000 кВт.

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 61091, м.Харків,проїзд Стадіонний,14.

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: квітень - грудень 2012р.

4. Інформація про учасника (учасників) процедури закупівлі:

4.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи: акціонерна компанія «Харківобленерго».

4.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 00131954.

4.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон, телефакс.: 61037,м. Харків, вул. Плеханівська, 149, кон. тел. 0(57)739-55-02.

5. Умови застосування процедури закупівлі в одного учасника.

Відповідно до п.2 ч.2 ст.39 Закону України «Про здійснення державних закупівель», а саме: відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин)на товари ,роботи чи послуги, які можуть бути поставлені, виконані чи надані тільки певним постачальником( виконавцем), за відсутності при цьому альтернативи.

6. Причини та обставини, якими керувався замовник під час обрання процедури закупівлі в одного учасника: 

Діяльність у сфері послуги з постачання електроенергії може здійснюватись суб'єктами господарської діяльності всіх організаційно-правових форм та форм власності. Споживач або суб'єкт споживання цих послуг має право вибирати (змінювати) організацію, що поставляє їх, якщо це технічно можливо.

Постачальником послуги з видалення рідких відходів може бути тільки АК «Харківобленерго», тому що відсутні технічні можливості вибору інших організацій, що постачають ці послуги.

Відповідно до Закону України від 01.06.10 № 2289-VI «Про здійснення державних закупівель» закупівля послуги з постачання електроенергії замовником може здійснюватися шляхом застосування процедури закупівлі в одного учасника, у разі відсутності конкуренції (у тому числі з технічних причин) на ці послуги.

Неукладання або несвоєчасне укладання договорів з АК «Харківобленерго», послуги з постачання електроенергії призведе до аварійної ситуації в учбовому містечку ХНАУ ім. В.В.Докучаєва з 1 січня 2012 року. Це поставить під загрозу здоров’я та життя мешканців (студентів), співробітників агроуніверситету.

На підставі вищезазначеного, ХНАУ ім. В.В. Докучаєва необхідно укласти договори з АК «Харківобленерго»на поставку послуги з видалення рідких відходів в обсязі 218000 кВт.

 

7. Перелік документів, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі: Довідка з антимонопольного комітету України № 02-26/1-3341 від 02.12.2011.

 

 

 

 

 

 

 

Голова комітету з конкурсних торгів       _______________      В.А. Малюгов

 

М.П.

 

 Оновлено: 5-03-2012, 15:33 / Переглядів: 1 601
 

Авторизація