Огійчук Микола Феодосійович


  Огійчук Микола Феодосійович - кандидат економічних наук, професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва.
   Народився 1 січня 1937 р. у с. Горбулево Черняхівського р-н., Житомирської обл.

 У 1959 р. закінчив Київський фінансово-економічний інститут за спеціальністю економіка сільського господарства. Отримавши вищу освіту, працював викладачем бухгалтерського обліку Куп’янської зооветшколи (1960 - 1961 рр.).
    З 1961 р. Огійчук М.Ф. працював в ХНАУ ім. В.В. Докучаєва на посадах асистента (1961 - 1962 рр.), старшого викладача (1962 - 1966 рр.), доцента (1966 - 1982 рр.), професора (з 1982 р.), з 1990 р. завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, з 1987 по 2002 рр. працював деканом економічного факультету.
В останні роки одним із основних напрямів роботи кафедри бухгалтерського обліку і аудиту є розробка і впровадження прогресивних форм і методів бухгалтерського обліку за національними стандартами. Розроблено та впроваджено в навчальний процес і виробництво програмне забезпечення з автоматизованої обробки інформації на базі ПЕОМ інформації з бухгалтерського обліку в аграрних підприємствах. У навчальний процес введено і методично забезпечено п’ять нових навчальних дисциплін. За результатами наукових досліджень, професор Огійчук М.Ф. опублікував близько 200 наукових праць і науково-методичних розробок, у т.ч. у центральних видавництвах Києва і Москви, 20 монографій, навчальних посібників і підручників, за якими виховувалося не одне покоління студентів. Протягом 10 останніх років зусилля вченого були спрямовані на розробку прогресивних форм і методів бухгалтерського обліку, які відповідають національним інтересам держави і враховують сучасні умови господарювання, зміни в економіці і соціальному житті держави, світовий досвід країн з розвинутою економікою. Розробки вченого рекомендовані Міністерством аграрної політики для впровадження в усіх сільськогосподарських підприємствах України.

     У 2006 - 2007 рр. кафедрою під керівництвом Огійчука М.Ф. на замовлення Міністерства аграрної політики було розроблено Систему управлінського (внутрішньогосподарського) обліку і контролю в державному секторі сільськогосподарського виробництва на підставі національних стандартів; Альбом спеціалізованих форм первинних документів сільськогосподарських підприємств і методичні рекомендації з їх застосування, які були затверджені Наказом Міністерства аграрної політики “Про затвердження спеціалізованих форм первинних документів сільськогосподарських підприємств і Методичних рекомендацій щодо їх застосування” № 701 від 27 вересня 2007 р.; Систему регістрів журнально-ордерної форми обліку та Методичні рекомендації щодо їх застосування відповідно до вимог національних стандартів бухгалтерського обліку та чинного законодавства; Методичні рекомендації щодо застосування регістрів бухгалтерського обліку в аграрних підприємствах і обгрунтування шляхів їх удосконалення згідно з вимогами діючих національних стандартів.

     Результати досліджень обговорювалися на багатьох міжнародних конференціях і покладені в основу підготовки підручника “Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах” за редакцією професора Огійчука М.Ф. Підручник демонструвався на чотирьох міжнародних і одній національній виставках. У 2004 р. конкурсними комісіями Міністерства освіти і науки та Мінагрополітики підручник визнаний кращим і представлений на Державну премію в галузі науки і техніки. Професор Огійчук М.Ф. очолює Харківський регіональний центр федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України, який має дорадчі функції і надає консультативну допомогу сільськогосподарським підприємствам. Щорічно за допомогою звертаються не менше 250 чоловік.

      В творчому надбанні Миколи Феодосійовича Огійчука більше 200 наукових праць і навчально-методичних розробок з удосконалення бухгалтерського обліку і аудиту, в тому числі 24 монографії, підручників, навчальних посібників, які видавалися у відомих видавництвах Моски, Києві та Харкова. За результатами наукових досліджень під його керівництвом, було передано в Мінагрополітики України 5 розробок. На їх основі підготовлені нормативні документи міністерства, які рекомендовані для впровадження у всіх сільськогосподарських підприємствах нашої держави.

    За редакцією професора Огійчука М.Ф. побачили світ 6-те видання підручника «Фінансовий та управлінський облік за національними стандартами» (К.: Алерта, 2011. – 1042 с.) та «Практикум з фінансового та управлінського  обліку за національними стандартами» (К.: Алерта, 2013. – 606 с.) з грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. Підготовлено 3-є видання навчального посібника «Облік і аудит: Практикум дистанційного тестування» з грифом Міністерства освіти і науки України.

     На високому науково-методичному рівні викладає три основні навчальні дисципліни для спеціальності “Облік і аудит”. Щорічно Харківська облдержадміністрація запрошує вченого для проведення занять семінару з питань організації фінансів і бухгалтерського обліку, в яких бере участь більше 500 керівників сільськогосподарських підприємств області.

    Дослідження і видавнича робота Огійчука М.Ф. отримали схвалення 20-ти вищих навчальних закладів Міністерства освіти та науки, Міністерства фінансів, Мінагрополітики України.

   Активно виконує громадську роботу, є членом вченої ради університету, науково-методичної комісії науково-педагогічних працівників аграрних вищих навчальних закладів, конкурсної комісії з проведення конкурсу на кращий підручник Мінагрополітики, редакційної ради міжнародного науково-виробничого журналу “Облік і фінанси АПК”, тривалий час був членом спеціалізованої ради із захисту кандидатських дисертацій. Підготував вісім кандидатів наук. Проходив стажування в Німеччині, Угорщині, Вашингтонському державному університеті.

   Нагороджений медаллю “Ветеран праці” й трудовими відзнаками – “Відмінник освіти України”, “Знак пошани”, “Відмінник аграрної освіти та науки ІІІ ступеня”, а також “Почесною грамотою Президента України”, “Почесною грамотою Міністерства освіти України”, “Почесною грамотою Харківської обласної державної адміністрації та обласної ради”.

    Він був визнаний кращим завідуючим кафедри на обласному конкурсі «Кращі імена Харківщини» Рішенням експертної Ради асамблеї ділових кіл України М.Ф.Огійчуку присвоєно почесне звання «Ділова людина України».

    За активне сприяння методичному забезпеченню бухгалтерсько-фінансової діяльності у сфері АПК Микола Феодосійович Огійчук  нагороджений грамотою Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України з врученням йому золотого нагрудного знаку ФАБФ АПКУ і присвоєнням звання почесного члена Федерації.

 Оновлено: 1-03-2012, 13:28 / Переглядів: 6 557
 

Авторизація