Олійник Олександр Васильович

   Олійник Олександр Васильович -  завідувач кафедри, доктор економічних наук, професор. У 1982 р. закінчив з відзнакою ХСГІ ім. В.В. Докучаєва за спеціальністю «Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності у сільському господарстві». У 1988 р. захистив кандидатську дисертацію за темою: «Показники ефективності виробництва в колгоспах». У 2005 р. захистив докторську дисертацію за темою: «Економічний механізм розширеного відтворення в сільському господарстві в умовах циклічності його розвитку».

   Основні напрями наукових досліджень: економічний механізм функціонування АПК;

фінансово-кредитне забезпечення аграрних підприємств; циклічність розвитку відтворювального процесу в сільському господарстві.   

   Неодноразово виступав з доповідями і повідомленнями на міжнародних науково-практичних конференціях, на щорічних зборах Всеукраїнського конгресу економістів-аграрників.

   За результатами наукових досліджень опубліковано дві одноосібні та 5 колективних монографій; понад двадцять наукових статей в центральних економічних наукових виданнях України та Білорусі. опублікував понад 180 наукових  і науково-методичних розробок, у т.ч. в центральних видання України та за кордоном, дві одноосібні та п’ять колективних монографій, чотирнадцять навчальних посібників з фінансових дисциплін, три з яких з Грифом Міністерства освіти і науки України. За цикл наукових робіт по підвищенню конкурентоспроможності та сталості розвитку сільськогосподарських підприємств нагороджений золотою медаллю Міжнародної виставки АГРО-2014.

   Олійник О.В. приймає активну участь у підготовці кадрів вищої кваліфікації. З 2007 по 2016 р. очолював спеціалізовану вчену раду по захисту кандидатських дисертацій по спеціальності "Економіка і управління підприємствами". Є головним редактором Вісника ХНАУ  Серія "економічні науки", в якому публікують результати досліджень провідні науковці України та інших країн. Підготував тринадцять кандидатів економічних наук  та одного доктора економічних наук.

   На високому науково-методичному рівні викладає основні навчальні дисципліни для спеціальностей "Фінанси, банківська справа і страхування" та "Облік і оподаткування", щорічно бере участь в проведенні занять з керівниками сільськогосподарських підприємств області.

   Активно виконує громадську роботу: заступник голови вченої ради університету. У 2015 р. був обраний депутатом Роганської селищної ради.

   Нагороджений почесним знаком ”Відмінник аграрної освіти і науки України” ІІІ ступеня, Відмінник аграрної освіти і науки України ІІ ступеня, Почесною грамотою міністерства Освіти і науки України та Грамотою Верховної Ради України; має  Знак пошани.Оновлено: 1-03-2012, 10:36 / Переглядів: 4 211
 

Авторизація