Оперативне управління сільськогосподарським виробництвом (комп’ютерна програма)

Керівник – завідувач кафедри механізації та електрифікації сільськогосподарського виробництва ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, доктор техн. наук, професор Пащенко В.Ф.

Програму розроблено на кафедрі механізації та електрифікації сільськогосподарського виробництва за участю інших кафедр ХНАУ ім. В.В. Докучаєва та фірми „Інформсервіс”.
  Впроваджено у навчальний процес, а також в господарствах Харківської, Київської, Донецької, Дніпропетровської та інших областей України блок „Рослинництво”. 

 

 

 


 

 Основними функціями блоку „Рослинництво” є:
• розробка технологічних карт;
• обґрунтування складу МТП;
• розрахунок економічної ефективності виробничої діяльності.
Розроблені за допомогою програми технологічні карти містять таку інформацію: 
• перелік технологічних операцій;
• агротехнічні терміни їх виконання;
• склад машинних агрегатів;
• норми виробітку;
• витрати праці, пального;
• тарифний фонд механізованих і ручних робіт і т. ін.
Цю інформацію за кожний день можна отримати на весь період вирощування сільськогосподарської культури, розбити на сезони період вирощування сільськогосподарської культури й отримати інформацію про витрати за кожен сезон.


При обґрунтуванні складу МТП наводиться
• перелік тракторів і с.-г. машин;
• їх нормативне та фактичне річне завантаження;
• кількість техніки, яку необхідно придбати;
• витрати коштів на закупівлю цієї техніки;
• детальний аналіз використання засобів механізації.


Розрахунок економічної ефективності здійснюється по кожному полю, сільськогосподарській культурі, сівозміні та господарству в цілому, наводиться рентабельність вирощування кожної культури, сума затрат на окремі операції.
По кожному полю, сільськогосподарській культурі, сівозміні та господарству зазначається валовий збір основної та побічної продукції, витрати праці, насіння, добрив, засобів захисту рослин, пально-мастильних матеріалів, затрати на автоперевезення, витрати електроенергії, амортизаційні відрахування, відрахування на ремонт і технічне обслуговування, прибуток і рівень рентабельності.
Програма „Оперативне управління сільськогосподарським виробництвом” розрахована на спеціалістів, керівників сільськогосподарських підприємств, викладачів і студентів навчальних закладів.
Вартість впровадження договірна

Контактна інформація
Адреса: 62483, Харківська область, Харківський район, п/в "Докучаєвське-2",
ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, кафедра механізації та електрифікації с.-г. виробництва
тел.: (0572) 93-71-46, 99-74-56Оновлено: 28-02-2012, 20:47 / Переглядів: 3 099
 

Авторизація