Факультет інженерів землевпорядкування

 • Бакалаври
 1. Освітньо-професійна програма " 193 Геодезія та землеустрій"
 2. Освітньо-професійна програма " 191 Архітектура та містобудування"

 • Магістри
 1. Освітньо-професійна програма "193 Оцінка землі та нерухомого майна"
 2. Освітньо-професійна програма "193 Землеустрій та кадастр"

 

Факультет обліку і фінансів

 • Бакалаври
 1. Освітньо-професійна програма "071 Облік і оподаткування"
 2. Освітньо-професійна програма "072 Фінанси, банківська стправа та страхування"
 3. Освітньо-професійна програма "071 Облік і оподаткування зовнішньоекономічної діяльності"

 • Магістри
 1. Освітньо-професійна програма "071 Облік і оподаткування"
 2. Освітньо-професійна програма "072 Фінанси, банківська справа та страхування"

 

Факультет менеджменту і економіки

 • Молодші Бакалаври
 1. Освітньо-професійна програма "051 Економіка"
 • Бакалаври
 1. Освітньо-професійна програма "242 Туризм"
 2. Освітньо-професійна програма "073 Менеджмент" 
 3. Освітньо-професійна програма "075 Маркетинг" 
 4. Освітньо-професійна програма "051 Економіка" 
 5. Освітньо-професійна програма "051 Міжнародна економіка" 
 6. Освітньо-професійна програма "281 Публічне управління та адміністрування" 
 7. Освітньо-професійна програма "076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"

 • Магістри
 1. Освітньо-професійна програма "051 Економіка" - 2017
 2. Освітньо-професійна програма "073 Менеджмент"
 3. Освітньо-професійна програма"281 Публічне управління та адміністрування"    Рецензії стейкхолдерів
 4. Освітньо-професійна програма "076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"

 • Аспіранти
 1. Освітньо-наукова програма "051 Економіка"
 2. Освітньо-наукова програма "073 Менеджмент"- 2016
 3. Освітньо-наукова програма "073 Менеджмент"- 2020

   

Факультет захисту рослин

 • Бакалаври
 1. Освітньо-професійна програма "091 Біологія"
 2. Освітньо-професійна програма "101 Екологія"
 3. Освітньо-професійна програма "162 Біотехнології та біоінженерія"
 4. Освітньо-професійна програма "202 Захист і карантин рослин" • Магістри
 1. Освітньо-професійна програма "101 Екологія" - 2019
 2. Освітньо-професійна програма "202 Захист рослин"
 3. Освітньо-професійна програма "202 Карантин рослин" • Аспіранти
 1. Освітньо-наукова програма "091 Біологія"
 2. Освітньо-наукова програма "101 Екологія"
 3. Освітньо-наукова програма "202 Захист і карантин рослин"

  


 

 Факультет лісового господарства

 • Бакалаври
 1. Освітньо-професійна програма "054 Соціологія"
 2. Освітньо-професійна програма "205 Лісове господарство"
 3. Освітньо-професійна програма "206 Садово-паркове господарство"

 • Магістри
 1. Освітньо-професійна програма "205 Лісове господарство"
 2. Освітньо-професійна програма "206 Садово-паркове господарство"

  

 Агрономічний факультет

 • Бакалаври
 1. Освітньо-професійна програма "015 Професійна освіта (015.18 Технологія виробництва і переробки продуктів с.-г.)" 
 2. Освітньо-професійна програма "015 Професійна освіта (015.37 Аграрне виробництво, переробка с.-г. продукції та харчові технології)" 
 3. Освітньо-професійна програма "103 Науки про землю" 
 4. Освітньо-професійна програма "208 Агроінженерія" 
 5. Освітньо-професійна програма "204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" 

 • Магістри
 1. Освітньо-професійна програма "201 Агрономія"
 2. Освітньо-професійна програма "201 Експертна оцінка ґрунтів"
 3. Освітньо-професійна програма "201 Насінництво і насіннєзнавство"
 4. Освітньо-професійна програма "201 Агрохімія і ґрунтознавство"
 5. Освітньо-професійна програма "201 Селекція і генетика сільськогосподарських культур"
 6. Освітньо-професійна програма "203 Садівництво та виноградарство" • Аспіранти
 1. Освітньо-наукова програма "201 Агрономія"

 


 

  

 

ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ І ЕКОНОМІКИ

 • Перший (бакалаврський) рівень освіти
 1. 051 «Економіка»
 2. 073 «Менеджмент»

 3. 075 «Маркетинг»
 4. 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
 5. 242 «Туризм»
 6. 281 «Публічне управління та адміністрування»


 • Другий (магістерський) рівень освіти
 1. 051 «Економіка»
 2. 073 «Менеджмент»

 3. 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
 4. 281 «Публічне управління та адміністрування»


 • Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти
 1. 073 "Менеджмент"

 

ФАКУЛЬТЕТ АГРОНОМІЧНИЙ 

 • Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти
 1. 201 "Агрономія"

 

ФАКУЛЬТЕТ ЗАХИСТУ РОСЛИН

 • Другий (магістерський) рівень вищої освіти
 1. 101 "Екологія"

 

 • Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти
 1. 202 "Захист і карантин рослин"
 


ПРОЕКТ ОНП 201 "Агрономія" Переглянути

Рецензії стейкхолдерів

ПРОЕКТ ОПП 073 "Менеджмент" Переглянути  Рецензії стейкхолдерів 
ПРОЕКТ ОПП 101 "Екологія" Переглянути Рецензії стейкхолдерів 

 Оновлено: 2-03-2020, 08:44 / Переглядів: 21
 

Авторизація