Факультет інженерів землевпорядкування

 • Бакалаври
 1. Освітньо-професійна програма " 193 Геодезія та землеустрій"- 2017
 2. Освітньо-професійна програма " 191 Архітектура та містобудування"- 2018

 • Магістри
 1. Освітньо-професійна програма "193 Оцінка землі та нерухомого майна"- 2017
 2. Освітньо-професійна програма "193 Землеустрій та кадастр" - 2017

 

Факультет обліку і фінансів

 • Молодші бакалаври

 • Бакалаври
 1. Освітньо-професійна програма "071 Облік і оподаткування"- 2019
 2. Освітньо-професійна програма "072 Фінанси, банківська стправа та страхування"- 2017
 3. Освітньо-професійна програма "072 Фінанси, банківська стправа та страхування"- 2021
 4. Освітньо-професійна програма "071 Облік і оподаткування зовнішньоекономічної діяльності"- 2019

 • Магістри
 1. Освітньо-професійна програма "071 Облік і оподаткування"- 2017
 2. Освітньо-професійна програма "072 Фінанси, банківська справа та страхування"- 2017
 3. Освітньо-професійна програма "072 Фінанси, банківська стправа та страхування"- 2021

 

Факультет менеджменту і економіки

 • Молодші Бакалаври
 1. Освітньо-професійна програма 051 "Економіка"- 2019
 2. Освітньо-професійна програма 051 "Економіка"- 2020
 3. Освітньо-професійна програма 051 "Економіка"- 2021
 • Бакалаври
 1. Освітньо-професійна програма "242 Туризм"- 2019
 2. Освітньо-професійна програма "242 Туризм"- 2021
 3. Освітньо-професійна програма "073 Менеджмент" - 2019
 4. Освітньо-професійна програма "073 Менеджмент" - 2021
 5. Освітньо-професійна програма "075 Маркетинг" - 2019
 6. Освітньо-професійна програма "051 Економіка" - 2019
 7. Освітньо-професійна програма "051 Економіка" - 2021
 8. Освітньо-професійна програма "051 Міжнародна економіка"- 2019
 9. Освітньо-професійна програма "281 Публічне управління та адміністрування" - 2019
 10. Освітньо-професійна програма "281 Публічне управління та адміністрування"- 2021 
 11. Освітньо-професійна програма "076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" - 2019

 • Магістри
 1. Освітньо-професійна програма "051 Економіка" - 2020
 2. Освітньо-професійна програма "051 Економіка" - 2021
 3. Освітньо-професійна програма "073 Менеджмент" - 2019
 4. Освітньо-професійна програма "073 Менеджмент"- 2021
 5. Освітньо-професійна програма"281 Публічне управління та адміністрування" - 2020
 6. Освітньо-професійна програма"281 Публічне управління та адміністрування" - 2021
 7. Освітньо-професійна програма "076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" - 2019

 • Аспіранти
 1. Освітньо-наукова програма "051 Економіка"- 2016
 2. Освітньо-наукова програма "073 Менеджмент"- 2016
 3. Освітньо-наукова програма "073 Менеджмент"- 2019
 4. Освітньо-наукова програма "073 Менеджмент"- 2020
 5. Освітньо-наукова програма "073 Менеджмент"- 2021

   

Факультет захисту рослин

 • Бакалаври
 1. Освітньо-професійна програма "091 Біологія" - 2018
 2. Освітньо-професійна програма "101 Екологія" - 2019
 3. Освітньо-професійна програма "162 Біотехнології та біоінженерія" - 2019
 4. Освітньо-професійна програма "202 Захист і карантин рослин"- 2019
 5. Освітньо-професійна програма "101 Екологія" - 2021
 6. Освітньо-професійна програма "162 Біотехнології та біоінженерія" - 2021
 7. Освітньо-професійна програма "202 Захист і карантин рослин"- 2021 • Магістри
 1. Освітньо-професійна програма "101 Екологія" - 2019
 2. Освітньо-професійна програма "202 Захист рослин" - 2017
 3. Освітньо-професійна програма "202 Карантин рослин"- 2017
 4. Освітньо-професійна програма "101 Екологія" - 2021
 5. Освітньо-професійна програма "202 Захист рослин" - 2021
 6. Освітньо-професійна програма "202 Карантин рослин"- 2021 • Аспіранти
 1. Освітньо-наукова програма "091 Біологія" - 2016
 2. Освітньо-наукова програма "101 Екологія"- 2016
 3. Освітньо-наукова програма "202 Захист і карантин рослин" - 2020 
 4. Освітньо-наукова програма "091 Біологія"- 2021
 5. Освітньо-наукова програма "202 Захист і карантин рослин" - 2021 


  


 

 Факультет лісового господарства

 • Молодші бакалаври
 • Бакалаври
 1. Освітньо-професійна програма "054 Соціологія"- 2020
 2. Освітньо-професійна програма "054 Соціологія"- 2021
 3. Освітньо-професійна програма "205 Лісове господарство" - 2019
 4. Освітньо-професійна програма "205 Лісове господарство" - 2021
 5. Освітньо-професійна програма "206 Садово-паркове господарство" - 2019
 6. Освітньо-професійна програма "206 Садово-паркове господарство" - 2021

 • Магістри
 1. Освітньо-професійна програма "205 Лісове господарство"- 2017
 2. Освітньо-професійна програма "205 Лісове господарство"- 2021
 3. Освітньо-професійна програма "206 Садово-паркове господарство" - 2017
 4. Освітньо-професійна програма "206 Садово-паркове господарство" - 2021

  

 Агрономічний факультет

 • Бакалаври
 1. Освітньо-професійна програма "015 Професійна освіта (015.18 Технологія виробництва і переробки продуктів с.-г.)" - 2020
 2. Освітньо-професійна програма "015 Професійна освіта (015.37 Аграрне виробництво, переробка с.-г. продукції та харчові технології)" - 2020
 3. Освітньо-професійна програма "015 Професійна освіта (015.37 Аграрне виробництво, переробка с.-г. продукції та харчові технології)" - 2021
 4. Освітньо-професійна програма "103 Науки про землю" - 2018
 5. Освітньо-професійна програма "103 Науки про землю" - 2021
 6. Освітньо-професійна програма "208 Агроінженерія" - 2018
 7. Освітньо-професійна програма "204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" - 2019

 • Магістри
 1. Освітньо-професійна програма "201 Агрономія"- 2017
 2. Освітньо-професійна програма "201 Експертна оцінка ґрунтів" - 2018
 3. Освітньо-професійна програма "201 Насінництво і насіннєзнавство" - 2017
 4. Освітньо-професійна програма "201 Агрохімія і ґрунтознавство" - 2018
 5. Освітньо-професійна програма "201 Селекція і генетика сільськогосподарських культур"- 2017
 6. Освітньо-професійна програма "203 Садівництво та виноградарство" - 2017 • Аспіранти
 1. Освітньо-наукова програма "201 Агрономія" - 2020

 


 

  

 

Факультет менеджменту і економіки

 • Молодші бакалаври
 1. 051 "Економіка"

 

 • Перший (бакалаврський) рівень освіти
 1. 051 «Економіка»
 2. 073 «Менеджмент»

 3. 075 «Маркетинг»
 4. 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
 5. 242 «Туризм»
 6. 281 «Публічне управління та адміністрування»


 • Другий (магістерський) рівень освіти
 1. 051 «Економіка»
 2. 073 «Менеджмент»

 3. 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
 4. 281 «Публічне управління та адміністрування»


 • Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти
 1. 073 "Менеджмент"

 


Факультет обліку і фінансів

 •  Молодші бакалаври
 1. 071 Облік і оподаткування

 

Факультет агрономічний 

 • Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти
 1. 201 "Агрономія"

 

Факультет захисту рослин

 • Другий (магістерський) рівень вищої освіти
 1. 101 "Екологія"

 

 • Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти
 1. 202 "Захист і карантин рослин"

 

Факультет лісового господарства

 • Молодші бакалаври
 1. 205 "Лісове господарство"
 

ПРОЕКТИ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ 


 

Для пропозицій

та зауважень:

 ПРОЕКТ ОПП 051 "ЕКОНОМІКА" (Мол.бакалавр) 2021 р. Переглянути

 Рецензії стейкхолдерів

pemev@knau.kharkov.ua 

 ПРОЕКТ ОПП 051 "ЕКОНОМІКА" (Бакалавр) 2021 р. Переглянути

 

 ПРОЕКТ ОПП 051 "ЕКОНОМІКА" (Магістр) 2021 р. Переглянути

 

 ПРОЕКТ ОПП 071 "Облік і оподаткування" (ОС "Молодший бакалавр") 2020 р. Переглянути

Рецензії стейкхолдерів

kaf.oblik.audyt@gmail.com

 ПРОЕКТ ОПП 205 "Лісове господарство" (ОС "Молодший бакалавр") 2020 р. Переглянути

 

goroshko@knau.kharkov.ua
 ПРОЕКТ ОПП 205 "Лісове господарство" (ОС "Молодший бакалавр") 2021 р. Переглянути

 

 ПРОЕКТ ОНП 201 "Агрономія" Переглянути

Рецензії стейкхолдерів

 

 ПРОЕКТ ОПП 073 "Менеджмент" Переглянути  Рецензії стейкхолдерів   
 ПРОЕКТ ОПП 101 "Екологія" Переглянути Рецензії стейкхолдерів   
 ПРОЕКТ ОПП 101 "Екологія" 2021р. Переглянути    
 ПРОЕКТ ОПП 202 "Захист і карантин рослин" 2020р. Переглянути Рецензії стейкхолдерів  

 Оновлено: 2-03-2020, 08:44 / Переглядів: 21
 

Авторизація
Ми використовуємо файли cookies для оптимізації контенту та швидкодії сайту.
Продовжуючи відвідування сайту, Ви погоджуєтесь на використання файлів cookies.
Ок