Освітній процес кафедри менеджменту і адміністрування

 

 1. РОБОЧІ ПРОГРАМИ ТА СИЛАБУСИ КУРСІВ

 

п/п

Дисципліна

Спеціальність

Робоча програма навчаль-ної дисципліни

Силабус

(за наявності)

ОС «Молодший бакалавр»

1

Менеджмент

051 «Економіка»

 Переглянути

 

2

Менеджмент

071 «Облік і оподаткування»

 Переглянути

 

ОС «Бакалавр»

3

Адміністративний менеджмент

015 «Професійна освіта»

 Переглянути

 

4

Менеджмент

051 «Економіка»

 Переглянути

 

5

Економіка та організація інноваційної діяльності

051 «Економіка»

 Переглянути

 

6

Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків

051 «Економіка»

 Переглянути

 

7

Менеджмент

071 «Облік і оподаткування»

 Переглянути

 

8

Менеджмент

072 «Фінанси, банківська справа і страхування»

 Переглянути

 

9

Вступ до фаху

073 «Менеджмент»

 Переглянути

 

10

Менеджмент

073 «Менеджмент»

 Переглянути

 

11

Самоменеджмент

073 «Менеджмент»

 Переглянути

 

12

Управління персоналом

073 «Менеджмент»

 Переглянути

 

13

Стратегічне управління

073 «Менеджмент»

 Переглянути

 

14

Управління інноваціями

073 «Менеджмент»

 Переглянути

 

15

Адміністративний менеджмент

073 «Менеджмент»

 Переглянути

 

16

Менеджмент

075 «Маркетинг»

 Переглянути

 

17

Управління інноваціями

075 «Маркетинг»

 Переглянути

 

18

Конфліктологія

075 «Маркетинг»

 Переглянути

 

19

Менеджмент персоналу

075 «Маркетинг»

 Переглянути

 

20

Менеджмент

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

 Переглянути

 

21

Стратегічний менеджмент

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

 Переглянути

 

22

Управління персоналом

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

 Переглянути

 

23

Корпоративне управління

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

 Переглянути

 

24

Інвестиційний менеджмент

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

 Переглянути

 

25

Управління інноваціями

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

 Переглянути

 

26

Адміністративний менеджмент

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

 Переглянути

 

27

Економіка і підприємництво, менеджмент

201 «Агрономія»

 Переглянути

 

28

Менеджмент

242 «Туризм»

 Переглянути

 

29

Конфліктологія

242 «Туризм»

 Переглянути

 

30

Управління інноваціями

242 «Туризм»

 Переглянути

 

31

Дипломатичний протокол

242 «Туризм»

 Переглянути

 

32

Менеджмент персоналу

242 «Туризм»

 Переглянути

 

33

Вступ до фаху

281 «Публічне управління та адміністрування»

 Переглянути

 

34

Менеджмент

281 «Публічне управління та адміністрування»

 Переглянути

 

35

Самоменеджмент

281 «Публічне управління та адміністрування»

 Переглянути

 

36

Місцеве самоврядування

281 «Публічне управління та адміністрування»

 Переглянути

 

37

Публічне управління

281 «Публічне управління та адміністрування»

 Переглянути

 

38

Адміністративний менеджмент

281 «Публічне управління та адміністрування»

 Переглянути

 

39

Конфліктологія

281 «Публічне управління та адміністрування»

 Переглянути

 

40

Управління персоналом

281 «Публічне управління та адміністрування»

 Переглянути

 

41

Стратегічне управління

281 «Публічне управління та адміністрування»

 Переглянути

 

42

Управління інноваціями

281 «Публічне управління та адміністрування»

 Переглянути

 

43

Методика прийняття управлінських рішень

281 «Публічне управління та адміністрування»

 Переглянути

 

ОС « МАГІСТР»

44

Корпоративне управління

051 «Економіка»

Переглянути

Переглянути

 

45

Стратегічне управління підприємством

051 «Економіка»

Переглянути

Переглянути

 

46

Менеджмент персоналу

051 «Економіка»

Переглянути

Переглянути

 

47

Інноваційний розвиток підприємства

051 «Економіка»

 Переглянути

 

48

Інноваційний розвиток підприємства

071 «Облік і оподаткування»

 Переглянути

 

49

Інноваційний розвиток підприємства

072 «Фінанси, банківська справа і страхування»

 Переглянути

 

50

Конфліктологія

073 «Менеджмент»

 Переглянути

 

51

Методологія і організація наукових досліджень

073 «Менеджмент»

 Переглянути

 

52

Менеджмент організацій

073 «Менеджмент»

 Переглянути

 

53

Психологія управління

073 «Менеджмент»

 Переглянути

 

54

Публічне адміністрування

073 «Менеджмент»

 Переглянути

 

55

Корпоративне управління

073 «Менеджмент»

 Переглянути

 

56

Інвестиційний менеджмент

073 «Менеджмент»

 Переглянути

 

57

Методика викладання в вищій школі

073 «Менеджмент»

 Переглянути

 

58

Дипломатичний протокол

073 «Менеджмент»

 Переглянути

 

59

Управління іміджем підприємства

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

 Переглянути

 

60

Ділове адміністрування

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

 Переглянути

 

61

Методика викладання в вищій школі

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

 Переглянути

 

62

Менеджмент

202 «Захист і карантин рослин»

 Переглянути

 

63

Менеджмент у сільськогосподарському виробництві

203 «Садівництво і виноградарство»

 Переглянути

 

64

Організація наукових досліджень

281 «Публічне управління та адміністрування»

 Переглянути

 

65

Психологія управління

281 «Публічне управління та адміністрування»

 Переглянути

 

66

Публічне адміністрування

281 «Публічне управління та адміністрування»

 Переглянути

 

67

Кадрова політика і державна служба

281 «Публічне управління та адміністрування»

 Переглянути

 

68

Технології публічного адміністрування

281 «Публічне управління та адміністрування»

 Переглянути

 

69

Обґрунтування стратегічних рішень та оцінювання ризиків

281 «Публічне управління та адміністрування»

 Переглянути

 

70

Інвестиційне проектування

281 «Публічне управління та адміністрування»

 Переглянути

 

71

Методика викладання в вищій школі

281 «Публічне управління та адміністрування»

 Переглянути

 

72

Територіальне управління

281 «Публічне управління та адміністрування»

 Переглянути

 

ОР «Доктор філософії»

73

Стратегічна інноватика

073 «Менеджмент»

 Переглянути

 Переглянути

 

 

ТЕМИ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ

для здобувачів

спеціальності 073 Менеджмент

галузі знань 07 Управління та адміністрування

 

 1. Управління ефективним використанням сільськогосподарських угідь
 2. Економічні засади управління конкурентоспроможністю сільськогосподарського підприємства (на прикладі …)
 3. Управління прибутковістю виробництва молока (на прикладі …)
 4. Удосконалення економічних методів менеджменту підприємства
 5. Удосконалення виробничої структури сільськогосподарського підприємства (на прикладі …)
 6. Управління використанням земельних ресурсів сільськогосподарського підприємства (на прикладі …)
 7. Бізнес-план інвестиційного проекту створення молочної ферми на сільськогосподарському підприємстві (на прикладі …)
 8. Удосконалення системи управління ефективністю виробництва продукції рослинництва в сільськогосподарському підприємстві (на прикладі …)
 9. Удосконалення організації використання трудових ресурсів в сільськогосподарському підприємстві (на прикладі …)
 10. Удосконалення структури управління агроформування (на прикладі …)
 11. Удосконалення системи організаційно-правових форм господарювання сільськогосподарських підприємств (на прикладі …)
 12. Удосконалення менеджменту в галузі рослинництва (на прикладі окремої сільськогосподарської культури) (на прикладі….)
 13. Оперативний менеджмент в організаціях АПК (сільськогосподарському, сервісному або переробному підприємстві): сучасний стан та шляхи його удосконалення (на прикладі…)
 14. Проектування раціональної організаційної структури управління господарської організації аграрного профілю
 15. Вдосконалення стратегічного управління маркетинговою діяльністю аграрного підприємства (на прикладі …)
 16. Удосконалення системи управління кадровим потенціалом сільськогосподарського підприємства (на прикладі …)
 17. Удосконалення системи управління персоналом сільськогосподарського підприємства (на прикладі …)
 18. Удосконалення соціально-психологічних методів управління у практиці діяльності аграрного підприємства (на прикладі …)
 19. Удосконалення системи організації управлінської праці у сільськогосподарському підприємстві (на прикладі …)
 20. Удосконалення системи управління якістю праці та продукції (на прикладі …)
 1. Управлінські рішення та вдосконалення методів їх прийняття в практиці роботи сільськогосподарського підприємства (на прикладі …)
 2. Удосконалення господарського механізму в системі аграрного менеджменту (на прикладі …)
 3. Удосконалення системи управління інженерно-технічним забезпеченням виробничих процесів сільськогосподарського підприємства (на прикладі …)
 4. Удосконалення системи управління організаційними конфліктами в умовах сільськогосподарського підприємства (на прикладі …)
 5. Удосконалення управління виробничою інфраструктурою сільськогосподарського підприємства (на прикладі …)
 6. Удосконалення стилю управління керівників та спеціалістів сільськогосподарського підприємства (на прикладі …)
 7. Удосконалення організаційно-правового механізму управління сільськогосподарського підприємства (на прикладі …)
 8. Удосконалення системи методів управління сільськогосподарським виробництвом (на прикладі …)
 9. Мотиваційне забезпечення процесу управління сільськогосподарським виробництвом та напрями його вдосконалення (на прикладі …)
 10. Удосконалення функціональної діяльності планово-економічної служби сільськогосподарського підприємства (на прикладі …)
 11. Удосконалення системи адміністративних методів управління сільськогосподарським підприємством (на прикладі …)
 12. Удосконалення системи управління галуззю тваринництва сільськогосподарського підприємства (на прикладі …)
 13. Удосконалення системи аграрного менеджменту сільськогосподарського підприємства (на прикладі …)
 14. Удосконалення організаційної структури та структури управління сільськогосподарського підприємства (на прикладі …)
 15. Організація інформаційної системи управління сільськогосподарським підприємством та напрями її вдосконалення (на прикладі …)
 16. Удосконалення використання трудових ресурсів (на прикладі …)
 17. Удосконалення системи менеджменту персоналу (на прикладі …)
 18. Удосконалення управління трудовими ресурсами в сільськогосподарському підприємстві (на прикладі …)
 19. Управління реальними інвестиціями підприємства (на прикладі …)
 20. Інвестиційний менеджмент в підприємстві (на прикладі …)
 21. Удосконалення управління конкурентоспроможністю підприємства в сучасних умовах господарювання (на прикладі …)
 22. Управління конкурентоспроможністю зерновиробництва (на прикладі …)
 23. Удосконалення управління соціально-психологічною підсистемою аграрного підприємства (на прикладі …)
 24. Управління ризикозахищеністю аграрного підприємства (на прикладі …)
 25. Управління конкурентоспроможністю молочного скотарства (на прикладі …)
 1. Управління ефективністю виробництва молока в сільськогосподарському підприємстві (на прикладі …)
 2. Організаційно-правові засади існування та розвитку аграрного підприємства (на прикладі …)
 3. Управління ефективністю виробництва елітного насіння зернових культур (на прикладі …)
 4. Управління підприємством в кризовій ситуації (на прикладі …)
 5. Стратегія розвитку галузі рослинництва (на прикладі …)
 6. Управління соціальним розвитком аграрного підприємства
 7. Підвищення ефективності процесів управління в сільськогосподарському підприємстві (на прикладі …)
 8. Удосконалення стилю керівництва та соціально-психологічних методів управління (на прикладі …)
 9. Стратегічне управління сільськогосподарським підприємством (на прикладі …)
 10. Управління витратами та їх окупністю при виробництві сільськогосподарської продукції (на прикладі …)
 11. Удосконалення організації та управління сільськогосподарським підприємством (на прикладі …)
 12. Удосконалення корпоративного управління на підприємстві (на прикладі )
 13. Управління розвитком підприємства (на прикладі….)
 14. Управління ефективністю використання ресурсного потенціалу аграрного підприємства (на прикладі….)
 15. Управління інноваціями в сільськогосподарському підприємстві (на прикладі…)

 

 

ТЕМИ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ

для здобувачів

спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування

галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування

 

 1. Державне регулювання зайнятості населення
 2. Механізм реалізації державної політики в сфері розвитку науково-технічних формувань
 3. Державне регулювання земельних відносин в Україні
 4. Регулювання ринку земель в Україні
 5. Національний кооперативний рух в економіці ринкового типу: стан та перспективи розвитку
 6. Державна політика формування інноваційно-інвестиційного потенціалу розвитку національної економіки
 7. Формування економічної безпеки аграрної сфери на регіональному рівні
 8. Культура й етика в публічному адмініструванні
 9. Удосконалення процесу прийняття і реалізації управлінських рішень в системі менеджменту підприємства
 10. Управління інвестиційним розвитком аграрних підприємств
 11. Підвищення ефективності проведення суспільних процедур в системі публічного управління
 12. Мотиваційне забезпечення процесу публічного управління
 13. Удосконалення інформаційної системи публічного управління
 14. Удосконалення системи методів публічного управління та адміністрування
 15. Удосконалення соціально-психологічних методів публічного управління та адміністрування
 16. Удосконалення адміністративних методів публічного управління
 17. Удосконалення стилю керівництва в умовах публічного управління
 18. Удосконалення методів прийняття управлінських рішень в системі публічного адміністрування
 19. Удосконалення організації управлінської праці в системі публічного адміністрування
 20. Удосконалення управління керівними кадрами в системі публічного адміністрування
 21. Розвиток етичної компетентності управлінських кадрів в системі публічного адміністрування
 22. Розвиток професійної компетентності керівних кадрів в системі публічного адміністрування
 23. Мотиваційні основи формування управлінської культури в системі публічного адміністрування
 24. Управління організаційними конфліктами в системі публічного адміністрування
 25. Організаційно-правові основи публічного адміністрування у сфері агропромислового комплексу (на прикладі…)
 26. Адміністративне керівництво та методи його здійснення
 27. Удосконалення мотиваційних механізмів в системі управління персоналом організації
 28. Формування мотиваційного механізму в організації
 29. Управління персоналом в організаціях в умовах ринкових перетворень
 30. Управління соціальною сферою села в умовах становлення ринкових відносин
 31. Напрями оптимізації економічних методів керівництва
 32. Значення соціально-психологічного впливу на трудові ресурси в умовах здійснення аграрних перетворень
 33. Використання часу управлінськими працівниками
 34. Організація управлінської праці в організації
 35. Інформація та її значення для організації
 36. 36. Формування та розвиток малих підприємств у сільському господарстві (на прикладі регіону, країни)
 37. Державне регулювання ринку праці в умовах трансформації структури зайнятості
 38. Формування та розвиток механізмів державного регулювання зайнятості населення (на прикладі регіону, країни)
 39. Управління конфліктами в організації (на прикладі…)
 40. Кадрова політика в системі менеджменту організації та напрями підвищення її ефективності (на прикладі…)
 41. Соціально-економічне прогнозування розвитку продовольчого комплексу України
 42. Комунікації в системі публічного управління
 43. Стратегічне планування розвитку організації
 44. Удосконалення системи управління організацією
 45. Розробка системи стратегічного управління
 46. Соціально-психологічне забезпечення процесу управління організацією
 47. Ризик-менеджмент в організації
 48. Управління організацією в умовах кризи
 49. Управління соціальним розвитком організації
 50. Удосконалення механізму управління державними підприємствами
 51. Управління інвестиційно-інноваційним потенціалом державних підприємств
 52. Фінансово-економічні механізми структурної перебудови економіки (регіону, галузі)
 53. Забезпечення ефективності державного регулювання інноваційно-інвестиційних процесів
 54. Самоменеджмент як інструмент удосконалення роботи кадрів державної служби
 55. Управління діловою кар’єрою працівника в конкурентоспроможній організації
 56. Удосконалення заходів антикризового управління на підприємстві
 57. Система управління якістю продукції (робіт, послуг) підприємства як фактор підвищення його конкурентоспроможності
 58. Формування корпоративної культури організації та її роль в підвищенні конкурентоспроможності
 59. Формування корпоративної культури організації
 60. Управління витратами підприємства в умовах кризи
 61. Розробка і прийняття рішень в організаціях місцевого самоврядування
 62. Моделі та методи прийняття управлінських рішень
 63. Прийняття рішень в інноваційній діяльності підприємства
 64. Системний підхід до прийняття рішень
 65. Розробка комплексу функціональних моделей управління якістю в системі прийняття управлінських рішень
 66. Державне управління у сфері розвитку сільських територій
 67. Державне регулювання розвитку сільських територій
 68. Механізми державного управління соціально-економічним розвитком регіону
 69. Державна політика розвитку територіальних громад в Україні
 70. Розвиток механізмів прийняття та реалізації управлінських рішень в системі державного управління

 

 

Програма та методичні рекомендації

до проходження практики

 

п/п

Назва практики

Рівень підготовки,

спеціальність

Програма практики

Керівник практики від кафедри

1

Виробнича практика з менеджменту

Перший (бакалаврський) рівень

073 «Менеджмент»

281 «Публічне управління та адміністрування»

 Переглянути

Гуторов О.І.

2

Комплексна виробнича практика з фаху

Другий (магістерський) рівень

073 «Менеджмент»

 Переглянути

Гуторова О.О.

3

Навчальна практика з адміністративного менеджменту

Перший (бакалаврський) рівень

281 «Публічне управління та адміністрування»

 Переглянути

Пасемко Г.П.

Ярута М.Ю.

4

Виробнича практика з фаху

Другий (магістерський) рівень

281 «Публічне управління та адміністрування»

 Переглянути

Таран О.М.

 

 1. ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА ЗДОБУВАЧІВ

 

Інформація про бази виробничої практики, які доступні здобувачам з дисциплін, закріплених за кафедрою

 

Сільськогосподарські підприємства Харківської області

Назва району

Повна назва та адреса формування

Прізвище, імя та по батькові керівника, телефон

Напрям виробничої діяльності

Балаклійський

ТОВ "Гусарівське"  с. Гусарівка,  вул. Миру, 30

(050-300-08-54)

Рослинництво, тваринництво

Близнюківський

ПСП "Тернівка" с. Криштопівка,  вул. Центральна, 7-а

Агаєв Арслан Абдулвагабович                   (057-54-94-243,  050-343-57-04)

Рослинництво, тваринництво

Вовчанський

СТОВ "А/Ф

ім. Т.Г. Шевченка" 

с. Кирилівка,

вул. Центральна, 37

Супрун Олег Миколайович   (057-41-47-055, 067-574-24-56)

Рослинництво

Дергачівський

Харківська державна зооветеринарна академія                   смт. Мала Данилівка,   вул. Академічна, 1

Хмель Микола Миколайович, проректор з навчальної роботи

(057-63-57-462)

Тваринництво

Зміївський

Державна дослідна станція птахівництва НААН  с. Бірки

Катеринич Олег Олександрович (096-921-39-74)

Тваринництво

Ізюмський

ТОВ "СК Восток"

с. Бугаївка,

вул. Центральна, 11

Ровчак Андрій Якович                            (057-43-50-900)

Рослинництво, тваринництво

ТОВ " АПК Хлібопродукт"                с. Липчанівка,    

вул. Миру, 1Т

Заїка Володимир Володимирович                   (057-43-52-792)

Рослинництво

ТОВ "Югран"                с. Федорвка,              вул. Ізюмська, 4-а

Горбань Володимир Петрович                              (050-323-50-53)

Рослинництво

Куп'янський

СТОВ " Мрія"              с. Глушківка,                  вул. Миру, 92

Головко Анатолій Миколайович            (099-449-22-22,                057-42-29-051)

Рослинництво, тваринництво

Краснокутський 

СТОВ "Славутич"

с. Пархомівка,

вул. Ярославського

Гончар Володимир Михайлович                       (057-56-95-356)

Рослинництво

Нововодолазький

Липкуватівський аграрний коледж   

с. Липкуватівка,

площа Доценко, 1

Таркан Микола Петрович

(057-40-43-012) Мережко Дмитро Олександрович (099-65-73-722)

Рослинництво, тваринництво

Первомайський

СТОВ А/Ф

"Україна нова"

Тарасенко Микола Володимирович                   (050-401-96-86)

Рослинництво

Печенізький

ТОВ "Печенізьке" смт. Печеніги, Печенізький 1 масив

Калиновський Борис Анатолійович                         (057-65-61-282)

Рослинництво, тваринництво

Лозівський

ФГ "Росток 2004"

с. Нова Іванівка,

вул. Тиха, 1-а

Зиков Сергій Віталійович                           (057-45-23-207)

Рослинництво

Харківський

ДП "ДГ "Елітне" Інституту рослинництва

ім. В.Я. Юр'єва НААН України             с. Елітне,                   вул. Насіннева, 19

Орлов Віталій Володимирович              (057-74-77-371,                  057-747-74-17)

Рослинництво

Чугуївський

ПАТ "Чугуївський Агротехсервіс"               с. Коробочкине,

вул. Ростовська, 7

Горлачов Сергій Анатолійович                     (057-46-49-837)

Рослинництво

ТОВ А/Ф "Базаліївський колос"                           с. Базаліївка,            вул. Харківська, 12

Калган Василь Іванович

(067-573-48-58)

Рослинництво

 

 

Сільськогосподарські підприємства Полтавської області

 

Назва району

Повна назва та адреса формування

Прізвище, імя та по батькові керівника

Напрям виробничої діяльності

Великобагачанський

ТОВ "Білагро"    

с. Красногорівка, вул. Гоголя, 81

Кордубан

Юрій Володимирович

Рослинництво, тваринництво

ПФ "Агроінвест"

с. Попове,

вул. Центральна, 7

Геращенко

Сергій

Вікторович

Рослинництво, тваринництво

С(Ф)Г "С.Г.М."

с. Рокита,              вул. Молодіжна, 4

Семука

Михайло Григорович

Рослинництво, тваринництво

Гадяцький

ТОВ "Стандарт-агро"                        с. Сари,

вул. Центральна, 49

Степанович

Роман

Олексійович

Рослинництво, тваринництво

ФГ Олексенка В.В.

с. Жовтневе

Олексенко

Валерій

Васильович

Рослинництво

Глобинський

ТОВ "Інвестиційно-промислова компанія "Полтавазернопро-дукт"

м. Глобине,

вул. Заводська, 1

Березовський Андрій

Петрович

Рослинництво, тваринництво

С(Ф)Г "Астра"

с. Жуки,

пров. Степовий, 15

Горобець

Іван

Миколайович

Рослинництво, тваринництво

Гребінківський

СФГ "Каміла"

с. Рудка

Буць

Іван

Іванович

Рослинництво, тваринництво

Диканський

Приватна агрофірма "Подоляка"

с. Байрак

Подоляка Олександр Федорович

Рослинництво, тваринництво

Зінківський

С(Ф)Г "Агро-стиль"

с. Лютенські Будища,

вул. Гагаріна, 70

Вовк

Юрій

Петрович

Рослинництво, тваринництво

Кобеляцький

ФГ "Громада"

с. Жуки

Жук

Сергій Миколайович

Рослинництво, тваринництво

ФГ "Фортуна_2015"

с. Бутенки,

вул. Дружби, 12

Скрильник Катерина

Сергіївна

Рослинництво

Козельщинський

С(Ф)Г "Мініч"

с. Бутоярівка

Мініч

Олександр Андрійович

Рослинництво, тваринництво

Котелевський

ТОВ "Агрофірма "Маяк"

смт. Котельва,

вул. Миколаївська, 169

Прядка

Євген

Миколайович

Рослинництво, тваринництво

Кременчуцький

С(Ф)Г "Атланта"

с. Пятихатки,

вул. Центральна, 4

Кравченко

Василь Анатолійович

Рослинництво, тваринництво

Лохвицький

ТОВ "Райз-схід"

м. Лохвиця,

вул. Аеродромна, 1/1

Щербак

Юрій

Петрович

Рослинництво

Лубенський

С(Ф)Г "Діброва"

с. Тернівщина,

вул. Молодіжна,

43-А

Коваленко

Олексій

Федорович

Рослинництво

С(Ф)Г "Струмок"

с. Кононівка,

вул. Дружби, 7

Корнієнко

Сергій

Васильович

Рослинництво

Машівський

ТОВ "Машівка-агро-альянс"

смт. Машівка,

вул. Бригадна, 1

Сидоренко

Іван

Іванович

Рослинництво

ТОВ "Компанія Фармко"

с. Мала Нехвороща,

вул. Шевченка, 18

Паламар

Оксана Костянтинівна

Рослинництво

Миргородський

ТОВ "Агротех-Гарантія"

смт. Комишня,

вул. Миру, 107

Троцько

Олександр Миколайович

Рослинництво, тваринництво

ТОВ "Савинці"

с. Савинці,

вул. Миру, 95

Ситник

Тетяна

Михайлівна

Рослинництво, тваринництво

С(Ф)Г "Господар"

с. Хомутець

Гилич

Віктор Анатолійович

Рослинництво

Новосанжарський

ТОВ "Чиста криниця"

с. Драбинівка,

вул. Центральна, 11

Діденко

Світлана

Вікторівна

Рослинництво

ФГ "Малокобелячків-ське"

с. Малий Кобелячок

Піддубна

Валентина

 Івавнівна

Рослинництво, тваринництво

Оржицький

СФГ "Світанок"

с. Заріг

Горб

Микола Миколайович

Рослинництво, тваринництво

Пирятинський

ТОВ "ПЗК-агро"

м. Пирятин,

вул. Урожайна, 12

Догадаєв

Олексій

Іванович

Рослинництво, тваринництво

Полтавський

ПП "Альфа Капітал"

с. Рунівщина,

вул. Михайла Гаврилка, 15

Павлюченко Олександр Петрович

Рослинництво

ФГ "Щаслива доля"

с. Келебердівка

Бурлака

Галина

Григорівна

Рослинництво

Решетилівський

ТОВ "Бурат-агро"

с. Піщане

Уткін

Микола Олександрович

Рослинництво, тваринництво

СТОВ "Говтва"

м. Решетилівка,

вул. Полтавська, 96

Докторов

Ігор

Михайлович

Рослинництво, тваринництво

ФГ "Василенко С.В."

с. М'якеньківка

Василенко

Сергій

Васильович

Рослинництво

Семенівський

ТОВ "Агрофірма Дніпроагролан"

с. Пузирі,

вул. Центральна, 40

Стрелковський Валерій

Францевич

Рослинництво

С(Ф)Г "Дослідне"

смт. Семенівка,

вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 170

Мокляк

Володимир

Якович

Рослинництво, тваринництво

Хорольський

ДП "ДГ імені 9 січня " Інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН України

с. Ялосовецьке,

вул. Центральна, 3

Пасюта

Андрій

Григорович

Рослинництво, тваринництво

ФГ "Москалець"

с. Ліснянщина

Москалець

Микола Михайлович

Рослинництво

 

 

Сільськогосподарські підприємства Чернігівської області

 

Назва району

Повна назва та адреса формування

Прізвище, імя та по батькові керівника

Напрям виробничої діяльності

Ніжинський

ТОВ агропромислова компаніґ "Магнат"

с. Талалаївка,

вул. Прилуцька, 125

Лісний

Андрій Ярославович

Рослинництво

ТОВ "НіжинАгро"

с. Вертіутівка,

вул. Кропивянська, 112

Кобижа

Іван Олександрович

Рослинництво

ТОВ "Агронадія"

с. Шняківка

 

 

Ременюк

Станіслав Володимирович

 

Рослинництво

 

 

Корюківський

Виробничий сільськогосподарський кооператив

ім. Горького

м. Корюківка,

вул. Зарічна, 89

Ню Дунхай

Рослинництво, тваринництво

 

 

ПСП "Червоний Маяк"

с. Сядрино,

вул. Генерала Білого, 58

Бабич

Євгеній Дмитрович

Рослинництво, тваринництво, лісництво, лісозаготівля, складське господарство

ПСП "Злагода"

с. Наумівка,

вул. Шевченка, 91

Метла

Михайло Миколайович

Рослинництво, тваринництво, лісозаготівля

Носівський

СФГ "Вікторія"

с. Пустотине,

вул. Шкільна, 1

Фенюк

Микола Степанович

Рослинництво, тваринництво

ФГ"Вертіс Агро"

с. Хотинівка,

вул. Українська, 7

Голодний

Сергій Миколайович

Рослинництво

 

 

 

 

 

Ічнянський

СТОВ "Інтер"

м. Ічня,

вул. Бунівка, 166

Бондар

Михайло Миколайович

Рослинництво, тваринництво

ТОВ "Ічнянське"

м. Ічня,

вул. Ковалівка, 49

Кияновський Віктор

Павлович

Рослинництво, тваринництво

ТОВ "Рожнівка Агро"

с. Рожнівка,

вул. Жовтнева, 1

Кузьменко Михайло Вікторович

Рослинництво, тваринництво

ПСП "Фортуна"

с. Южне,

вул. Шевченка, 36

Пащенко

Іван

Миколайович

Рослинництво, тваринництво

ПРАТ "Нива Плюс"

с. Іваниця,

вул. Петра Жовторипенка, 39

Бондар

Михайло Миколайович

Рослинництво, тваринництво

ПРАТ "Кремінь"

смт. Парафівка,

вул. Шевченка, 123

Сенчик

Олександр Олександрович

Рослинництво, тваринництво

ПОСП "Жадьківське" м. Ічня,

вул. Горького, 34

Сисоєв

Олександр Михайлович

Рослинництво, тваринництво

СТОВ "Іржавецьке" с. Іржавець,

вул. Шевченка, 104

Тарабун Олександр Васильович

Рослинництво, тваринництво

ПП "Агро Трейдер"

м. Ічня,

вул. Горького, 34

Бондар

Михайло Миколайович

Рослинництво

ПСП "Агро ВАМ"

смт. Парафіївка,

вул. Шевченка, 123

Коваль

Анатолій Анатолійович

Рослинництво, тваринництво

ПАТ "Блок-Агросвіт"

смт. Парафіївка,

вул. Шевченка, 123

Парфенко

Сергій

Юрійович

Рослинництво.

ПП "Гмирянське"

с. Гмирянка

Гнойко

Михайло

Іванович

Рослинництво, тваринництво

Борзнянський

ТОВ "Плиски-Агро"

с. Плиски,

вул. Незалежності, 6-А

Бідний

Валентин Миколайович

Агробіологічний

СТОВ "Авангард"

м. Борзна,

вул. Х. Алчевської, 40

Проскура

Микола Миколайович

Агробіологічний, економічний

ТОВ "Агроінвест-Натуральні продукти"

м. Борзна,

вул. П. Куліша, 44

Савицький

Сергій Миколайович

Агробіологічний

ДП ДГ "Іванівка"

с. Іванівка,

вул. Перемоги, 5

Половік

Микола Вікторович

Агробіологічний, економічний

Новгород-Сіверський

ТОВ "Відродження_СВ"

с. Бирине,

вул. Свободи, 78

Кузнєцов

Денис

Михайлович

Рослинництво

ТОВ "Мрія"

с. Печенюги,

вул. Центральна, 80

Колешня Олександр Михайлович

Рослинництво, тваринництво

ПП "Новгород-Сіверськиі аграрні інвестиції"

м. Новгород-Сіверський,

вул. Вокзальна, 15

Калита

Олексій Васильович

Рослинництво, тваринництво

ТОВ "Вінкор Агро Сівер"

с. Дробишів,

вул. Молодіжна, 1а

Троцик

Віктор

Іванович

Рослинництво

Сосницький

ФГ "Інтер-Агро-База"

смт. Сосниця,

вул. Чернігівська,

54 В-2

Макуха

Валерій Васильович

Рослинництво

ФГ "Хутірське"

с. Загребелля,

вул. Лісова, 94

Макаренко Людмила Миколаївна

Рослинництво

Менський

СТОВ "Олстас-льон

м. Чернігів, Деснянський район,

вул. Пушкіна, 16

Котенко

Станаслав Іванович

Рослинництво, доробка та зберігання зерна

 

 

Інформація щодо конкурсу звітів

про виконання програми виробничої практики

 

2016/17 навчальний рік:

диплом І ступеня – Таран Юрій Сергійович, здобувач другого (магістерського) рівня спеціальності 073 «Менеджмент». Керівник: Гуторов Олександр Іванович, д-р екон. наук, професор;

диплом ІІ ступеня – Бондаренко Анастасія Сергіївна, здобувач другого (магістерського) рівня спеціальності 073 «Менеджмент». Керівник: Гуторова Олена Олександрівна, кан. екон. наук, професор університету;

диплом ІІ ступеня – Засядько Анна Сергіївна, здобувач другого (магістерського) рівня спеціальності 074 «Публічне управління та адміністрування». Керівник: Шарко Інна Олександрівна, кан. екон. наук, доцент;

диплом ІІІ ступеня – Кривошея Євгенія Володимирівна, здобувач другого (магістерського) рівня спеціальності 073 «Менеджмент». Керівник: Гуторова Олена Олександрівна, кан. екон. наук, професор університету;

диплом ІІІ ступеня – Сікуліна Анна Володимирівна, здобувач другого (магістерського) рівня спеціальності 074 «Публічне управління та адміністрування». Керівник: Таран Оксана Миколаївна, кан. екон. наук, доцент.

(Наказ № 963-уч від 27 грудня 2017 р.)

 

2018/19 навчальний рік:

диплом ІІ ступеня – Степанова Ірина Дмитрівна, здобувач другого (магістерського) рівня спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». Керівник: Таран Оксана Миколаївна, кан. екон. наук, доцент;

диплом ІІ ступеня – Голуб Діана Олександрівна, здобувач другого (магістерського) рівня спеціальності 073 «Менеджмент». Керівник: Гуторова Олена Олександрівна, кан. екон. наук, професор університету.

(Наказ № 1015-уч/1  від 12 грудня 2019 р.)

2019/20 навчальний рік:

диплом ІІ ступеня – Радченко Катерина, здобувач другого (магістерського) рівня спеціальності 073 «Менеджмент». Керівник: Гуторова Олена Олександрівна, кан. екон. наук, професор університету;

диплом ІІ ступеня – Ткаченко Анастасія, здобувач другого (магістерського) рівня спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». Керівник: Таран Оксана Миколаївна, кан. екон. наук, доцент;

диплом учасника – Кулябка Ігор, здобувач першого (бакалаврського) рівня спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». Керівник: Гуторов Олександр Іванович, д-р екон. наук, професор.

(Наказ № 917-уч від 29 грудня 2020 р.)

 Оновлено: 16-02-2021, 11:20 / Переглядів: 802
 

Авторизація
Ми використовуємо файли cookies для оптимізації контенту та швидкодії сайту.
Продовжуючи відвідування сайту, Ви погоджуєтесь на використання файлів cookies.
Ок