Панченко Валентина Григоріївна

  • кандидат хімічних наук, доцент;
  • тема дисертації: "Електрична провідність та асоціація 1-1 електролітів у розчинниках з низьким значенням діелектричної проникності";
  • напрям наукової роботи: "Дослідження розчинності 1-1 електролітів в неводних розчинниках"
  • наукові праці:
  1. 1.  Колоїдна хімія / М.О. Мчедлов-Петросян, В.І. Лебідь, О.М. Глазкова, С.В. Єльцов, О.М. Дубина, В.Г. Панченко. –  Х.: Фоліо, 2005. – 303 с.
  2. 2.  Ключник Є.І. Розчинність та термодинамічні характеристики сольватації стехіометричної суміші іонів та недисоційованих частинок  в розчинах хлоридів лужних металів в диметилформаміді за даними кондуктометричного експерименту / Є. І. Ключник, В. Г. Панченко, О. М. Калугін // Вісник Львів. ун-ту.? 2010. – Вип. 51. ? С. 262-268.
  3. Електрична провідність і асоціація 1-1 електролітів у змішаних розчинниках з низьким значенням діелектричної проникності / В.Г. Панченко, О.М. Калугін, Ю.Ю. Сєрікова, І.М. В'юник, О.Г. Ніколайчук, І.О. Сергеєва // Вопрсы химии и мической технологии. ? 2011, № 4(2). ? С. 114-116.
  4. Електрична провідність та асоціація йодидів натрію і тетрабутиламонію у змішаному розчиннику діоксан-етанол  / О.М. Калугін, В.Г. Панченко, Ю.Ю. Сєрікова, І.М. В'юник, Л.І. Ткаченко // Вісник Львів. ун-ту. ? 2012. – Вип. 53. ? С. 336-341.

 

 Оновлено: 24-09-2013, 15:05 / Переглядів: 1 079
 

Авторизація