Пастернак Володимир Петрович

 

 • професор, доктор сільськогосподарських наук; провідний науковий співробітник УкрНДІЛГА
 • напрям наукової роботи – теоретичні та експериментальні дослідження біопродуктивності лісових насаджень Північного Сходу України у зв’язку зі змінами клімату;
 • докторська дисертація на тему «Біопродуктивність лісів Північного Сходу України в контексті змін клімату»
 • здійснює керівництво 10 аспірантами та здобувачами наукових ступенів с.-г. наук
 • тел.: (057)-707-80-44;
 • e-mail: Monitoring@uriffm.org.ua.

   Всього опубліковано 88 праць, в тому числі 4 монографій, 45 статтей, 7 навчально-методичних видань, 36 тез та матеріалів доповідей.Монографії

 

 1. Остапенко Б.Ф. Типологічна різноманітність лісів України. Зона широколистяних лісів / Б.Ф. Остапенко, В.П. Пастернак, І. П. Федець. – Х. : ХДАУ ім. В. В. Докучаєва, 1998. – 127 с.
 2. Букша І.Ф. Інвентаризація та моніторинг парникових газів у лісовому господарстві / І.Ф. Букша, В.П. Пастернак. – Х. : ХНАУ, 2005. – 125 с.
 3. Букша І.Ф. Інвентаризація парникових газів у секторі землекористування та лісового господарства / І. Ф. Букша, О. В. Бутрим, В.П. Пастернак – Х. : ХНАУ, 2008. – 232 с.
 4. Назаренко В.В. Закономірності формування типів лісу Лісостепу Харківщини / В.В. Назаренко, В.П.Пастернак – Харків: Планета-Прінт, 2016. – 190 с.

Статті у фахових виданнях

 

 1. Перспективи використання радіолокаційної зйомки для моніторингу лісів та агроценозів / І. Ф. Букша, А. В. Шатохін, В. П. Пастернак, А. Б. Ачасов // Лісівництво і агролісомеліорація. Здоров`я лісу. – 1999. – Вип. 95. – С. 41–46.
 2. Букша І. Ф. Сценарне моделювання та прогноз динаміки лісових ресурсів при змінах клімату / І. Ф. Букша, В. П. Пастернак, Г. В. Бондарук // Лісівництво і агролісомеліорація. – 2000. – Вип. 98. – С. 44–52.
 3. Букша І. Ф. Прогноз динаміки лісових ресурсів при антропогенних змінах довкілля / І. Ф. Букша, В. П. Пастернак // Науковий вісник Національного аграного університету. – 2001. – Вип. 39. – С. 157–162.
 4. Ткач В. П. Віки стиглості лісів України та шляхи удосконалення лісокористування / В. П. Ткач, В. П. Пастернак, І. Ф. Букша // Лісівництво і агролісомеліорація. – 2002. – Вип. 101. – С. 98–104.
 5. Пастернак В. П. Можливості оцінки динаміки вуглецю в лісах Харківської області на основі даних моніторингу / В. П. Пастернак, І. Ф. Букша // Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва. – 2003. – № 2. – С. 135–138.
 6. Scenarios on forest management in Czech Republic, Hungary, Poland and Ukraine / [M. J. Schelhaas, M. Cerny, I. F. Buksha, E. Cienciala, P. Csoka, T. Karjalainen, L. Kolosz, G. J. Nabuurs, V. P. Pasternak, A. Pussinen, M. Sodor, J. Wawrzoniak] // European Forest Institute. Research report 17. Brill Lieden-Boston – 2004. – 107 p.
 7. Лакида П. І. Перспективи та напрямки діяльності у лісовому господарстві у зв’язку з ратифікацією Україною Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміни клімату / П. І. Лакида, І. Ф. Букша, В. П. Пастернак // Аграрна наука і освіта. – 2004. – Т. 5. – № 3-4. – С. 116–121.
 8. Лакида П. І. Зменшення ризику глобальної зміни клімату шляхом депонування вуглецю при лісорозведенні та лісовідновленні в Україні / П. І. Лакида, І. Ф. Букша, В. П. Пастернак // Науковий вісник Національного аграрного університету. – 2004. – Вип. 79. – С. 212–217.
 9. Букша І. Ф. Динаміка стану дубових насаджень на ділянках моніторингу в лісопарковій зоні м. Харкова / І. Ф. Букша, В. П. Пастернак, Т. С. Мєшкова // Лісівництво і агролісомеліорація. – 2004. – Вип. 105. – С. 201–207.
 10. Пастернак В. П. Методичні підходи до моніторингу динаміки вуглецю у лісових екосистемах / В. П. Пастернак, І. Ф. Букша // Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету.: Менеджмент природних ресурсів, екологічна і лісова політика. – 2004. – Вип. 14.2. – С. 177–181.
 11. Основи національної лісової політики України / В. П. Ткач, А. С. Торосов, В. П. Пастернак, Л. І. Ткач // Стан і тенденції розвитку лісівничої освіти, науки та лісового господарства в Україні : збірник науково-технічних праць Українського державного лісотехнічного університету. – 2004. – Вип. 14.5. – С. 249–254.
 12. Информационный стандарт для лесного хозяйства Украины – основа интеграции данных и развития ГИС / М. Черны, И. Ф. Букша, В. П. Пастернак, Р. Русс // Лісівництво і агролісомеліорація. – 2005. – Вип. 108. – C. 9–16.
 13. Lakyda P. I. Opportunities for fulfilling Joint Implementation projects in forestry in Ukraine / P. I. Lakyda, I. F. Buksha, V. P. Pasternak // Unasylva. – 2005/3. – Vol. 56, No222. – P. 32–34.
 14. Лісівничо-таксаційна характеристика та картування деревостанів за допомогою польової ГІС "Field-Map" / І. Ф. Букша, В. П. Пастернак, Т. С. Мєшкова, М. І. Букша // Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість. Міжвідомчий наук.-техн. зб. – 2006. – Вип. 30. – С. 240–245.
 15. Вибірково-статистична інвентаризація лісових насаджень національного природного парку "Гомільшанські ліси" / І. Ф. Букша, В. П. Пастернак, Т. С. Мєшкова, Р. Русс, М. Черни // Лісівництво і агролісомеліорація. – 2006. – Вип. 109. – С. 111–116.
 16. Пастернак В. П. Проблеми інвентаризації та моніторингу парникових газів у лісовому господарстві України / В. П. Пастернак, І. Ф. Букша // Науковий вісник Національного аграрного університету. – 2006. – Вип. 96. – C. 162–167.
 17. Пастернак В. П. Інвентаризація парникових газів у лісовому господарстві України та шляхи її покращення / В. П. Пастернак, І. Ф. Букша // Вісник Харківського національного університету ім. В. В. Докучаєва. – 2006. – № 6. – С. 203–207.
 18. Пастернак В. П. Обґрунтування напрямів діяльності у секторі землекористування та лісового господарства для забезпечення виконання вимог Кіотського протоколу в Україні / В. П. Пастернак, І. Ф. Букша // Науковий вісник Національного аграрного університету. – 2007. – Вип. 106. – C. 124–134.
 19. Бутрим О. В. Методологія оцінки викидів і поглинання парникових газів у ґрунтах на землях сільськогосподарського та лісогосподарського призначення / О. В. Бутрим, І. Ф. Букша, В. П. Пастернак // Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, серія: Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство. – 2008. – № 1. – С. 227–231.
 20. Застосування польової ГІС Field-Map для розв’язання завдань ефективного управління лісовими ресурсами / І. Ф. Букша, М. Черни, В. П. Пастернак, М. І. Букша // Науковий вісник Національного аграрного університету. – 2008. – Вип. 128. – C. 226–231.
 21. Пастернак В. П. Методичні підходи до оцінки динаміки відмерлої органічної речовини у дібровах лівобережжя України / В. П. Пастернак // Науковий вісник Національного аграрного університету. – 2008. – Вип. 122. – С. 145–152.
 22. Пастернак В. П. Аналіз продуктивності соснових насаджень за даними моніторингу лісів ІІ рівня / В. П. Пастернак, О. Г. Бага // Збірник наукових праць Уманського державного аграрного університету. – 2008. – Вип. 67. – Ч. 1. – С. 266–271.
 23. Любчич М.В. Обґрунтування принципів відбору модельних дерев для встановлення сортиментно-ґатункової структури деревостанів / М.В. Любчич, І.Ф. Букша, В.П. Пастернак // Лісівництво і агролісомеліорація. – 2008. – Вип. 114. – С. 74-79.
 24. Пастернак В. П. Оцінка запасів вуглецю у соснових насадженнях свіжого субору / В. П. Пастернак // Вісник ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, серія: Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство. – 2009. – № 1. – С. 208-211.
 25. Пастернак В. П. Методологічні основи встановлення динаміки вуглецю у лісових екосистемах / В. П. Пастернак // Науковий вісник НУБіПУ. – 2009. – Вип. 135. – С. 205-210.
 26. Пастернак В. П. Типологічна структура та біопродуктивність лісів ДП "Кремінське ЛМГ" / В. П. Пастернак, В. Ю. Яроцький // Лісівництво і агролісомеліорація. – 2009. – Вип. 116. – С. 130–135.
 27. Пастернак В. П. Запаси та динаміка відмерлої деревини у лісах північного сходу України / В. П. Пастернак, В. Ю. Яроцький // Науковий вісник НУБіПУ. – 2010. – Вип. 152. Ч. 2. – С. 93–100.
 28. Назаренко В.В. Удосконалення нормативів лісоуправління у рекреаційних дубових лісах північного сходу України / В.В. Назаренко, В.П. Пастернак, В.Ю. Яроцький // Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, серія: “Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство”. – 2011. – № 2. – С. 162 – 167.
 29. Пастернак В. П. Екологічна стиглість соснових деревостанів північного сходу України / В.П. Пастернак, О.А. Гірс, В.В. Назаренко // Вісник ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, серія: Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство. – 2010. – № 4. – С. 148 – 152.
 30. Біорізноманіття лісів національного природного парку «Гомільшанські ліси» – результати статистичної інвентаризації / В.П. Пастернак, Т.С. Пивовар, М.І. Букша, В.Ю. Яроцький // Науковий вісник НУБіПУ. – 2011.  – Вип. 164. Ч. 2. – С. 160 – 167.
 31. Назаренко В.В. Продуктивність лісів різного складу у свіжих дібровах Придонецького сектору Слобожанського лісотипологічного району / В.В. Назаренко, В.П. Пастернак // Науковий вісник НУБіП : Зб. наук. праць – 2012. – Вип 171. – Ч. 3. – Серія «Лісівництво та декоративне садівництво».– С. 72 – 79.
 32. Современные методы инвентаризации лесов: опыт Словацкой Республики и возможности его применения в Украине / М.Бозель, М.И. Букша, И.Ф. Букша, В.П. Пастернак, В. Шебен // Лісівництво і агролісомеліорація. – 2012. – Вип.121. – С.134–141.
 33. Букша І.Ф. Запаси органічного вуглецю у ґрунтах та підстилці на ділянках моніторингу лісів / І.Ф. Букша, С.П. Распопіна, В.П. Пастернак // Лісівництво і агролісомеліорація. – 2012. – Вип. 120. – С. 106 – 112.
 34. Пастернак В.П. Оцінювання запасів і динаміка вуглецю у лісах північного сходу України / В.П. Пастернак, В.Ю. Яроцький // Актуальні проблеми лісового та садово-паркового господарства України : наук. вісник НЛТУ України : Зб. наук. техн. праць. – Вип. 23.6. – 2013. – С 57–62.
 35. Стороженко В.І. Фізико-механічні властивості деревини вільхи у деревостанах Придонецького степу / В.І. Стороженко, В.П. Пастернак // Лісівництво і агролісомеліорація. – 2013. – Вип. 123. – С. 93-98.
 36. Букша І.Ф. Запаси і динаміка вуглецю в лісах Гірського Криму / І.Ф. Букша, В.П. Пастернак, В.І. Роговий // Лісівництво і агролісомеліорація.   – 2013. – Вип. 123. – С. 165 – 169.
 37. Методические подходы к оценке биоразнообразия лесов на примере дубрав лесостепи Харьковской области / И.Ф. Букша, Р.Е. Волкова, Т.С. Пивовар, В.Ю. Яроцкий // Научные ведомости БелГУ. Серия "Естественные науки". – №10 (181), Вып. 27. – 2014. – С. 24 – 33.
 38. Визначення критеріїв та індикаторів сталого ведення лісового господарства на основі даних інвентаризації і моніторингу лісів / І.Ф. Букша,  В.П. Пастернак, Т.С. Пивовар, М.І. Букша, В.А. Солодовник, В.Ю. Яроцький // Науковий вісник НУБіПУ. – 2014. – Вип 198. Ч. 1. – С. 14 – 23.
 39. Гладунець І.В.Пожежі в лісах НПП «Святі Гори» / І.В. Гладунець, В.П. Пастернак  // Лісівництво і агролісомеліорація. – 2014. – Вип. 124. – С. 154 – 160.
 40. Бугайов С.М. Моделі росту порослевих вільхових деревостанів Лівобережного Лісостепу України / С.М. Бугайов, В.П. Пастернак // Науковий вісник НЛТУ України. – 2015. – Вип. 25.2. – С. 36 – 42.
 41. Пастернак В.П. Великомасштабне картування ділянок моніторингу у НПП «Слобожанський»/ В.П. Пастернак, Г.В. Корнієнко, В.Ю. Яроцький, М.І. Букша. – Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, серія: Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство. – 2015. – №4. – С. 33 – 38.
 42. Пастернак В.П. Таксаційна будова стиглих порослевих дубових деревостанів лівобережного лісостепу / В.П. Пастернак, О.А. Слиш, О.А. Гірс. – Науковий вісник НУБІПУ, серія "Лісівництво та декоративне садівництво". – 2015. – Вип.219. – С. 49 – 55.
 43. Яроцький В.Ю. Вивчення характеристик відмерлої деревини за результатами моніторингу лісів І рівня / В.Ю. Яроцький, Т.С. Пивовар, В.П. Пастернак, М.І. Букша. – Науковий вісник НУБІПУ, серія "Лісівництво та декоративне садівництво". – 2015. – Вип.219. – С. 67 – 78.
 44. Структура лісових насаджень сосни звичайної лівобережного лісостепу України / В.Ю. Яроцький, Т.С. Пивовар, В.П. Пастернак, А.В. Гармаш // Науковий вісник НЛТУ України. –2016. – Вип. 26.4. – С. 53 – 59.
 45. Пастернак В.П. Закономірності таксаційної будови вільхових деревостанів Лівобережного Лісостепу України / В.П. Пастернак, С.М. Бугайов. – Науковий вісник НУБІПУ, серія "Лісівництво та декоративне садівництво". – 2016. – Вип.238. – С. 39 – 47.

 

Пастернак Володимир Петрович, народився 22 січня 1965 р. у м. Харкові.

   З 1972 по 1982 рр. навчався в середній школі №27 м. Харкова. У 1982 р. вступив на лісогосподарський факультет Української сільськогосподарської академії. У 1987 році закінчив Українську сільськогосподарську академію, м. Київ за спеціальністю «Лісове господарство». Диплом інженера лісового господарства з відзнакою ЛВ № 424254 від 30.04.1987 р.

   Після закінчення навчання працював помічником лісничого Харківського лісництва Жовтневого лісгоспу (1987 р.). З 1987 по 1990 рр. навчався в аспірантурі Української сільськогосподарської академії. Дисертацію на тему «Регулювання продуктивності штучних смеречників Карпат» за спеціальністю 06.03.02 – «Лісовпорядкування і лісова таксація» захистив 26 грудня 1990 року у спеціалізованій Вченій раді Української сільськогосподарської академії, м. Київ. Кандидат сільськогосподарських наук з 1991 року. Диплом кандидата сільськогосподарських наук ДК № 035585 від 08 травня 1991 року.

   З січня 1991 року працював на посаді асистента кафедри лісівництва, агромеліорації і охорони природи Харківського державного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва. З 07.02.1999 до 01.08.2000 р. – доцент кафедри лісівництва, меліорації та екології. Диплом доцента кафедри лісівництва ДЦ № 000115 від 22 червня 2000 року. З серпня 2000 р. провідний науковий співробітник лабораторії моніторингу і сертифікації лісів УкрНДІЛГА ім. Г.М. Висоцького.

   З 15.12.2006 до 15.12.2009 р. докторант Національного аграрного університету. Дисертацію на тему «Біопродутивність лісів північного сходу України в контексті змін клімату» за спеціальностями 06.03.02 – «Лісовпорядкування і лісова таксація», «Лісознавство і лісівництво» захистив 17 травня 2011 року у спеціалізованій Вченій раді Д 26.004.09 Національного університету біоресурсів і природокористування України, м. Київ. Доктор сільськогосподарських наук з 2011 року. Диплом доктора сільськогосподарських наук ДД № 000099 від 10 листопада 2011 року. Диплом професора кафедри лісоуправління та лісоексплуатації 12ПР № 010956 від 29 вересня 2015 р.

   З 27.07.2012 р. провідний науковий співробітник лабораторії моніторингу і сертифікації лісів УкрНДІЛГА. За сумісництвом – професор кафедри лісоупаравління та лісоексплуатації ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, з 01.09.2015 по 30.06.2016 р. в.о. зав. кафедри лісівництва, з 01.09.2016 р. в.о. зав. кафедри лісоуправління та лісоексплуатації.

   Стаж науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах освіти ІІІ-IV рівня акредитації 26 років.

 

 Оновлено: 14-11-2018, 08:39 / Переглядів: 2 825
 

Авторизація