Підсумкова наукова конференція професорсько-викладацького складу, наукових співробітників, аспірантів та здобувачів наукових ступенів

10-13 січня 2012 року в Харківському національному аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва відбулась підсумкова наукова конференція професорсько-викладацького складу, наукових співробітників, аспірантів та здобувачів наукових ступенів. На пленарному засіданні, яке проводилось під керівництвом проректора університету з наукової роботи, доктора економічних наук, професора Олександра Васильовича Олійника, вступну промову мав ректор університету, доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН України Володимир Кузьмич . В перший день конференції заслухали і обговорили доповіді провідних вчених університету – кандидата сільськогосподарських наук, доцента Філона Василя Івановича, доктора сільськогосподарських наук, професора Людмили Михайлівни, доктора економічних наук, професора Ульянченка Олександра Вікторовича та кандидата економічних наук, доцента Сухомлін Людмили Володимирівни.

У наступні дні роботи конференції працювали 14 секцій, згрупованих згідно з напрямками наукових досліджень співробітників університету (агротехнологічна секція, секція генетики, селекції та насінництва, секція біології рослин та хімії, секція грунтознавства та землеробства, секція захисту рослин, секція інженерів землевпорядкування, секція фізико-математичних наук, секція лісового господарства та екології, секція економіки підприємств і економічної кібернетики, секція виробничого менеджменту та агробізнесу, секція менеджменту організацій та економічної теорії, секція бухгалтерського обліку та аудиту і економічного аналізу, секція фінансів і кредиту, секція соціально-політичних дисциплін та гуманітарних наук).  На конференції було висвітлено та обговорено понад 390 наукових доповідей співробітників, аспірантів та здобувачів наукових ступенів університету щодо шляхів вирішення питань сучасного стану агропромислового виробництва. Всі доповіді будуть надруковані у збірнику Матеріалів підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових співробітників, здобувачів, з якими  можна буде ознайомитись у науковій бібліотеці ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. З програмою конференції можна ознайомитись також в бібліотеці ХНАУ та на офіційному сайті університету

Матеріали підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів і  здобувачів Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва, ч. 1

           Матеріали підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів і  здобувачів Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва, ч. 2


 
Оновлено: 3-04-2012, 09:17 / Переглядів: 539
 

Авторизація