Перелік наукових публікацій

Монографія:

Історія Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва (1816–2011 рр.). Монографія / О.М. Голікова, А.І. Кравцов, Р.І. Киричок, М.М. Волошан, О.М. Довбня, В.А. Зозуля, М.А. Бобро, Д.Г. Тихоненко, К.Б. Новосад. – Харків: ХНАУ, 2011. – 545 с. – (63 др. арк.).

 

1.        Кравцов А.І. Значення гуманізації і гуманітаризації аграрної освіти у формуванні сучасного фахівця / Особливості організації та вдосконалення навчально-виховного процесу за умов реформування системи вищої освіти України. Тези ХVIII наук.-метод. конф. наук.-пед. працівників агроуніверситету. 7–9 грудня 2010 р. – Харків: ХНАУ, 2010 р. – С. 5-6. – (0,2 др. арк.).

2.        Кравцов А.І. Активізація пізнавальної діяльності студентів із суспільно-політичних дисциплін / А.І. Кравцов / Особливості організації та вдосконалення навчально-виховного процесу за умов реформування системи вищої освіти України. Тези ХVIII наук.-метод. конф. наук.-пед. працівників агроуніверситету. 7–9 грудня 2010 р. – Харків: ХНАУ, 2010 р. – С.17-18. – (0,2 др. арк.).

3.        Кравцов А.І. Соціальні проблеми реформування АПК / А.І. Кравцов, М.М. Волошан // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. «Проблеми сталого розвитку Агросфери», присвяченої 195-річчю від дня заснування Харк. нац. аграр. ун-ту ім. В.В. Докучаєва 4–6 жовтня 2011 р. – Харків: ХНАУ, 2011.

4.        Кравцов А.І. Суспільно-політичні процеси у сучасній Україні: інновації чи консерватизм? / Матеріали підсумкової наук. конф. проф.-викл. складу, аспірантів, здобувачів Харк. нац. аграр. ун-ту ім. В.В. Докучаєва. 11–14 січня 2011 р. – С. 131-133. – (0,3 др. арк.).

5.        Кравцов А.І. Проблема взаємодії влади і суспільства в Україні / А.І. Кравцов // Матеріали XІІ Міжнар. наук.-практ. конф. «Людина, культура, техніка у новому тисячолітті» (на базі ОСТ «Ікар» Нац. аерокосмічного ун-ту ім. М.Є. Жуковського «ХАІ», АР Крим, м. Алушта). – Харків, 2011.

6.        Волошан М.М. Добровільна народна дружина в системі виховного процесу університету / М.М. Волошан/ Тези наук.-метод. конф. викл. складу Сумського нац. аграр. ун-ту. 11-12 листопада, 2010 р. – Суми: СНАУ, 2010 – (0,2 др. арк.).

7.        Волошан М.М. Студентське самоврядування у виховному процесі/ Особливості організації та вдосконалення навчально-виховного процесу за умов реформування системи вищої освіти України. Тези ХVIII наук.-метод. конф. наук.-пед. працівників агроуніверситету. 7–9 грудня 2010 р. – Харків: ХНАУ, 2010 р. – С. 19-20. – (0,2 др. арк.).

8.        Голікова О.М. Слов’янський фактор у формуванні вітчизняної вищої аграрної школи: до 195-річчя Харківського національного аграрного університету імені В. В. Докучаєва / О.М. Голікова // Матеріали Міжнародного конгресу. – Слов’янський педагогічний собор «Полікультурний слов’янський освітній простір: шляхи та форми інтеграції» / Одеський нац. ун-т, 6–7 вересня 2010 р. – Одеса, 2010. – С. 51–54 (313 с.) – (0,3 др. арк.).

9.        Голикова Е.М. Ново-Александрийский институт сельского хозяйства и лесоводства: влияние европейских традиций университетского образования на становление высшей аграрной школы (1862–1921) / О.М. Голікова // Международная научная конференция «Третьи Лихудовские чтения», 31 мая – 2 июня 2010 г. / Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого. – Великий Новгород, 2010. – (1 др. арк.).

10.   Голікова О.М. Державна політика щодо селянства у 1953-1958 рр.: уроки аграрної реформи / О.М. Голікова // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. «Проблеми сталого розвитку Агросфери», присвяченої 195-річчю від дня заснування Харк. нац. аграр. ун-ту ім. В.В. Докучаєва 4–6 жовтня 2011 р. – Харків: ХНАУ, 2011.

11.   Голікова О.М. Ідея козацтва в сучасній Україні як чинник соціокультурних перетворень // Історико-культурна спадщина Українського козацтва у виховній діяльності сучасних вишів. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції / О.М. Голікова, О.М. Поштар / Харк. держ. тех. ун-т будівництва та архітектури, Харк. наук.-дослід. ін-т козацтва. 21–22 квітня 2011 р. – Харків, 2011. – (0,4 др. арк.).

12.   Голікова О.М.Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва: польський період історії навчального закладу // . – (0,8 др. арк.).

13.   Голікова О.М. Харківський НАУ ім. В. В. Докучаєва: діяльність заради добробуту людей // . – (0,8 др. арк.).

14.   Довбня О.М. Реалізація права на труд в аграрному секторі України / О.М. Довбня/ Права і свободи людини в контексті українського державотворення. Другі Слобожанські політологічні читання. Харків, ХНУ. 19 листопада 2010 р. – (0,2 др. арк.).

15.   Довбня Е.Н.Проблема диалога «власть – общество» в процессе реформирования Украины / Е.Н. Довбня / Соціально-економічні трансформації в епоху глобалізації. Зб. наук. статей учасн. Четвертої Всеукр. наук.-практ. конф. – Полтава: Скайтек, 2011. – С. 213–216. – (0,5 др. арк.).

16.   Довбня О.М. Стратифікаційна структура сучасного українського суспільства / О.М. Довбня / Матеріали підсумкової наук. конф. проф.-викл. складу, аспірантів, здобувачів  Харк. нац. аграр. ун-ту ім. В.В. Докучаєва. 11–14 січня 2011 р. – С. 92-93. – (0,2 др. арк.)

17.   Довбня О.М. Активізація самостійної навчально-пізнавальної діяльності під час вивчення курсу «Соціологія» / О.М. Довбня / Особливості організації та вдосконалення навчально-виховного процесу за умов реформування системи вищої освіти України. Тези ХVIII наук.-метод. конф. наук.-пед. працівників агроуніверситету. 7–9 грудня 2010 р. – Харків: ХНАУ, 2010 р. – С. 67-68. – (0,2 др. арк.).

18.   Довбня О.М. Социокультурная ценность взаимодействия общества и государства / О.М Довбня // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. «Проблеми сталого розвитку Агросфери», присвяченої 195-річчю від дня заснування Харк. нац. аграр. ун-ту ім. В.В. Докучаєва 4–6 жовтня 2011 р. – Харків: ХНАУ, 2011.

 

 

Статті в наукових збірниках і періодичних виданнях:

1.        Кравцов А.І. Перспективи поліваріантності української державності: внутрішньо- та зовнішньополітичні вектори впливу / А.І. Кравцов. – Х.: ХНАУ, 2011. – (0,5 др.арк.).

2.        Кравцов А.І. Примножуючи традиції педагогів-докучаєвців / А.І. Кравцов // Знання. Газета Харк. нац. аграр. ун-ту ім. В.В. Докучаєва. – 2010. – №13-14. – (0,2 др. арк.).

3.        Волошан М.М. Факультет громадських професій як форма студентського самоврядування / М.М. Волошан / Студентське самоврядування в системі навчально-виховного процесу аграрних вищих навчальних закладів: Наук. зб. Вип. № 9. – К.: Аграрна освіта, 2010. – (0,2 др. арк.).

4.        Волошан М.М. Клуб веселих та кмітливих як форма студентського самоврядування / М.М. Волошан/ Наук. зб. методичного центру аграрної освіти та дорадництва. – К: Аграрна освіта, 2011. – (0,2 др. арк.).

5.       Голікова О.М. Історія ХНАУ імені В.В. Докучаєва у контексті україно-російських взаємовпливів / О.М. Голікова // V Международная научная конференция «Юг России и Украина в прошлом и настоящем: история, экономика и культура». – Белгородский государственный университет, 23–24 января 2009 года. – Белгород: БГУ, 2009. – (0,6 др. арк.).

6.       Голикова Е.М.Польский период в истории Харьковского национального аграрного университета имени В.В. Докучаева (1816–1914 гг.)/ О.М. Голікова// Международная научная конференция «Санкт-Петербургский университет в XVIII–XX вв.: Европейские традиции и российский контекст», 23–25 июня 2009 г. / Санкт-Петербург: СПбГУ, 2009. – (0,8 др. арк.).

7.        Голікова О.М. Польський період історії Харківського національного аграрного університету імені В. В. Докучаєва / О.М. Голікова // Київська старовина. Науковий історико-філологічний журнал. Виходить 1 раз на 2 місяці / гол. ред. П.П. Толочко. – 2010– № 2 (342). – 124–133.

8.        Голікова О.М. Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва: польський період історії навчального закладу / О.М. Голікова // Слобідський край. – 2011. – 21 квітня. – № 48 (21545). – (0,8 др. арк.).

9.        Голікова О.М. Харківський НАУ імені В.В. Докучаєва: діяльність заради добробуту людей / О.М. Голікова // Слобідський край. – 2011. – 24 травня. – № 62. – (0,8 др. арк.).

10.   Голікова О.М. Українсько-польська співпраця триває / О.М. Голікова // Знання. Газета Харк. нац. аграр. ун-ту ім. В.В. Докучаєва. – 2010. – №11-12. – (0,2 др. арк.).

11.   Голікова О.М. Українсько-польська взаємодія: програма спільних заходів з відзначення 195-річчя ХНАУ / О.М. Голікова // Знання. Газета Харк. нац. аграр. ун-ту ім. В.В. Докучаєва. – 2011. – №1-2. – (0,2 др. арк.).

12.   Голікова О.М. До 195-річчя Харківського НАУ імені В. В. Докучаєва / О.М. Голікова // Знання. Газета Харк. нац. аграр. ун-ту ім. В.В. Докучаєва. – 2011. – №1–2. – (0,2 др. арк.).

13.   Голікова О.М. Польський період історії ХНАУ імені В. В. Докучаєва / О.М. Голікова // Знання. Газета Харк. нац. аграр. ун-ту ім. В.В. Докучаєва. – 2011. – №3-4. – (0,2 др. арк.).

14.   Голікова О.М. Українсько-польські культурні зв’язки / О.М.Голікова, В.А. Зозуля // Знання. Газета Харк. нац. аграр. ун-ту ім. В.В. Докучаєва. – 2011. – №5–6. – (0,2 др. арк.).

15.   Довбня О.М. Формування середнього класу в українському суспільстві в умовах його трансформації / О.М. Довбня// Вісник Харків. нац. ун-ту ім. В.Н.Каразіна. №885, Сер.: Питання політології. Вип. 16. – Харків,2010. – С. 160–167. – (0,5 др. арк.).

16.   Довбня О.М. Право на участь в управлінні як фактор становлення громадянського суспільства/ О.М. Довбня // Вісник Харків. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна. №949. Сер.: Питання політології. Вип. 18. – Харків, 2011. – С. 141–146.

17.   Довбня О.М. Деякі напрямки державної політики, що сприяють становленню й розвитку громадянського суспільства в Україні / О.М. Довбня // Вісник Харків. нац. ун-ту ім. В.Н.Каразіна. №984. Сер.: Питання політології. Вип. 19. – Харікв, 2011. – С. 133–137.

18.   Киричок Р.І. Вони наближали Перемогу / Р.І. Киричок, В.А. Зозуля // Знання. Газета Харк. нац. аграр. ун-ту ім. В.В. Докучаєва. – 2011. – №5–6. – (0,3 др. арк.).

 

  • Навчально-методична робота

1.        Голікова О.М.Історія України: словник-довідник / О.М. Голікова / Харк. нац. аграр. ун-т імені В.В. Докучаєва. – Харків: ХНАУ, 2011. – 193 с. – (15 др. арк.).

2.        Голікова О.М.Історія України: навч.-метод. комплекс / Голікова О.М. / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків: ХНАУ, 2011. – 129 с. – (11,0 др. арк.)

3.        Голикова Е.М.История Украины: учеб.-метод. пособие для студентов подготовительного отделения / Е.М. Голикова. – Харьков: ТОВ ВФ «Магда, ЛТД», 2010. – 90 с. – (2,4 др. арк.).

4.        Голікова О.М. Історія України: навч. посіб. для студентів підготовчого відділення / Голікова О.М. / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків: ХНАУ, 2010. – 120 с. – (6,97 др. арк.).

5.        Голикова Е.М. История Украины: учеб. пособ. для иностранных студентов / Е.М. Голикова / Харьк. нац. аграр. ун-т им. В.В. Докучаева. – Харьков: ХНАУ, 2011. – 128 с. – (7,44 др. арк.).

6.        Голікова О.М. Культурологія: курс лекцій. Ч. І. / О.М. Голікова / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків: ХНАУ, 2011. – 157 с. (9,37 др. арк.).

7.        Голікова О.М. Культурологія: словник-довідник / О.М. Голікова / Харк. нац. аграр. ун-т імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2011. – 127 с. – (7,4 др. арк.).

8.        Голікова О.М. Культурологія: навч.-метод. комплекс (для економічних спеціальностей) / О.М. Голікова, В.А. Зозуля, М.О. Поштар / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків: МАГДА ЛТД, 2010. – 85 с. – (4,6 др. арк.).

9.        Довбня О.М. Соціологія: навч. посібник / Довбня О.М. Харків: ХНАУ, 2010. – 115 с. – (7 др. арк.).

10.   Довбня О.М. Соціологія: навч.-метод. та навч.-тренінговий комплекс: навч. посібник / О.М. Довбня / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків: ХНАУ, 2011. – 125 с. – (9 др. арк.).

11.   Довбня О.М. Соціологія: навч.-метод. та навч.-тренінговий комплекс: навч. посібник. – 2-ге вид. випр. / О.М. Довбня / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В.Докучаєва. – Харків: ХНАУ, 2012. –124 с. – (9 др. арк.).

12.   Довбня О.М. Соціологія: навч. посіб. / О.М. Довбня / Харк. нац. аграр. ун-т. – Харків: ХНАУ, 2010. – 115 с. – (6,8 др. арк.).

13.   Довбня О.М. Політологія: комплекс навч.-метод. матер. для студентів за кредитно-модульною системою організ. навч. процесу / О.М. Довбня, А.І. Кравцов / Харк. нац. аграр. ун-т імені В.В. Докучаєва. – Харків: ХНАУ, 2010. – 68 с. – (4,4 др. арк.).

14.   Кравцов А.І.Політологія: комплекс навч.-метод. матер. для студентів за кредитно-модульною системою організ. навч. процесу / О.М. Довбня, А.І. Кравцов / Харк. нац. аграр. ун-т імені В.В. Докучаєва. – Харків: ХНАУ, 2011. – 68 с. – (4,4 др. арк.).

15.   Кравцов А.І. Основи конституційного права: навч.-метод. комплекс / Кравцов А.І., Довбня О.М., Зозуля В.А. / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва.  – Харків, 2011. – 32 с. – (2,5 др. арк.).

16.   Кравцов А.І.Методичні рекомендації з громадської та організаторської роботи у трудовому колективі для студентів-практикантів / А.І. Кравцов, М.О. Поштар / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків: ХНАУ, 2010. – 30 с. – (1,6 др. арк.).

17.   Кравцов А.І. Політологія: комплексні навчально-методичні матеріали.– – Харків: ХНАУ, 2012.– 68 с. (4,0 др. арк.).

18.   Зозуля В.А.Политология: учеб. пособ. для иностранных студентов негуманитарных вузов / В.А.Зозуля / Харк. нац. аграр. ун-т им. В.В. Докучаева. – Харьков: ХНАУ, 2011. – 162 с. – (10 др. арк.).

19.   Зозуля В.А. Політологія: навч. посіб. для студентів негуманітарних вишів / В.А. Зозуля / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків: ХНАУ, 2011. – 149 с. – (9.0 др. арк.).Оновлено: 29-02-2012, 11:31 / Переглядів: 2 368
 

Авторизація