Пономарьова Марина Сергіївна

 

Пономарьова Марина Сергіївна

 кандидат економічних наук, доцент

 • тема дисертації: «Матеріальне стимулювання праці в економічному механізмі розвитку сільськогосподарських підприємств».
 • напрям наукової роботи: «Стратегічні орієнтири розвитку аграрної сфери в умовах соціалізації національної економіки»
 • Ключові слова: мотивація, матеріальне стимулювання, трудовий потенціал; проблеми менеджменту, соціалізації, безпеки.
 • дисципліни, які викладає: «Бізнес-планування», «Управління змінами», «Організація с-г виробництва», «Підприємництво в агроформуваннях», «Мотиваційний менеджмент».
 • е-mail: univerms@ukr.net

бібліометричні профілі:

Google Scholar

ORCID ID

 

RESEARCHGATE

 

IRBIS 

 

Web of Science ResearcherID

 

 

 • наукові розробки: Бізнес-план ТОВ «ЦППБ» Куп’янського району Харківської області; СТОВ «Маяк» Чугуївського району Харківської області.

 

Підвищення кваліфікації:

2013 р. - Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського, м. Миколаїв (Міністерство освіти і науки України) Свідоцтво про підвищення кваліфікації  № 5 Рішення зас.каф. протокол № 3 від 16.10.2013 р. ( з 16.09.13-16.10.13) з курсів  «Операційний менеджмент», «Організація виробництва», «Підприємництво», «Бізнес-планування»

2015 р. - Харківський національний автодорожній університет м. Харків (Міністерство освіти і науки України) Свідоцтво про підвищення кваліфікації  № 12 СПК 101177 від 01.10.2015 р. (з 01.09.15-01.10.15) з курсів «Товарознавство», «Організація торгівлі»

2016 р. - Харківський національний автомобільно-дорожній університет (Міністерство освіти і науки України) Свідоцтво про підвищення кваліфікації  № 12 С ПВ 101077 від 01.11.2016 по 15.12.2016 р з курсів «Мерчендайзинг» «Мотиваційний менеджмент».

2017 р. - Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва на курсах підвищення кваліфікації за спеціальністю «Педагогіка і психологія». (Свідоцтво про підвищення кваліфікації  № ХН 046. 20.03.17р.).

2017 р. - Національний університет біоресурсів і природокористування України (Міністерство освіти і науки України) Свідоцтво про підвищення кваліфікації  № СС 00493706/003593-17 від 06.06. по 16.06.2017 р з курсів «Маркетинг послуг», «Екологічний менеджмент» «Поведінка споживача».

2017 р. - Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського, м. Миколаїв (Міністерство освіти і науки України) Свідоцтво про підвищення кваліфікації  № 214  Серія АБ з 09.10.2017 – 20.11.2017 від 21.11.2017 р. з курсів  «Організація виробництва», «Бізнес-планування», «Підприємництво», «Управління змінами».

2018 р. - Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» Свідоцтво про підвищення кваліфікації  № 260418046 від 26 квітня 2018 р. (108 год) «Розвиток земельних відносин», «Розвиток сільських територій», «Розвиток аграрного підприємництва та кооперації», «Управління сільськогосподарським виробництвом», «Менеджмент сільськогосподарського виробництва», «Ціноутворення в агропромисловому виробництві», «Маркетинг сільськогосподарського виробництв», «Економіка аграрного виробництва», «Формування ринку матеріально-технічних ресурсів», «Зовнішньо-економічна діяльність агропромислового сектору», «Фінанси, інвестиційне та облікове забезпечення агропромислового виробництва».

2018 р. - Certificate of attainment in modern languages. English. Level B 2. від 19.02.2018 р.

2019 р. пройшла атестацію в атестаційній комісії ХНТНСГ ім. П. Василенка щодо володіння державною мовою (№29/1 -220-У).

2020 р. – Всеукраїнський науково- практичний семінар Всеосвіта. від 29.01.2020 р. (4 год) Сертифікат семінару ЕТ 475080. «Психологічна служба в системі освіти України».

 

НАУКОВІ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ

 

Навчальні посібники

 1. Пономарьова М.С. Маркетинг проекту / Управління проектами: навч. посібник / за ред. О.В Ульянченка та П.Ф. Цигікала. – Xарків: ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 2010. С.183-205. - 522 с.
 2. Пономарьова М.С. Підприємництво в агроформуваннях: навч. посібник. Пономарьова М.С. Загорська Ю.В. Чернега І.І. Х.: ХНАУ. 2015. - 250 с.

 

Монографії

 1. Пономарьова М.С. Бізнес-планування сільськогосподарських підприємств // Агробізнес: проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку: [Кол. Монографія] / За ред. Г.Є. Жуйкова, Я.В. Сухій, В.С. Ніценка. – Книга 2. Одеса: ТОВ «Лерадрук», 2012. С. 31 - 75, 647 - 655. - 656 с.
 2. Пономарьова М.С. Ключові завдання та умови подальшого стимулювання праці з урахуванням світових тенденцій формування оплати праці // Сучасні аспекти розвитку міжнародної економічної діяльності України Кол. Монографія. За ред Стройко Т.В., Іртищева І.О. М.С. Пономарьова. / Миколаїв: МНУ ім. В.О.Сухомлинського, 2014. С.50-92.
 3. Пономарьова М.С. Використання мотивації та матеріальне стимулювання праці з урахуванням досвіду світових тенденцій у формуванні системи соціально-економічних відносин // Трансформаційні процеси економіки: конкуренто-спроможність та інституційна база управління на різних рівнях ієрархії: [колективна монографія]. За ред Ніценко В.С. – Одеса : ТОВ «Лерадрук», 2016. – С. 219-255. - 506.
 4. Пономарьова М.С. Особливості процесу бізнес-планування як інструмент формування сучасного підприємництва - Сучасні тенденції розвитку регіонів та галузей народного господарства: [колективна монографія] / Нац. метал. акад. України, за ред. Л.М. Савчук  Дніпро. Пороги, 2018. С. 244-259.
 5. Panteleiev, K. Bezverkhyi, A.Mardani, M. Ponomarova Management of a group of companies in the fields of: accounting, reporting and control // Management of enterprise development in the conditions of institutional changes and reforming of the economy. A monograph. -Odessa – Kyiv – Skudai-Johor – Olsztyn: Bookmarked Publishing & Editing, 2019. -Bibliogr. –Iliustr. - 200 p. P. 95-111.

 

Статті у науко метричних базах

 1. Ponomarova M. S. Conceptual fundamentals of development of the food security system / Dolzhykova I. Irtyshcheva , M. Ponomarova// Baltic Journal of Economic Studies, Volume 5 Number 2. Riga: Publishing House “Baltija Publishing”, 2019, 262 pages. 57-64 p. DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742/ (Web of Science)
 2. Ulianchenko O. V., Sheludko R. M., Ponomarova M. S., Sheludko V. Motivation management as the key factor of financial and economic growth of small agribusiness enterprises // Financial and credit activity: problems of theory and practice. 2019/ DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v4i31.190893 (Web of Science)

 

Фахові статті

 1. Рябуха М.С. Оплата праці в сільськогосподарських підприємствах: перспективи і реалії / М.С. Рябуха, А.В. Токар // Вісник ХНАУ. - 2003.-№4 / Харк. нац. аграр. ун-т. - Харків, 2003. - С.321 -326
 2. Рябуха М.С. Стан екології та природоохоронних заходів на Харківщині та перспективи їх розвитку \ М.С. Рябуха // Вісник ВІСІІ (Сер. Екологія, техногенна безпека і соціальний прогрес). - 2003. -№4. -С.90-95.
 3. Рябуха М.С. Мотивація і продуктивність праці в аграрних формуваннях Харківщини / М.С. Рябуха // Вісник ХНАУ. - 2004. -№4 / Харк. нац. аграр. ун-т. -Харків, 2004.-С 157-162.
 4. Рябуха М.С. Методи мотивації працівників та їх колективів до ефективної діяльності / М.С. Рябуха , А.В. Токар // Вісник ХНАУ. - 2004. -№8 / Харк. нац. аграр. ун-т. -Харків, 2004.-С 144-149.
 5. Рябуха М.С. Рівень оплати праці та її адекватність / М.С. Рябуха// Вісник ХНАУ. - 2006. -№ 1 / Харк. нац. аграр. ун-т. -Харків, 2006.-С 323-328.
 6. Рябуха М.С. Конкуренція як категорія ринкових відносин та конкурентоспроможність як предмет наукових досліджень/ М.С. Рябуха, А.Є. Цицоріна // Вісник ХНАУ. - 2007. -№ 6 / Харк. нац. аграр. ун-т. -Харків, 2007.-С 96-100.
 7. Рябуха М.С. Зміст та еволюційний шлях формування поняття «мотивація праці» / М.С. Рябуха// Вісник ХНАУ. - 2008. -№3 / Харк. нац. аграр. ун-т. - Харків, 2008. С 328-333.
 8. Рябуха М.С. Напрямки вдосконалення організаційно-економічного механізму управління оплатою праці / М.С. Рябуха// Вісник ХНАУ. - 2008. -№ 9 / Харк. нац. аграр. ун-т. -Харків, 2008.-С 342-347.
 9. Рябуха М.С. Оплата праці: стан, проблеми та перспективи розвитку / М.С. Рябуха // Вісник ХНТУСГ: Економічні науки. Вип. 70. – Харків: ХНТУСГ, 2008. С 258-267.
 10. Рябуха М.С. Система стимулювання і мотивація праці в менеджменті організацій / М.С. Рябуха, В.Д.Савченко // Вісник ХНАУ. - 2009. - № 14. - С. 68 - 75
 11. Рябуха М.С. Мотивація праці в економічному механізмі розвитку сільськогосподарських підприємств / М.С. Рябуха // Вісник Львівського національного аграрного університету: економіка АПК. - 2009. - № 16 (2). С.147-154.
 12. Рябуха М.С. Проблеми формування та використання кадрового потенціалу в сільському господарстві / М.С. Рябуха // ЕКОНОМІКА АПК - № 10. - 2009. С. 132 - 146.
 13. Рябуха М.С. Вплив інвестиційної діяльності на поліпшення інноваційного клімату в сільському господарстві / М.С. Рябуха // Вісник ХНАУ. № 5 / Харк. нац. аграр. ун-т. -Харків. - 2009. С.258-267.
 14. Рябуха М.С. Управління мотиваційним механізмом в системі стимулювання праці / М.С. Рябуха// Вісник Білоцерківського державного аграрного університету: Зб. Наук.праць. - Біла Церква, 2009. - Вип. 63. С.97-100.
 15. Пономарьова М.С. Побудова моделі нової концепції мотивації та матеріального стимулювання праці у сільськогосподарських підприємствах / М.С. Пономарьова // Бізнес-навігатор: науково-виробничий журнал. № 5 (26), 2011. С 56 - 66. - 200 с.
 16. Пономарьова М.С. Мотивація та матеріальне стимулювання праці як джерела розвитку і реалізації інноваційної стратегії підприємства / М.С. Пономарьова // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: «економіка, аграрний менеджмент, бізнес». - К.: ВЦ НУБіП України, 2011. Вип. 168, ч. 3. С 184 - 188. - 268 с.
 17. Пономарьова М.С. Використання аутсорсингу в фермерських господарствах / М.С. Пономарьова // Вісник ХНАУ. Cерія “Економічні науки». - 2011. - № 8. С. 165 - 170. - 391 с.
 18. Пономарьова М.С. Оплата праці в тваринництві / М.С. Пономарьова // Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки». 2011. - № 12. С 119 - 129. - 463 с.
 19. Пономарьова М.С. Аналіз ефективності виробництва сільськогосподарських підприємств / М.С. Пономарьова, Н.Ю. Муха // Вісник ХНАУ. Cерія “Економічні науки». - 2012. - № 6. С. 123 - 129. - 299 с.
 20. Пономарьова М.С. Роль жінки в сучасному трудовому процесі / М.С. Пономарьова // Бізнес-навігатор: науково-виробничий журнал. - Херсон, Міжнародний університет бізнесу і права. № 2 (20), 2012. С. 198 - 203. - 270 с.
 21. Пономарьова М.С. Умови та безпека праці як важелі підвищення діяльності сільськогосподарських підприємств / М.С. Пономарьова // Вісник ХНАУ. Cерія “Економічні науки». - 2012. - № 8. С. 197 - 202. - 218 с.
 22. Пономарьова М.С. Особливості менеджменту в сільськогосподарських підприємствах / М.С. Пономарьова // Вісник ХНАУ. Cерія “Економічні науки». - 2012. - № 10. С.133- 139. - 234 с.
 23. Пономарьова М.С. Особливості становлення аграрних перетворень та ринкових зрушень / М.С. Пономарьова, Загорська Ю.В., Чернега І.І. // Бізнес-навігатор: науково-виробничий журнал. – 2014. – № 3 (35). – С. 6–12. 218 с.
 24. Пономарьова М.С. Екологічний менеджмент як інструмент сталого розвитку / М.С. Пономарьова, Л.В. Головань // Вісник ХНАУ. Cерія “Економічні науки». - 2013. - № 5. С. 197 - 202. - 230 с.
 25. Пономарьова М.С. Організація виробництва як основний елемент ефективного розвитку АПК / М.С. Пономарьова // Вісник ХНАУ. Cерія “Економічні науки». - 2013. - № 8. С. 127 - 131. - 298 с.
 26. Пономарьова М.С. Політика доходів та організація оплати праці в розвитку соціально-трудових відносин на засадах інституційного забезпечення / М.С. Пономарьова, Л.А. Гаврилюк, І.І. Чернега // Вісник ХНАУ. Cерія “Економічні науки». - 2014. - № 3. С. 111-126. - 292 с.
 27. Пономарьова М.С. Stages of social and labor relations development in ukraine and status of the world tendencies under modern conditions (Етапи розвитку соціально-трудових відносин в України та стан світових тенденцій в сучасних умовах / М.С. Пономарьова, Ю.С. Чернега, І.І. Чернега // Вісник ХНАУ. Cерія “Економічні науки». - 2014. - № 4. С. 69-74. - 328 с.
 28. Пономарьова М.С. Проблеми та перспективи навчання та підготовки менеджерів / М.С. Пономарьова // Бізнес-навігатор: науково-виробничий журнал. – 2014. – № 2 (34). – С. 224–231. 254 с.
 29. Пономарьова М.С. Сутність оплати праці та матеріального стимулювання в умовах трансформаційних змін. / М.С. Пономарьова, Заворуєва А. С. // Вісник ХНАУ. Cерія “Економічні науки». - 2014. - № 5. C. 219-224. - 297 с.
 30. Пономарьова М.С. Організація нормування та оплати праці в сільськогосподарському підприємстві/ М.С. Пономарьова, М. Є. Кузіна // Вісник ХНАУ. Cерія “Економічні науки». - 2014. - № 6. - C. 216-223. - 300 с.
 31. Пономарьова М.С. Удосконалення мотивації та оплати праці в галузі тваринництва / М.С. Пономарьова // Вісник Сумського національного аграрного університету. Сер. : Економіка і менеджмент: наук.-метод. журн. / Сум. нац. аграр. ун-т. – Суми: вип. 8 (61). 2014, С. 203-208.- 240 с.
 32. Пономарьова М.С. Стан і оцінка фізичної культури й фізично-оздоровчої діяльності України / М.С. Пономарьова, Басюк М.М., Трегуб К.М. // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки», випуск 11/2015. С. 117-122. - 168 с.
 33. Пономарьова М.С. Розвиток сучасного спорту та фізичного виховання як передумова здорового способу життя / М.С. Пономарьова, М.М. Басюк, К.М. Трегуб // «Глобальні та національні проблеми економіки». Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського. 2015.№ 5. Електронне наукове фаховевидання 13 стр.
 34. Пономарьова М.С. Економічні та правові важелі підприємництва як складника ефективного розвитку агробізнесу / М.С. Пономарьова, Л.В. Шовкун, О.М. Савельєва // Вісник ХНАУ. Cерія “Економічні науки». - 2015. - № 1. C. 227-236. - 257 с.
 35. Пономарьова М.С. Екологічні та соціально-економічні засади використання земель та перспективи управління земельними ресурсами / М.С. Пономарьова, Н. В. Вовк, І.С. Должикова // Вісник ХНАУ. Cерія “Економічні науки». - 2015. - № 3. C. 369-375. - 450 с.
 36. Пономарьова М.С. Проблеми та перспективи розвитку трудового потенціалу країни в умовах формування сучасного ринку праці / М.С. Пономарьова // Вісник ХНАУ. Cерія “Економічні науки». - 2015. - № 4. C. 259-266. - 310 с.
 37. Пономарёва М.С. Состояние и стратегические цели развития производства продукции животноводства в период глобализации / М.С. Пономарёва // Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии имени проф. И.И. Иванова". № 8, 2015 С. 117-121. - 240 с.
 38. Пономарьова М.С. Стан розвитку підприємництва в молокопродуктовому секторі України / М.С. Пономарьова // Актуальні проблеми інноваційної економіки. Всеукраїнський науковий журнал. 2016. № 1. С. 29-32.
 39. Пономарьова М.С. Конкурентостійкість сільськогосподарських підприємств як запорука стратегічного економічного розвитку / М.С. Пономарьова // Вісник ХНАУ. Cерія “Економічні науки». - 2016. - № 1. C. 285 - 295. - 398 с.
 40. Пономарьова М. С. Умови збереження конкурентостійкості та економічної ефективності сільськогосподарських підприємств / М. С. Пономарьова // Вісник ХНАУ. Серія : Економічні науки. - 2016. - № 2. - С. 171-177.
 41. Пономарьова М.С. Стан та проблеми розвитку харчової промисловості: національний та регіональний аспект // Електронне наукове видання «Глобальні та національні проблеми економіки». Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського.2017.№ 16.
 42. Пономарьова М. С. Регіональна складова розвитку харчової промисловості при забезпеченні національних інтересів / М. С. Пономарьова // Вісник ХНАУ. Серія : Економічні науки. - 2017. - № 1. - С. 270-277. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhnau_ekon_2017_1_30.
 43. Пономарьова М. С. Удосконалення операційного менеджменту в сільськогосподарському підприємстві в умовах зростання його конкурентостійкості / М. С. Пономарьова, А. С. Фесенко // Вісник ХНАУ. Серія : Економічні науки. - 2017. - № 2. - С. 99-109. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhnau_ekon_2017_2_13
 44. Ponomarova M. S.Тhe substantiation of strategic development of the agricultural enterprises under modern economic conditions (Обґрунтування стратегічного розвитку сільськогосподарських підприємств в сучасних умовах господарювання) / M. S. Ponomarova  /М.С. Пономарьова // Вісник ХНАУ. Серія : Економічні науки. - 2017. - № 2. - С. 268-275. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhnau_ekon_2017_2_30
 45. Ponomarova M. S. Managing changes and searching strategic solutions to develop agricultural enterprises (Управління змінами та пошук стратегічних рішень розвитку сільськогосподарських підприємств ризику) / М. С. Пономарьова // Вісник ХНАУ. Серія : Економічні науки. - 2017. - № 3. - С. 3-9.
 46. Пономарьова М.С. Лавдир, В.Є. Критерії та оцінка зміни споживчої поведінки в умовах стратегічного розвитку підприємства та ризику / М. С. Пономарьова, Лавдир, В.Є // Вісник ХНАУ. Серія : Економічні науки. - 2017. - № 3. - С. 158 – 166.
 47. Пономарьова М.С., Єфремова Н.О., Нагорнюк О.П. Інструменти маркетингу в умовах зростання конкурентних переваг агробізнесу / Вісник ХНАУ. Серія : Економічні науки. - 2018. - № 1. - С. 247-257.
 48. Пономарьова М.С. Розроблення фінансового плану підприємства в умовах інноваційного оновлення та зростання ефективності підприємницької діяльності / М.С. Пономарьова / Причорноморські економічні студії. Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій. – Одеса. Випуск 27-2. 2018. С. 17-22.
 49. Пономарьова М.С. Соціальна відповідальність бізнесу в умовах стратегічного зростання потенціалу підприємства / М. С. Пономарьова // Вісник ХНАУ. Серія : Економічні науки. - 2018. - № 2. - С. 260-270.
 50. Ponomarova M.S. Social responsibility of business as a prerequisite of strategic management in the activities of the food industry enterprises // Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія „Економічні науки”. № 2018. С. 320-326. DOI: 10.31359/2312-3427-2018-3-320
 51. Пономарьова М.С. Соціальна відповідальність аграрних підприємств: сучасний стан, проблеми і тенденції розвитку / Е.В. Пахуча, М.С. Пономарьова // Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія „Економічні науки”. № 2018. С. 350-361. DOI: 10.31359/2312-3427-2018-4-350.
 52. Пономарьова М.С. Особливості функціонування та розвиток підприємництва в умовах інтеграційних зрушень / Пономарьова М.С., Кривошея Є.В. // Бізнес-навігатор. № 1(50). 2019. C. 96-105.
 53. Пономарьова М.С. Механізм підвищення конкурентоспроможності підприємницької діяльності: теоретичний аспект / М.С. Пономарьова, І.К. Захаров, В.Є. Іваненко// Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія „Економічні науки”. №   2019. С. 150-161. DOI: 10.31359/2312-3427-2019-1-150.
 54. Пономарьова М.С. Менеджмент спортивно-оздоровчого туризму в умовах зростання конкурентних ознак регіонів / Басюк М.М Пономарьова М.С., Трегуб К.М. // Причорноморські економічні студії. № 38 (1). 2019. С. 68-72
 55. Ponomarova M. S. Conceptual fundamentals of development of the food security system / Dolzhykova I. Irtyshcheva , M. Ponomarova// Baltic Journal of Economic Studies, Volume 5 Number 2. Riga: Publishing House “Baltija Publishing”, 2019, 262 pages. 57-64 p. DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742/
 56. Пономарьова М.С, Аксьонова О.В. Умови регулювання вертикально інтегрованих підприємницьких структур агробізнесу: макро-, мезо-, мікро- рівні /М.С. Пономарьова, О.В. Аксьонова // Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія „Економічні науки”. № 2019. С. 391 – 400.
 57. Яровий Г.І., Романова Т.А., Романов О.В., Пономарьова М.С., Брагін О.М., Свиридова Л.А., Куц О.В. Економічна та енергетична ефективність вирощування капусти цвітної за різних способів живлення при краплинному зрошенні / Г.І. Яровий, Т.А. Романова, О.В. Романов, М.С. Пономарьова, О.М. Брагін, Л.А. Свиридова, О.В. Куц // Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія „Економічні науки”. № 2019. С. 285 – 300
 58. Ulianchenko O. V., Sheludko R. M., Ponomarova M. S., Sheludko V. Motivation management as the key factor of financial and economic growth of small agribusiness enterprises // Financial and credit activity: problems of theory and practice. 2019/ DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v4i31.190893
 59. Рожков А.О., Романова Т.А., Романов О.В., Брагін О.М., Пономарьова М.С., Ларченко М.І. // Економічна ефективність підживлень посівів пшениці озимої в умовах ФГ «Лучисте-2а» Веселівського району Запорізької області / А.О. Рожков, Т.А. Романова, О.В. Романов, О.М. Брагін, М.С. Пономарьова, М.І. Ларченко // Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія „Економічні науки”. № 4. 2019 .С. 23-34.
 60. Пономарьова М.С., Мещеряков В.Є., Романова Т.А. Оцінка можливостей та визначення напрямів підвищення економічної ефективності виробництва продукції рослинництва /М.С. Пономарьова, В.Є. Мещеряков, Т.А. Романова // Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія „Економічні науки”. № 4. 2019 .С. 109-119.

Зарубіжні видання

 1. Пономарёва М.С. Государственное регулирование и приоритеты развития маркетинга земельных ресурсов в Украине / М.С. Пономарёва, И.С. Рябуха // «Развитие бухгалтерского учета в условиях международной интеграции» // материалы Международная научно – практическая конференция, посвященная 95-летию аграрного образования на Ставрополье. 29 октября 2014 года. Ставропольский государственный аграрный университет. 2014. С. 82 – 87. - 129 с.
 2. Пономарёва М.С. Пути усовершенствования земельного маркетинга как приоритетной составляющей механизма земельного менеджмента в контексте развития рыночного землепользования / М.С. Пономарьова, И.С. Должикова // Инновационные технологии и технические средства для АПК: материалы международной научно-практической конференции молодых ученых и специалистов (Воронеж, 26-27 ноября). – Ч VI. – Воронеж: ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, 2015. С.3-7.
 3. Пономарёва М.С. Состояние и стратегические цели развития производства продукции животноводства в период глобализации / М.С. Пономарёва // Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии имени проф. И.И. Иванова". № 8, 2015 С. 117-121. - 240 с.
 4. Пономарёва М.С. Мотивация и материальное стимулирование труда в повышении социально-экономических стандартов / М.С. Пономарьова // Инновационные технологии и технические средства для АПК: материалы международной научно-практической конференции молодых ученых и специалистов (Воронеж, 15-17 ноября). – Ч 1. – Воронеж: ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, 2016. С.10 – 16
 5. Ponomarova M. S. Conceptual fundamentals of development of the food security system / Dolzhykova I. Irtyshcheva , M. Ponomarova// Baltic Journal of Economic Studies, Volume 5 Number 2. Riga: Publishing House “Baltija Publishing”, 2019, 262 pages. 57-64 p. DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742/

 

Матеріали й тези конференцій

 

 1. Рябуха М.С. Теоретичний ґрунт формування мотивації праці / М.С. Рябуха // Фінансово-кредитний механізм аграрного комплексу: матеріали Всеукр. наук. практ. конф. ХНАУ, - Х., 2007. С.101-105.
 2. Рябуха М.С. Оплата праці: стан, проблеми та перспективи розвитку / М.С. Рябуха // «Економіка аграрних підприємств: проблеми теорії та практики»: матеріали Міжнарод. наук.практ.конфер. ПДАА. – Полтава, 2008. С. 85-87.
 3. Рябуха М.С. Вдосконалення складових мотиваційного механізму – це шлях до розвитку та підвищенню добробуту нації / М.С. Рябуха // Збірник тез доповідей II Міжнародної наук.прак.конфер.: Інтеграція України у світовий економічний простір. Тернопіль, 2008. С. 305-308.
 4. Рябуха М.С. Конкурентоспроможність на ринку праці та шляхи її підвищення / М.С. Рябуха // Інноваційні процеси економічного і соціально-культурного розвитку: вітчизняний і зарубіжний досвід // тези доповідей Міжнародної конференції молодих вчених. - Тернопіль: ТНЕУ, 2009. С.241-243.
 5. Рябуха М.С. Ефективні прийоми стимулювання праці / М.С. Рябуха // Ринкові трансформації та економічний механізм підвищення ефективності підприємств аграрного сектора: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. 8-9 жовтня 2009 р. ХНАУ. - Х. 2009. С. 284-286.
 6. Рябуха М.С. Мотиваційний механізм в структурі економічного механізму підприємницької діяльності / М.С. Рябуха // Збірник тез доповідей ХНЕУ, № 8. 2009. С. 80-81.
 7. Пономарьова М.С. Матеріальне стимулювання праці в умовах інтеграції у Європростір / М.С. Пономарьова // Регуляторні механізми у сфері виробництва та споживання продовольчих товарів в умовах інтеграційних процесів: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 25 червня 2010 р. – Миколаїв: Миколаївська філія Європейського університету, 2010. С. 126 – 128.
 8. Рябуха М.С. Стан та тенденції змін оплати праці у сільськогосподарських підприємствах України та Харківської області / М.С. Рябуха // Матеріали підсумкової наук.- практ. конф. професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів ХНАУ ім. В.В. Докучаєва / ХНАУ. – Харків, 2010. – С. 160 – 162.
 9. Пономарьова М.С. Аналіз рівня життя населення України на підставі стандарту «Соціальна відповідність 8000» / М.С. Пономарьова // Матеріали підсумкової наук.- практ. конф. професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів ХНАУ ім. В.В. Докучаєва / ХНАУ. – Харків, 2011. – С. 217 – 219. - 328 с.
 10. Пономарьова М.С. Основні напрями вдосконалення матеріального стимулювання праці / М.С. Пономарьова // Розвиток менеджменту виробничої сфери в умовах глобалізації: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Миколаїв: НУК, 2011. С. 58 – 61. - 260 с.
 11. Пономарьова М.С. Оcобливості розвитку підприємництва в Україні / М.С. Пономарьова // Підвищення конкурентоспроможності виробничого потенціалу сільського господарства в умовах сталого розвитку: матеріали всеукраїнської наук.-практ. конференції 4-5 квітня 2012 р. - Харків: ХНАУ, 2012. С 199 - 201. - 328 с. 
 12. Пономарьова М.С.  Оплата праці в тваринництві / Матеріали підсумкової наук.- практ. конф. професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів ХНАУ ім. В.В. Докучаєва / ХНАУ. – Харків, 2012. С 32 - 34. 201 с.
 13. Пономарьова М.С. Управління прибутковістю сільськогосподарських формувань / М.С. Пономарьова / Теоретичні та практичні аспекти розвитку сучасної економіки: матеріали ХХI Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 28-29 грудня 2012 року): у з-х частинах / Громадська організація «Львівська економічна фундація». Львів: ЛЄФ, 2012. Ч. 3. С. 20 -21. - 120 с.
 14. Пономарьова М.С. До питання використання мотиваційного менеджменту / М.С. Пономарьова // Стратегічні напрямки державної економічної та соціальної політики у 2013 р.: матеріали ХIХ Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 15-16 березня 2013 року) / Київ: АЦ «Нова економіка», 2013. С. 42-44. - 100 с.
 15. Пономарьова М.С. Особливості розробки бізнес-плану в акціонерному підприємстві / М.С. Пономарьова, Т.В. Зінов’єва, К.Ю. Вініченко // Геоекономічні проблеми міжнародних відносин: оцінки, прогнози, сценарії: зб. Матеріалів міжнар.наук.-практ. конф. 15-16 листопада 2013 р.- К.: 2013, С. 110-113.- 137 с.
 16. Пономарьова М.С. Інституційне забезпечення маркетингу земельних ресурсів в процесі транснаціоналізаційного розвитку М.С. Пономарьова, І.С. Рябуха / Транснаціоналізація економічних систем: тенденції та перспективи розвитку // Матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції. 18 квітня 2014 р. - Миколаїв. 2014. С. 110-113. 316 с.
 17. Пономарьова М.С. Зміст та етапи формування оплати праці в умовах трансформаційних змін / М.С. Пономарьова, А.С. Заворуєва // Теоретико-методологічні засади ефективного розвитку аграрного виробництва : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. 24-25 квітня 2014 р. У 2 ч. Ч. 1. ХНАУ. - Х. 2014. С. 70-73. - 227 с.
 18. Пономарьова М.С. Критерії визначення беззбитковості виробництва як суттєвого фактора в діяльності аграрних підприємств / М.С. Пономарьова, А.С. Фесенко // Екологізація сталого розвитку інформаційного суспільства // матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. 5-6 листопада 2014 р. ХНАУ. - Х. 2014. С. 93 – 96. - 242 с.
 19. Пономарьова М.С. Особливості управління в галузі рослинництва в умовах ринкових перетворень / М.С. Пономарьова, А.С. Фесенко // Міжнародна науково-практичній конференції фундаментальні та прикладні проблеми підприємницької діяльності в аграрному секторі. -Х.: 23 – 24 квітня 2015 р. С. 65-68. 338 с.
 20. Пономарьова М.С. Критерії удосконалення операційного менеджменту в сільськогосподарському підприємстві / / М.С. Пономарьова, А.С. Фесенко // Міжнародна науково-практичній конференції «Економічні, екологічні та соціальні проблеми розвитку аграрної сфери в умовах глобалізації - Х. ХНАУ : 4 – 5 листопада 2015 р. С. 145-147.
 21. Пономарьова М.С. Проблеми сучасного розвитку аграрного маркетингу / М.С. Пономарьова, О.О. Пономаренко // Фінансові аспекти розвитку держави, регіонів та суб’єктів господарювання: сучасний стан та перспективи. Збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції 25-26 грудня 2015 року м. Одеса. – Одесса: Бондаренко М.О., 2015. – С. 236-238. - 520 с.
 22. Пономарьова М.С. Основні соціально-економічні та екологічні проблеми розвитку села і сільських територій / М.С. Пономарьова, Н.В. Вовк // Міжнародна науково-практичній конференції економічні, соціальні та екологічні проблеми розвитку агропродовольчої сфери. -Х.: -Х.: 19 лютого 2016 р. С. 227-229. - 348 с.
 23. Пономарьова М.С. Реалії українського села та сучасні проблеми соціально-економічного розвитку / М.С. Пономарьова, А.Ю. Донченко // Міжнародна науково-практичній конференції економічні, соціальні та екологічні проблеми розвитку агропродовольчої сфери. -Х.: 19 лютого 2016 р. С. 230-233. - 348 с.
 24. Пономарьова М.С. Удосконалення мотивації та матеріального стимулювання праці як рівень добробуту суспільства / /Збірник тез доповідей наково-практичної конференції Національної академія Національної гвардії України «Актуальні питання організації та управління діяльністю підприємства» 17 листопада 2016. Харків. НААНГУ. С.221-223.
 25. Пономарьова М.С. Значення мотивації та матеріального стимулювання праці в системі соціально-економічних відносин / Матеріали підсумкової наук.- практ. конф. професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів ХНАУ ім. В.В. Докучаєва / ХНАУ. – Харків, 2016. С 128-130.
 26. Пономарьова М. Безпальченко А. Оплата праці в Україні в умовах Євроінтеграції / Третя Всеукраїнська науково-практична конференція "Наукове забезпечення розвитку національної економіки: досягнення теорії та проблеми практики". м. Полтава. 2016. С. 115-117.
 27. Пономарьова М.С., Фесенко А.С. Практичні кроки поліпшення операційного менеджменту / Підсумкова науково-практична конференція курсантів, слухачів та студентів. 21 березня 2017 р., м. Харків. Національна академія національної гвардії України. Секція № 3. Економічні науки. 2017/3/21. С. 109-111.
 28. Пономарьова М.С., Чистякова І.С. Стан, проблеми та перспективи покращення ефективності використання земельних ресурсів Харківської області / Підсумкова науково-практична конференція курсантів, слухачів та студентів. 21 березня 2017 р., м. Харків. національна академія національної гвардії України. Секція № 3. Економічні науки. 2017/3/21. С. 121-123.
 29. Пономарьова М.С. Мотивація праці як пріоритетне завдання сучасного суспільства // Філософія геокультури: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції .ХНАУ. 20-21 квітня 2017. –Х.: ФОП Бровін О.В., 2017. С. 75- 77. -152 с.
 30. Пономарьова М.С. Конкурентостійкість: теоретичний аспект / Матеріали підсумкової наук.- практ. конф. професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів ХНАУ ім. В.В. Докучаєва 24-25 травня 2017. / ХНАУ. – Харків, 2017. С. 104-106.
 31. Пономарьова М.С. Розвиток харчової промисловості при забезпеченні регіональних та національних інтересів / Проблеми і перспективи інноваційного розвитку аграрного сектора економіки в умовах інтеграційних процесів : ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 25 жовтня 2017 р. Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. 2017. – Харків: ХНАУ, С. 99-101.
 32. Пономарьова М.С., Бондаренко А.Є. Управління командою як критерій підвищення конкурентостійкості підприємств / Науково-практична конференція Національної академії Національної гвардії України 29 листопада 2017 року м. Харків С. 145-147.
 33. Пономарьова М.С., Кривошея Є.В. Сутність змін у природі та у відкритих соціально-економічних системах їх взаємозв’язок / Науково-практична конференція Національної академії Національної гвардії України 29 листопада 2017 року м. Харків. С. 147-149.
 34. Пономарьова М., Засядько А. Шляхи вдосконалення системи мотивації та оплати праці / Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «Наукове забезпечення розвитку національної економіки: досягнення теорії та проблеми практики»1 грудня 2017 р. ПДАА. С. 109-111.
 35. Пономарьова М.С., Артеменко А.К. Вимоги до ефективного управління мотивацією праці/ Збірник тез доповідей. Підсумкової науково-практичної конференції курсантів, слухачів і студентів. Секція 3 “Економічні науки” Національної академії Національної гвардії України. 22 березня 2018 року м. Харків С.4-6.
 36. Пономарьова М.С., Чорний С.Ю. Шляхи підвищення ефективності маркетингової діяльності підприємства/ Збірник тез доповідей. Підсумкової науково-практичної конференції курсантів, слухачів і студентів. Секція 3 “Економічні науки” Національної академії Національної гвардії України. 22 березня 2018 року м. Харків С.75 -77.
 37. Пономарьова М.С., Якименко М.А. Погляд на трудовий потенціал як умову забезпечення соціального розвитку /Збірник тез доповідей. Підсумкової науково-практичної конференції курсантів, слухачів і студентів. Секція 3 “Економічні науки” Національної академії Національної гвардії України. 22 березня 2018 року м. Харків С.77-79.
 38. Пономарьова М.С., Острась В.В. Теоретичні основи формування бізнес-плану розвитку господарств/ Збірник тез доповідей. Підсумкової науково-практичної конференції курсантів, слухачів і студентів. Секція 3 “Економічні науки” Національної академії Національної гвардії України. 22 березня 2018 року м. Харків С. 52-54.
 39. Пономарьова М.С., Семенюк О.В. Аспекти формування мотивації праці./ Збірник тез доповідей. Підсумкової науково-практичної конференції курсантів, слухачів і студентів. Секція 3 “Економічні науки” Національної академії Національної гвардії України. 22 березня 2018 року м. Харків. С. 64-66.
 40. Пономарьова М.С., Ішакова Д.В., Гарькун А.О. Ефективне функціонування сільськогосподарського підприємства в умовах збалансованого ведення товарної політики // Розвиток маркетингової діяльності в умовах економічної глобалізації: Збірник наукових праць. За матеріалами Х міжнародної науково-практичної конференції - Одеська державна академія будівництва та архітектури.– Науки: маркетинг, менеджмент, економіка, управління проектами. - 2018. – 276 с. Одеса, 24 квітня 2018 року. С. 157-162 
 41. Пономарьова М.С. Менеджмент персоналу та проблеми зростання ефективності мотиваційного механізму в аграрному секторі економіки // Сучасний менеджмент: проблеми та перспективи розвитку: матеріали 3-ої Всеукраїнської наук.-практ. конф. / упоряд. Боліла С.Ю., Шепель Т.С. Херсон, ДВНЗ «ХДАУ». - 21.05.2018: тези доповідей. – 2018. С. 177-178
 42. Пономарьова М.С. Стратегічне ефективним використанням трудового потенціалу в умовах зростання мотивації праці / Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства» 18 квітня 2018 р.. Т. 1. ВННІЕ ТНЕУ. Тернопіль. Крок. 2018. С. 71-73
 43. Пономарьова М.С. Стратегія управління персоналом та мотиваційного механізму в аграрному секторі економіки / матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-економічний розвиток аграрної сфери: інженерно –економічне забезпечення. Тернопіль ФОП Паляниця. 2018. С. 205-206.
 44. Ponomarova M.S. The role of managing changes and searching strategic solutions to develop agricultural enterprises / Вплив біоекономіки на просторовий розвиток територій: збірник праць Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ 14-15 вересня 2018 р.). – К., ЦП «Компринт», 2018. С. 90-93.
 45. Пономарьова М., Должикова І. Заходи забезпеченні конкурентних переваг та зміцнення конкурентоспроможного виробництва зерна // «Сучасні напрями та перспективи розвитку агро- та електроінженерії», матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2018. 240 с. С. 86- 88
 46. Пономарьова М. С., Артеменко А.К., Степаненко І. В. Менеджмент персоналу в структурі соціально-економічних систем // «Наука і освіта в інтелектуально-інноваційному розвитку суспільства», матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2019. 460 с
 47. Пономарьова М.С., Лавдир В.Є. Мерчендайзинг як елемент ефективної торгівлі: проблеми та шляхи їх вирішення // матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Формування та перспективи розвитку підприємницьких структур в рамках інтеграції до європейського простору» – Полтава, 2019. С. 499-501
 48. Пономарьова М. С. Роль менеджменту спортивно-оздоровчого як инструменту конкурентопроможності розвинутої туристичної інфраструктури. 2019/4/17 Материалы конференции Напрями модернізації фінансово-економічної системи держави, регіонів, підприємств, організацій: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. м. Вінниця. Том 1 С. 127-130 ISBN 978-617-692-528-6
 49. Пономарьова М.С. Система управління маркетингу в насінництві в комплексі зростанні конкурентоспроможності продукції // Сучасний менеджмент: проблеми та перспективи розвитку: матеріали 4-ої Всеукраїнської наук.-практ. конф. / упоряд. Боліла С.Ю., Шепель Т.С. Херсон, ДВНЗ «ХДАУ». 21.05.2019: тези доповідей. 2019. 291 с. 28-31
 50. Пономарьова М.С. Ломовських Л.О., Єфремова Н.О. Маркетингові аспекти управління витратами в підприємницькій діяльності суб'єктів агробізнесу // Матеріали науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу і здобувачів наукових ступенів . 2019/3/19. Том С. .89

 

Навчально-методичні розробки

 

 1. Рябуха М.С. Органзація сільськогосподарського виробництва: практикум для студентів факультету «Облік і фінанси». / М.С. Рябуха, А.В.Македонський, Т.Ю. Білоусько./ - Х.: ХНАУ. 2007. - 93 с.
 2. Пономарьова М.С. Методичні вказівки по виконанню практичних занять з „Підприємництва та основ бізнес-планування в рослинництві (на прикладі аграрного підприємства для студентів факультету захисту рослин) / М.С. Пономарьова / Навч.-метод. Х.: ХНАУ, 2012. - 58 с.
 3. Пономарьова М.С. Методичні завдання та вказівки до семінарських та практичних занять і курсового проектування з дисципліни «Бізнес-планування» для студентів денної та заочної форм навчання за спеціальностями «Економіка підприємства» та «Менеджмент організацій» / М.С. Пономарьова В.Є. Роганіна. / Навч.-метод. Х.: ХНАУ, 2012. - 56 с.
 4. Пономарьова М.С. Організація виробництва та планування діяльності в підприємствах АПК та Операційний менеджмент: програма виробничої практики для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» (освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр») / М.С. Пономарьова, В.М. Петров/ Навч.-метод. Х.: ХНАУ, 2012. - 34 с.
 5. Пономарьова М.С. Методичні завдання та вказівки до семінарських та практичних занять з дисципліни «Операційний менеджмент» для студентів деннної та заочної форм навчання за спеціальностями «Економіка підприємства» / М.С. Пономарьова, Л.О.Ломовських, Н.О. Єфремова, І.С. Рябуха / Навч.-метод.Х.: ХНАУ, 2012. - 64 с.
 6. Пономарьова М.С. Бізнес-планування та економічна діагностика: програма виробничої практики для студентів денної форми навчання за спеціальністю 7.03050401 «Економіка підприємства» / М.С. Пономарьова, Н.С. Ляліна / Навч.-метод. Х.: ХНАУ, 2012. - 36 c.
 7. Пономарьова М.С. Бізнес-планування: програма виробничої практики для студентів магістратури денної форми навчання за спеціальністю 8.03050401 «Економіка підприємства» / М.С. Пономарьова, В.Є. Роганіна / Навч.-метод. Х.: ХНАУ, 2012. - 30 с
 8. Пономарьова М.С. Підприємництво в агроформуваннях / М.С. Пономарьова, Ю.В. Загорська, І.С. Рябуха / Навч.-метод. Х.: ХНАУ, 2013. - 44 c.
 9. Пономарьова М.С. Організація виробництва: методичні рекомендації до проведення тренінгу для студентів факультету менеджменту і економікиденної форми навчання галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030504 - «Економіка підприємства» / М.С. Пономарьова, О.В. Ульянченко, А.В. Македонський, Т.Ю. Білоусько, В.М. Петров, В.Є. Роганіна, О.М. Литвинова, Ю.В. Загорська / Навч.-метод. Х.: ХНАУ, 2014. - 58 c.
 10. Пономарьова М.С. Организация производства: методические рекомендации для проведения тренинга для студентов факультета менеджменту та экономики дневной формы обучения области знаний 0305 «Экономика и предпринимательство» направления подготовки 6.030504 - «Экономика предприятия» / М.С. Пономарьова, А.В. Ульянченко, А.В. Македонский, Т.Ю. Билоусько, В.Н. Петров., В.Е. Роганина., Е.Н. Литвинова, Ю.В. Загорская / Навч.-метод Х.: ХНАУ, 2014. - 60 c.
 11. Пономарьова М.С. Організація виробництва: Методичні вказівки до практичних, семінарськихзанять і самостійної роботи. Для студентів факультету менеджменту і економікигалузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства» / М.С. Пономарьова, Ю.В. Загорська, В.Є. Роганіна / Навч.-метод  - Х.: ХНАУ, 2014. – 56 с.
 12. Пономарьова М.С. Планування і контроль на підприємстві: Методичні вказівки до практичних, семінарськихзанять і самостійної роботи. Для студентів факультету менеджменту і економікигалузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030504 – «економіка підприємства» / М.С. Пономарьова, Ю.В. Загорська, В.Є. Роганіна / Навч.-метод. Х.: ХНАУ, 2014. - 55 c.
 13. Пономарьова М.С. Наскрізна програма навчальних, виробничих і переддипломних практик та методичні вказівки до їх проведення для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (в сільському господарстві) / М.С. Пономарьова, О.І. Гуторов, Ю.В. Загорська, О.В. Бухало та інш. Х: ХНАУ. 2014. - 68 с.
 14. Пономарьова М.С. Наскрізна програма навчальних, виробничих і переддипломних практик та методичні вказівки до їх проведення для студентів напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» спеціальності 7.03050401, 8.03050401 «Економіка підприємства» / М.С. Пономарьова, Ю.В. Загорська, О.І. Гуторов, О.В. Бухало та інш. Х: ХНАУ. 2014. - 68 с.
 15. Пономарьова М.С. Організація сільськогосподарського виробництва / М.С. Пономарьова, В.Є. Роганіна, І.С. Рябуха / навч.-метод. Х.: ХНАУ, 2014. - 42 c.
 16. Пономарьова М.С. Маркетинг аграрних підприємств / М.С. Пономарьова, І.С. Рябуха, І.О. Олійник / Навч.-метод. - Х.: ХНАУ, 2014. -38 с
 17. Пономарьова М.С. Бізнес-планування в насінництві Методичні вказівки до практичних та семінарських занять і самостійної роботи Для студентів агрономічного факультету галузі знань 0901 – „Сільське господарство і лісництво” напряму підготовки 6.090101 „Агрономія” ОКР «магістр» спеціальності  8.09010108 „Насінництвоі насіннєзнавство” / М.С. Пономарьова / Навч.-метод.  Х.: ХНАУ, 2015. -52 с
 18. Пономарьова М.С. Товарознавство : Методичні вказівки до практичних та семінарських занять і самостійної роботи для студентів факультету «Менеджменту і економіки» за спеціальностями 075 «Маркетинг» 076 «Торгівля, підприємництво, біржова / М.С. Пономарьова, Ю.В. Загорська, Должикова І.С. Навч.-метод. - Х.: ХНАУ, 2015. -30 с
 19. Пономарьова М.С. Організація торгівлі: Методичні вказівки до практичних та семінарських занять і самостійної роботи для студентів факультету «Менеджменту і економіки» за спеціальностями 075 «Маркетинг» 076 «Торгівля, підприємництво, біржова діяльність»  / М.С. Пономарьова, О.В. Бухало /Навч.-метод. - Х.: ХНАУ, 2015. -30 с.
 20. Пономарьова М.С. Аграрний маркетинг: Методичні вказівки до практичних та семінарських занять і самостійної роботи для студентів факультету «Менеджменту і економіки» за спеціальностями 075 «Маркетинг» 076 «Торгівля, підприємництво, біржова діяльність» / М.С. Пономарьова,  І.О. Олійник / Навч.-метод. - Х.: ХНАУ, 2015. -28 с.
 21. Пономарьова М.С. Шовкун Л.В. Поведінка споживача: Методичні вказівки до вивчення дисципліни для здобувачів спеціальності 075 «Маркетинг» та 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» першого (бакалаврського) рівня освіти  факультету менеджменту і економіки/ Навч.-метод. - Х.: ХНАУ, 2017. -28 с.
 22. Пономарьова М.С. Шовкун Л.В. Мотиваційний менеджмент. Методичні вказівки до вивчення дисципліни для здобувачів спеціальності 074 «Публічне управління та адміністрування»» другого (магістерського) рівня освіти факультету «Менеджменту і економіки» / Навч.-метод. - Х.: ХНАУ, 2017. -26 с.
 23. Пономарьова М.С. Шовкун Л.В. Маркетингові комунікації Методичні вказівки до вивчення дисципліни здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти спеціальності 075 "Маркетинг" / Навч.-метод. - Х.: ХНАУ, 2017. -28с.
 24. Шелудько Р.М., Литвинова О.М., Ломовських Л.О., Пономарьова М.С., Шовкун Л.В. Програма  комплексної виробничої практики з маркетингу для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності  075 "Маркетинг" / Навч.-метод. - Х.: ХНАУ, 2017. -50 с.
 25. Пономарьова М.С. Шовкун Л.В., Шелудько В.М. Управління змінами / Методичні вказівки до вивчення дисципліни для здобувачів спеціальності 073 «Менеджмент» другого (магістерського) рівня освіти факультету «Менеджменту і економіки» / / Навч.-метод. - Х.: ХНАУ, 2017. -28 с.
 26. Пономарьова М.С. Підприємництво в агроформуваннях / М.С. Пономарьова, І.С. Должик ова/ Навч.-метод. Х.: ХНАУ, 2018. – 48 с.
 27. Пономарьова М.С. Методичні завдання та вказівки до семінарських та практичних занять з дисципліни «Бізнес-планування» для студентів за спеціальностями «Економіка підприємства» та «Менеджмент організацій» / М.С. Пономарьова, І.С. Должикова. / Навч.-метод.  Х.: ХНАУ, 2018. – 42 с.
 28. Основи агробізнесу та підприємництва: методичні вказівки до вивчення дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня освіти за спеціальністю 202 «Захист і карантин рослин»/ уклад. О.В. Ульянченко, Р.М. Шелудько, Т.Ю. Білоусько, Л.О. Ломовських, М.С. Пономарьова, Н.О. Єфремова / Харк. нац. аграр. ун-т. ─ Х., 2018.- 35 с.
 29. Маркетинг та обіг насіння: мето­дич­ні вказівки до вивчення дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня освіти за спеціальністю 201 Агрономія «Насінництво та насіннєзнавство»/ уклад. О.В.Ульянченко, Р.М. Шелудько, Т.Ю. Білоусько, Л.О. Ломовських, М.С. Пономарьова, Н.О. Єфремова / Харк. нац. аграр. ун-т. ─ Х., 2018.- 71 с.
 30. Маркетинг та обіг насіння: мето­дич­ні вказівки до практичних занять з дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня освіти за спеціальністю 201 Агрономія «Насінництво та насіннєзнавство»/ уклад. О.В.Ульянченко, Р.М. Шелудько, Т.Ю. Білоусько, Л.О. Ломовських, М.С. Пономарьова, Н.О. Єфремова / Харк. нац. аграр. ун-т. ─ Х., 2018.- 35 с.
 31. Маркетинг та обіг насіння: мето­дич­ні вказівки до самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня освіти за спеціальністю 201 Агрономія «Насінництво та насіннєзнавство» / уклад. О.В.Ульянченко, Р.М. Шелудько, Т.Ю. Білоусько, Л.О. Ломовських, М.С. Пономарьова, Н.О. Єфремова / Харк. нац. аграр. ун-т. ─ Х., 2018.- 30 с.
 32. Маркетинг та обіг насіння: тести для здобувачів другого (магістерського) рівня освіти за спеціальністю 201 Агрономія «Насінництво та насіннєзнавство» / уклад. О.В.Ульянченко, Р.М. Шелудько, Т.Ю. Білоусько, Л.О. Ломовських, М.С. Пономарьова, Н.О. Єфремова / Харк. нац. аграр. ун-т. ─ Х., 2018.- 37 с.
 33. Агробізнес і маркетинг у садівництві, овочівництві і виноградарстві: мето­дич­ні вказівки до вивчення дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня освіти за спеціальністю 203 Агрономія «Садівництво і виноградарство»/ уклад. О.В. Ульянченко, Р.М. Шелудько, Т.Ю. Білоусько, Л.О. Ломовських, М.С. Пономарьова, Н.О. Єфремова / Харк. нац. аграр. ун-т. ─ Х., 2018.- 71 с.
 34. Агробізнес і маркетинг у садівництві, овочівництві і виноградарстві: мето­дич­ні вказівки до практичних занять з дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня освіти за спеціальністю 203 Агрономія «Садівництво і виноградарство»/ уклад. О.В. Ульянченко, Р.М. Шелудько, Т.Ю. Білоусько, Л.О. Ломовських, М.С. Пономарьова, Н.О. Єфремова / Харк. нац. аграр. ун-т. ─ Х., 2018.- 35 с.
 35. Агробізнес і маркетинг у садівництві, овочівництві і виноградарстві: мето­дич­ні вказівки до самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня освіти за спеціальністю 203 Агрономія «Садівництво і виноградарство» / уклад. О.В. Ульянченко, Р.М. Шелудько, Т.Ю. Білоусько, Л.О. Ломовських, М.С. Пономарьова, Н.О. Єфремова / Харк. нац. аграр. ун-т. ─ Х., 2018.- 30 с.
 36. Агробізнес і маркетинг у садівництві, овочівництві і виноградарстві: тести для здобувачів другого (магістерського) рівня освіти за спеціальністю 203 Агрономія «Садівництво і виноградарство»/ уклад. О.В.Ульянченко, Р.М. Шелудько, Т.Ю. Білоусько, Л.О. Ломовських, М.С. Пономарьова, Н.О. Єфремова / Харк. нац. аграр. ун-т. ─ Х., 2018.- 37 с.
 37. Маркетинг: до вивчення дисципліни для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа і страхування»/ уклад. О.В. Ульянченко, Р.М. Шелудько, Т.Ю. Білоусько, Л.О. Ломовських, М.С. Пономарьова, Н.О. Єфремова / Харк. нац. аграр. ун-т. ─ Х., 2018.- 71 с.
 38. Маркетинг: мето­дич­ні вказівки до практичних занять з дисципліни для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа і страхування»/ уклад. О.В. Ульянченко, Р.М. Шелудько, Т.Ю. Білоусько, Л.О. Ломовських, М.С. Пономарьова, Н.О. Єфремова / Харк. нац. аграр. ун-т. ─ Х., 2018.- 34 с.
 39. Маркетинг: мето­дич­ні вказівки до самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа і страхування»/ уклад. О.В. Ульянченко, Р.М. Шелудько, Т.Ю. Білоусько, Л.О. Ломовських, М.С. Пономарьова, Н.О. Єфремова / Харк. нац. аграр. ун-т. ─ Х., 2018.- 30 с.
 40. Маркетинг та обіг насіння: тести для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа і страхування»/ уклад. О.В. Ульянченко, Р.М. Шелудько, Т.Ю. Білоусько, Л.О. Ломовських, М.С. Пономарьова, Н.О. Єфремова / Харк. нац. аграр. ун-т. ─ Х., 2018.- 37 с.
 41. Економіка та організація аграрного сервісу: методичні вказівки до практичних та семінарських занять і самостійної роботи для здобувачів агрономічного факультету галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономія» освітній ступінь магістр / М.С. Пономарьова, Є.М. Улько, Т.Ю. Білоусько / Харк. нац. аграр. ун-т. ─ Х., 2018.- 34 с.
 42. Матеріали Міжнародної науково-практичноїконференції "Сталий інноваційно-креативний розвиток соціально-економічних систем", [21 жовтня 2019 року, Бережани] [Текст] : [збірник] / [редкол.: О. Я. Захарів (голова) та ін.] ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. - Бережани ; Тернопіль : Паляниця В. А. [вид.], 2019. - 216 с. : рис. - Текст укр., англ. - Бібліогр. в кінці ст. - 300 прим. - ISBN 978-617-7331-95-6
 43. Проблеми і перспективи інноваційного розвитку аграрного сектора економіки в умовах інтеграційних процесів [Текст] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю екон. освіти в ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, 3-4 жовт. 2019 р. : [у 2 ч.] / [редкол.: О. В. Ульянченко та ін.] ; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. - Харків : ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, 2019. Ч. 1. - 2019. - 267 с
 44. Проблеми і перспективи інноваційного розвитку аграрного сектора економіки в умовах інтеграційних процесів [Текст] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю екон. освіти в ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, 3-4 жовт. 2019 р. : [у 2 ч.] / [редкол.: О. В. Ульянченко та ін.] ; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. - Харків : ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, 2019. Ч. 2. - 2019. - 263 с


Оновлено: 26-02-2020, 08:11 / Переглядів: 5 387
 

Авторизація