Попов Сергій Іванович

 

 • доктор сільськогосподарських наук, професор;
 • заступник директора Інституту рослинництва НААН ім. В.Я. Юр’єва;
 • тема кандидатської дисертації: “Ріст, розвиток і насіннєва продуктивність гороху та сої в залежності від дії регуляторів росту в умовах Східного Лісостепу України”;
 • тема докторської дисертації: Агроекологічне обґрунтування технології вирощування пшениці м’якої озимої в зоні недостатнього та нестійкого зволоження»;
 • напрям наукової роботи – формування високопродуктивних посівів зернових колосових культур;

Підручники, навчальні посібники, методичні рекомендації:

 1. Супутник агронома: довідник / Є. М. Білецький, М. А. Бобро, С. І. Попов та ін. / ХНАУ ім. В. В. Докучаєва. – Х., 2010. – 256 с.
 2. Технологія вирощування ячменю ярого в умовах східної частини Лісостепу України: навчальний посібник / В.В. Кириченко, В.М. Костромітін, С.І. Попов та ін. За ред. В.В. Кириченко. – Харків: ІР ім. В.Я. Юр’єва НААН, 2011. – 168 с.
 3. Агротехнологія вирощування кукурудзи в умовах східної частини України: навчальний посібник / В.М. Костромітін, С.І. Попов, М.Г. Цехмейструк, Н.М. Музафаров та ін. За ред. В.М. Костромітіна. – Харків: ІР ім. В.Я. Юр’єва НААН, 2012. – 175 с.
 4. Науковий супровід реалізації Комплексної програми розвитку АПВ Харківської області в 2010 р. (весняний комплекс) / В.В. Кириченко, В.К. , М.А. Бобро, С.І. Попов та ін. – Х.: “Магда LTD”, 2010. – 52 с.
 5. Управління якістю зерна ячменю (рекомендації) / В.С. Залізовський, С.І. Попов, М.К. Клочко, С.І. Кудря та ін. – Харків: ХНАУ, 2010. – 56 с.
 6. Наукове забезпечення проведення весняного комплексу весняно-польових робіт 2010 року в господарствах Харківської області / В.К. , М.А. Бобро, С.І. Попов та ін. – Х.: “Магда LTD”, 2010. – 21 с.
 7. Наукове супроводження організації збирання ранніх зернових культур в господарствах Харківської області в 2010 році / В.В. Кириченко, В.К. , М.А. Бобро, С.І. Попов та ін. – Х.: “Магда LTD”, 2010. – 18 с.
 8. Наукове супроводження програми вирощування озимих зернових культур в господарствах Харківської області під урожай 2011 року (осінній комплекс робіт) / В.В. Кириченко, В.К. , М.А. Бобро, С.І. Попов та ін. – Х.: “Магда LTD”, 2010. – 16 с.
 9. Наукове супроводження Комплексної програми інноваційно-інвестиційного розвитку АПВ Харківської області в 2011-2015 рр. та на період до 2020 р. / В.В. Кириченко, В.К. , М.А. Бобро, С.І. Попов та ін. – Х.: “Магда LTD”, 2011. – 27 с.

10. Наукове супроводження програми вирощування озимих культур в господарствах Харківської області під урожай 2012 року (осінній комплекс робіт) / В.В. Алексейчук, О.Г. Кулик, В.С. Ярошенко, І.Ю. Тесленко, С.І. Попов та ін. – Х.: “Магда LTD”, 2011. – 31 с.

11. Зимовий моніторинг посівів озимих культур в господарствах Харківської області в 2011/12 році: методичні рекомендації / В.В. Кириченко, В.П. Петренкова, Н.І. Рябчун, С.І. Попов та ін. – Х.: “Магда LTD”, 2012. – 17 с.

12. Науково-організаційні заходи по проведенню весняно-польових робіт в господарствах Харківської області в 2012 році / В.В. Кириченко, В.П. Петренкова, С.І. Попов, В.М. Тимчук та ін. – Х.: “Магда LTD”, 2011. – 31 с.

13. Виробнича перевірка ефективності “Способу підсіву зріджених або пересіву загиблих посівів пшениці озимої ярими зерновими культурами”: рекомендації / С.І. Попов, Ю.Г. Красиловець, М.Г. Цехмейцструк, Н.В. Кузьменко та ін. – Х.: “Магда LTD”, 2012. – 5 с.

14. Організація збирання ранніх зернових і зернобобових культур в господарствах Харківської області в 2012 р. / С.І. Попов, Ю.І. Буряк, Л.Н. Кобизєва, Н.І. Рябчун та ін. – Х.: “Магда LTD”, 2012. – 45 с.

15. Особливості проведення осіннього комплексу робіт в Харківській області в 2012 році / С.І. Попов, Ю.І. Буряк, Л.Н. Кобизєва, Н.І. Рябчун та ін. – Х.: “Магда LTD”, 2012. – 53 с.

16. Рекомендації щодо застосування ретардантів для запобігання осінньому переростанню озимих культур / С.І. Попов, Ю.І. Буряк, Н.І. Рячун та ін. – Х.: “Магда LTD”, 2012. – 7 с.

17. Каталог сортов и гибридов полевых культур / С.И. Попов, Ю.И. Буряк, Л.Н. Кобызева, В.В. Кириченко и др. – Х.: Институт растениеводства им. В. Я. Юрьева, 2012. – 54 с.

18. Особливості підготовки грунту і сівби озимих зернових культур та ріпаку під урожай 2013 року в зоні Полісся і Лісостепу: наукове видання / В.Ф. Петриченко, С.Ю. Булигін, О.О. Іващенко, В.Ф. Камінський, С.І. Попов та ін. – К.: ВП “Едельвейс”, 2013. – С. 37.

19. Каталог сортів і гібридів польових культур / С.І. Попов, Л.Н. Кобизєва, А.Ф. Звягін, В. К. Рябчун та ін. – Х.: Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва, 2013. – 159 с.

20. Рекомендації щодо проведення весняно-польових робіт 2013 року в господарствах Харківської області / С.І. Попов, Л.Н. Кобизєва, В.М. Костромітін, Н.І. Рябчун та ін. – Дн.: “Магда LTD”, 2013. – 47 с.

21. Організація збирання ранніх польових культур в господарствах Харківської області у 2013 р. / С.І. Попов, Л.Н. Кобизєва, В.П. Петренкова, Н.І. Рябчун та ін. – Х.: “ФОП Малахін О.О.”, 2013. – 58 с.

22. Рекомендації з сівби озимих культур у зонах Лісостепу і Полісся: наукове видання / В.Ф. Петриченко, Я.М. Гадзало, О.О. Іващенко, В.Ф. Камінський, С.І. Попов та ін. – Вінниця: ФОП Данилюк В.Г. – 34 с.

23. Catalog of varіetіes and hybrіds fіelds Crops / S.І. Popov, L.N. Kobyzeva, A.F. Zvyagіn, V.K. Ryabchun and et. – K.: Plant productіon Іnstіtute nd. a V. Ya. Yuryev of NAAS, 2013. – 159 p.

24. Рекомендації з сівби озимих культур у зонах Лісостепу і Полісся: наукове видання / С.І. Попов, Ю.Г. Красиловець, М.Г. Цехмейструк, Є.С. Бондаренко, В.М. Тимчук // Аграрник, 2013. – № 13 (56). – С. 23.

25. Рекомендації по проведенню комплексу весняно-польових робіт 2014 року в господарствах Харківської області / С.І. Попов, Л.Н. Кобизєва, В.П. Петренкова, В.М. Костромітін, М.Г. Цехмейструк та ін. – Харківський р-н: МНПА “Наномікс”, 2014. – 55 с. 

26. Особливості організації збирання ранніх польових культур в господарствах Харківської області у 2014 р. / В.В. Кириченко, С.І. Попов, В.П. Петренкова, Л.Н. Кобизєва, Н.І. Рябчун та ін. – Х.: “ФОП Тарасенко В.П.”, 2014. – 39 с.

27. Визначення біологічної урожайності кукурудзи та соняшнику / С.І. Попов, В.В. Кириченко, Л.В. Козубенко, Л.М. Чернобай, В.П. Коломацька та ін. – Х.: Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН, 2014. – 18 с.

28. Програма і завдання для літньої навчальної практики “Рослинництво”: методичні вказівки студентами агрономічного факультету за спеціальністю 6.130102 "Агрономія" / Є.М.Огурцов, О.В. Чигрин, С.І. Попов, Л.М Поташова.  – Харків: ХНАУ, 2012. – 28 с.

29. Кормовиробництво. Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів агрономічного факультету за спеціальніс-тю 7.130102 “Агрономія” / Є.М. Огурцов, О.В. Чигрин, С.І. Попов, Л.А. Свиридова, В.Г. Міхєєв. – Харків, 2012. – 24 с.

30. Насіннєзнавство. Робочий зошит до практичних занять з насіннєвого контролю для студентів ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 6.090101 – «Агрономія» /О.В. Чигрин, С.І. Попов, А.М. Николаенко, В.Г. Міхєєв. – Харків: ХНАУ, 2013. – 52 с.

31. Насіннєзнавство. Робочий зошит до практичних занять з насіннєвого контролю для студентів ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 6.090101 спеціальності «Агрохімія і грунтознавство» / А.М. Ніколаєнко, О.В. Чигрин, С.І. Попов, В.Г. Михєєв – Харків: ХНАУ, 2013. – 47с.


Статті:

 1. Попов С.І. Яра пшениця та яре тритикале по непарових попередниках. Технології вирощування / С.І. Попов, С.В. Авраменко, В.М. Тимчук, О.С. Сало // Хранение и переработка зерна. – 2010. – № 4 (130). – С. 29-30.
 2. Попов С.І. Сучасні технології вирощування ярої пшениці та тритикале / С.І. Попов, С.В. Авраменко, В.М. Тимчук, О.С. Сало // Агроном, 2010. – № 2 (28). – С. 48-50.
 3. Попов С.І. Продуктивність та якість зерна пшениці озимої залежно від застосування азотних підживлень, мікродобрив та регуляторів росту / С.І. Попов // Вісник ХНАУ. Серія “Рослинництво, селекція і насінництво, овочівництво”. – Харків: ХНАУ, 2010. – № 7. – С. 142-148.
 4. Бобро М.А. Вплив екстремальних умов зимівлі 2009/2010 року на формування врожаю озимої пшениці в зоні північно-східного Лісостепу України / М.А. Бобро, Е.В. Герасименко, С.І. Попов // Вісник ХНАУ. Серія “Рослинництво, селекція і насінництво, овочівництво”. – Харків: ХНАУ, 2010. – № 9. – С. 50-56.
 5. Попов С.І. Урожайність і якість зерна озимої пшениці залежно від попередників та системи удобрення в зоні східного Лісостепу України / С.І. Попов // Вісник Львівського національного аграрного університету: агрономія. – Львів: Львів. нац. аграр. ун-т, 2010. – 14 (2). – С. 83-89. 
 6. Попов С. Наводимо особливості вирощування ярого тритикале та ярої пшениці по непарових попередниках / С. Попов, С. Авраменко, В. Тимчук, О. Сало // Зерно і хліб,  2010. – № 4 (60). – С. 40. 
 7. Попов С. Торік сорти-шедеври зернових вітчизняної селекції на Слобожанщині успішно вийшли із зими / С. Попов, С. Авраменко, Н. Рябчун, В. Тимчук та ін. // Зерно і хліб,  2011. – № 1 (61). – С. 54.
 8. Попов С.І. Вплив біологічних регуляторів росту на формування продуктивності пшениці озимої / С.І. Попов // Вісник ХНАУ. Серія “Рослинництво, селекція і насінництво, овочівництво”. – Харків: ХНАУ, 2011. – № 10. – С. 45-54.
 9. Попов С. Визначаємо втрати урожайності зернових культур / С. Попов, С. Авраменко, М. Цехмейструк, В. Тимчук // Agroexpert, 2011. – № 7 (36). – С. 32-35.
 10. Авраменко С. Доводиться сподіватися на утворення весною якомога більшої кількості вторинних коренів в озимій пшениці / С. Авраменко, С. Попов, М. Цехмейструк, О. Глубокий, В. Шелякін // Зерно і хліб, 2012. – № 2. – С. 38-40.
 11. Авраменко С.В. Реакція сортів пшениці озимої на систему удобрення після люцерни / С.В. Авраменко, С.І. Попов // Селекція і насінництво. – X.: “Магда LTD”, 2012. – Вип. 101. – С. 247-253.
 12. Попов С. За останні 10 років нам так і не вдалося досягти стабільних намолотів хлібів / С.І. Попов //Зерно і хліб. – К.: Редакційно-видавничий центр “ЗіХ”, 2012. – № 3 (67). – С. 37-39.
 13. Авраменко С. В. Урожайність кукурудзи залежно від строків сівби та системи удобрення у східній частині Лісостепу України / С.В. Авраменко, М. Г. Цехмейструк, С. І. Попов, В. М. Тимчук // Вісник ЦНЗ АПВ Харківської області. – Х.: “Магда LTD”, 2012. – № 12. – С. 4-8.
 14. Попов С. Озима пшениця досить чутлива до змін клімату / С. Попов // Зерно і хліб. – К.: Редакційно-видавничий центр “ЗіХ”, 2012. – № 4 (68). – С. 12-14.
 15. Попов С.І. Реакція сортів пшениці озимої на строки сівби та фони живлення у східній частині Лісостепу України / С. І. Попов, О.М. Четверик, С. В. Авраменко, М. І. Непочатов // Вісник ЦНЗ АПВ Харківської області. – Х.: “Магда LTD”, 2012. – № 13. – С. 195-198.
 16. Попов С.І. Реакція сортів пшениці озимої на системи удобрення після попередника чорний пар залежно від року вирощування у східній частині Лісостепу України / С. І. Попов, С. В. Авраменко, М. І. Непочатов // Селекція і насінництво. – Харків: ІР ім. В.Я. Юр’єва, 2012. – Вип. 126. – С. 34-39.
 17. Попов С. “Десерти” для озимої пшениці / С. Попов, Н. Рябчун, М. Цехмейструк // Пропозиція. – К.: ТОВ “Байєр”, 2012. – № 6. – С. 52-54.
 18. Зуза В.С. Толерантність озимої пшениці до гербіцидів / В.С. Зуза, Р.А. Гутянський, С.І. Попов, Ю.І Буряк // Таврійський науковий вісник. – Вип. 80. Ч. 2. – Херсон: Херсонський держ. аграр. ун-тет. – С. 168-172.
 19. Попов С. Біостимулятори на озимій пшениці / С. Попов, С. Авраменко, М. Цехмейструк // Агробізнес сьогодні. – 2012. – № 7 (230). – С. 24-28.
 20. Попов С. Пшениця після кукурудзи / С. Попов, С. Авраменко, М. Цехмейструк // The Ukrainian Farmer. – 2012. – № 4. – С. 48-50.
 21. Попов С. Вплив вологи на озимину / С. Попов, С. Авраменко, М. Цехмейструк, В. Тимчук // Agroexpert. – 2012. – № 3 (44). – С. 40-42.
 22. Попов С. Пшениця озима після кукурудзи на силос / С. Попов, С. Авраменко, В. Циганко // Агроном. – 2012. – № 3 (37). – С. 84-85.
 23. Попов С.І. Урожайність пшениці озимої залежно від мінерального удобрення після непарових попередників у східній частині Лісостепу України / С.І. Попов, С. В. Авраменко // Бюл. Ін-ту сільського господарства степової зони НААН України. – №3, 2012 р. – С. 59-61.
 24. Попов С. І. Якість зерна сортів пшениці озимої залежно від погодних умов року у східній частині Лісостепу України / С.І. Попов, С.В. Авраменко / Наукові праці інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків // Зб. наук. пр. – Вип. 17. Т 1. – К., 2013 р. – С. 29-32.
 25. Попов С.И. Формирование качества зерна пшеницы озимой в зависимости от погодных условий года и фона питания в восточной части лесостепи Украины / С.И. Попов, С.В. Авраменко // Аграрный вестник Юго-Востока. – №1-2 (8-9), Россия, Саратов,2013 г. – С. 18-19.
 26. Попов С. Вплив норми висіву на урожайність пшениці озимої / С. Попов, С. Авраменко, К. Манько, А. Бєлєніхіна // Агробізнес сьогодні № 17(264), 2013 р. – С. 26-29.
 27. Попов С. І.  Урожайність і якість тритикале озимого за різних елементів технології вирощування / С.І. Попов, С. В. Авраменко, М. Г. Цехмейструк // Агроном № 4 (42), 2013 р. – С. 72-73.
 28. Попов С. Кліматична ситуація на більшості території зони Лівобережного Лісостепу минулої осені виявилася сприятливою для росту та розвитку озимих / С. Попов, М. Цехмейструк, Н. Рябчун // Зерно і хліб. – К.: Редакційно-видавничий центр “ЗіХ”, 2013. – № 1 (69). – С. 30-32.
 29. Попов С.І. Характеристика та адаптивний потенціал сортів озимої пшениці універсального типу / С.І. Попов, А.Ф. Звягін, В.З. Іодковський, К.Ю. Суворова // Посібник українського хлібороба. – К: Всеук. наук. ін-тут селекції, 2013. – Т 1. – С. 288-290.
 30. Зуза В.С. Бур’яни посівів пшениці озимої й ефективність хімічного прополювання / В.С. Зуза, С.І. Попов  // Вісник ХНАУ. Серія ”Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство”. – Харків: ХНАУ, 2013. – №1. – С. 161-167.
 31. Попов С.І. Адаптивність сортів пшениці м’якої озимої залежно від умов вирощування / С.І. Попов, Е.Р. Ермантраут // Вісник ЦНЗ АПВ Харківської області. – Х.: “Магда LTD”, 2014. – № 15. – С. 93-103.
 32. Попов С.І. Урожайність сортів пшениці твердої ярої залежно від фону живлення / С.І. Попов, О.С. Усов, К.М. Манько, М.Г. Цехмейструк // Вісник ЦНЗ АПВ Харківської області. – Х.: “Магда LTD”, 2014. – № 15. – С. 104-111.
 33. Як погода і добрива впливають на якість озимої пшениці / С. Попов, С. Авраменко, М. Цехмейструк, О. Леонов // Agroexpert. – 2013. – №3(56). – С. 40-42.
 34. Причини недобору зерна / С. Попов, Н. Рябчун, С. Авраменко, М. Цехмейструк // Агробізнес сьогодні. – 2013. – № 4 (251). – С. 22-24.
 35. Попов С.І. Реакція сортів озимих зернових культур на мінеральне удобрення після попередника соя / С.І. Попов, С.В. Авраменко // Селекція і насінництво. – Х.: ІР ім. В.Я. Юр’єва, 2014. – Вип. 104. – С. 59-64.
 36. Попов С.І.  Проаналізуємо погодні умови формування врожаю озимини на Слобожанщині під цьогорічний врожай / С. Попов, Н. Рябчун, Є. Бондаренко // Зерно і хліб. – К.: Редакційно-видавничий центр “ЗіХ”, 2014. – №3  (69). – С. 33-36.

Патенти:

 1. Патент на корисну модель № 49187. Спосіб підвищення урожайності озимих зернових культур по непарових попередниках / С. І. Попов, С. В. Авраменко; Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр’єва УААН; заявл. 25.09.09; опубл. 26.04.10. – Бюл. № 8.
 2. Патент на корисну модель № 77430. Спосіб підвищення врожайності тритикале озимого після люцерни / С. І. Попов, С. В. Авраменко;  Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва УААН; заявл. 27.08.12; опубл. 11.02.2013.  – Бюл. № 3.
 3. Патент на корисну модель № 77431. Спосіб підвищення врожайності жита озимого / С.І. Попов, С.В. Авраменко; Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва УААН; заявл. 27.08.12; опубл. 11.02.2013. – Бюл. № 3.
 4. Патент на корисну модель № 79380. Спосіб підвищення врожайності пшениці озимої після багаторічних трав / С.І. Попов, С.В. Авраменко;  Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва УААН; заявл. 27.08.12; опубл. 25.04.2013.  – Бюл. № 8.

Участь у конференціях:

 1. Підсумкова наукова конференція професорсько-викладацького складу, наукових співробітників, аспірантів, здобувачів ХНАУ ім. В.В. Докучаєва., 11-14 січня 2011 р. (Підвищення продуктивності та якості зерна озимої пшениці на основі удосконалення прийомів вирощування в умовах східного Лісостепу України).
 2. Проблеми сталого розвитку агросфери: Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 195-річчю від дня заснування ХНАУ ім. В. В. Докучаєва (4-6 жовтня 2011 р.). (Застосування біорегуляторів росту та мікродобрива “реаком-р-зерно” в ресурсозберігаючих технологіях вирощування  пшениці озимої).
 3. Онтогенез – стан, проблеми та перспективи вивчення рослин в культурних та природних ценозах: Міжнародна наукова конференція. (7-8 вер. 2012 р.). – Херсон, 2012. (Толерантність озимої пшениці до гербіцидів).
 4. Інноваційно-інвестиційний розвиток рослинницької галузі – стан та перспективи: V-а міжнародна науково-практична конференція молодих вчених (4-6 лип. 2012 р.), – Харків. (Урожайність пшениці озимої за органічної та органо-мінеральної системи удобрення в умовах східної частини Лісостепу України).
 5. Інноваційно-інвестиційний розвиток рослинницької галузі – стан та перспективи: V-а міжнародна науково-практична конференція молодих вчених (4-6 липня 2012 р.). – Харків. (Урожайність пшениці озимої залежно від застосування біологічного стимулятора росту біоглобін у 2010-2011 рр.).
 6. Инновационное развитие АПК в России: Международная научно-практическая конференция, посвящённая 140-летию со дня рождения Г. К. Мейстера / ГНУ НИИСХ Юго-Востока РАСХН (12-13 март.2013 г.). – Саратов. (Формирование качества зерна пшеницы озимой в зависимости от погодных условий года и фона питания в восточной части Лесостепи Украины).
 7. Особистість в формуванні засад сучасного екологічного землеробства: Науково.- практична конференція, присвячена пам’яті М.Ф. Третьякова (13-14 травня 2014 р.). – Полтава.  (Вплив фону мінерального живлення на урожайність зерна пшениці твердої ярої).

Керівництво аспірантами:

2 кандидатські дисертації (Скидан В.О, Авраменко С.В), 1 аспірант другого року очної форми навчання (Усов О.С.)

 

Керівництво дипломними роботами:

 

Теми наукової роботи:

0101U006140 НТП «Технології вирощування зернових культур» за завданням  «Розробити ресурсозберігаючі технології вирощування зернових колосових і олійних культур».

0101U006457 «Розробити екологічно безпечні технології вирощування зернових колосових культур з одержанням високоякісного зерна».

0105U005377 «Формування високопродуктивних посівів зернових, зернобобових, технічних культур і кормових трав у східному Лісостепу України».

 

Захищено дисертацію за спеціальністю 06.01.09 – рослинництво 20 вересня 2013 р. на тему: «Агроекологічне обґрунтування технології вирощування пшениці м’якої озимої в зоні недостатнього та нестійкого зволоження»

 

 Оновлено: 14-09-2015, 10:39 / Переглядів: 1 643
 

Авторизація