Попов Віталій Миколайович

ПОПОВ ВІТАЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

КАНД. БІОЛОГІЧНИХ НАУК, ДОЦЕНТ

Народився 22.10.1974 р. У 1997 р. закінчив Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва і вступив до аспірантури ХНАУ.

У 2002 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Використання молекулярно-генетичних маркерів у генетико-селекційних дослідженнях соняшнику».

Керівник незалежної випробувальної лабораторії «Агроген НОВО».

З 2017 р. працює на кафедрі генетики, селекції та насінництва.

Починаючи з 2013 р. опублікував близько 10 наукових праць, у тому числі статті в зарубіжних виданнях та SCOPUS.

Публікації за останній період:

Статті:

  1. Dugar Yu.M., Popov V.N. Genetic structure and diversity of Ukrainian red clover cultivars revealed by microsatellite markers. Open Journal of Genetics. 2013. V.3. № 4. P. 235-242.
  2. Беднарская И.А., Попов В.Н., Акинина Г.Е., Дугарь Ю.Н., Долгова Т.А. ISSR-анализ некоторых видов узколистых овсяниц // Цитология и генетика. 2014. Т. 48. № 6. С. 25–32.
  3. Попов В.М. Валідація SCAR-маркера, зчепленого з геном фертильності пилку соняшнику // Вісн. ХНУ ім. В.Н. Каразіна. 2015. Т. 24. № 1153. С.54–57
  4. Попов В.М., Акініна Г.Є., Тереняк Ю.М., Шарипіна Я.Ю., Долгова Т.А., Кириченко В.В. Детекція гена Or5 стійкості до вовчка соняшнику за допомогою SCAR-маркеру RTS05 // Фактори експериментальної еволюції організмів. 2015. Т. 17. С. 330-333.
  5. Акинина Г.Е., Тереняк Ю.Н., Шарыпина Я.Ю., Попов В.Н. Генетическая чистота семян – актуальный вопрос современной генетики и селекции растений // Факторы экспериментальной эволюции организмов. 2016. Т. 18. С. 56–60.
  6. 6. Акинина Г.Е., Дугарь Ю.Н., Попов В.Н. Статистический анализ генетических данных с использованием компьютерных программ ARLEQUIN, PHILYP, CLANN, STRUCTURE / Институт растениеводства им. В.Я. Юрьева. Харьков, 100 с.

 Оновлено: 12-11-2018, 09:04 / Переглядів: 455
 

Авторизація