Посилаєва Катерина Іванівна

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: доцент 

 

Дисертація:

 Посилаєва К.І. Организационно-экономические взаимоотношения в м’ясом подкомплексе АПК и пути их совершенствования / на примере Харьковской области /  [Текст] : дис. на соискание ученой степени канд. экон. наук: спец. 08.00.05 – экономика, планирование, организация управлення народным хозяйством и его отраслями / сельское хозяйство // Катерина Іванівна Посилаєва. – Харків : ХСХИ, 1990. – 156 с.

 

Список наукових праць:

 1. Посилаєва К.І. Фінансові ресурси в системі управління підприємством Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції  “Економіка аграрних підприємств: проблеми теорії та практики” м. Полтава ПДАА, 2008.
 2. Посилаєва К.І. Підходи визначення прибутку для аналізу ефективності діяльності підприємства Вісник ХНАУ, №7, 2008.
 3. Посилаєва К.І. Оптимізація структури і капіталу, як складова фінансової стратегії підприємства Харків, 2009
 4. Посилаєва К.І. Методичні підходи оцінки платоспроможності підприємств Сімферополь, 2009
 5. Посилаєва К.І.Посилаєв В.В. Оцінка тенденцій розвитку виробництва м’яса ВРХ та його ефективності в Україні Харків, 2009
 6. Посилаєв В.В.Посилаєва К.І. Стан і перспективи ефективності м’ясного скотарства Мелітополь, 2009
 7. Посилаєва К.І. Болонский процесс в системе аграрного образования Украины: преимущества и недостатки Угорщина, SzentIstwakUnuversutete, Goqolo, 2010
 8. Посилаєва К.І.Пеняк Ю.С. Оборотність оборотних засобів як фактор фінансової стійкості підприємства Мелітополь, 2010
 9. Посилаєва К.І.Чернякова В.О. Измерение влияния факторов на эффективность использования персонала в сельском хозяйстве Бюл. Научных работ Белг. госуд. с.-х. академии, вып. 22, 2010
 10. Посилаєва К.І.Крот Ю.О. Методичні підходи оцінки виробничих запасівВісник ХНАУ, 2011, №5 Серія «Економічні науки», с. 172-177, 0,5 вид.арк

Наукові статті:

 1. Посилаєва К.І. Вирощування ВРХ на м'ясо у господарствах Харківської області / К.І. Посилаєва, В.В. Посилаєв // Науковий Вісник ЛНУВМіБ ім. С.З.Гжицького, Львів, 2012.
 2. Посилаєва К.І. Аналіз і оцінка ризиків / К.І. Посилає ва// Матеріали II Всеукраїнської наук.практич. конф., Тернопіль, Крок, 2012.
 3. Посилаєва К.І., Посилаєв В.В. Організація управління підприємницьким ризиком / К.І. Посилаєва, В.В. Посилаєв // Зб. наук. праць ТДАУ «Економічні науки», Мелітополь, Люкс,  №2 (18), т. 2, 2012.
 4. Посилаєва К.І. Облік і аудит: практикум дистанційного тестування. / К.І. Посилаєва// Навчальний посібник гриф рекомендовано Міністерством агрополітики  України. Київ, Алерта, 2013.
 5. Посилаєва К.І. Оцінка нерухомості: теорія, методи, проблеми / К.І. Посилаєва,  С.В. Шерстюк // Зб. наук. праць ТДАУ  №2(22), Т. 2 , Меліпопільська тип. Люкс, Мелітопіль, 2013.
 6. Посилаєва К.І., Шерстюк С.В. Кластер садівництва / К.І. Посилаєва,  С.В. Шерстюк // Вісник ЛНУВМіБ ім. С.З. Гжицького, Т.15, №2 (56), ФОП Корпан Б.І., Львів, 2013.


Оновлено: 1-03-2012, 12:17 / Переглядів: 2 520
 

Авторизація