Поташова Лариса Миколаївна

 

   E-mail: Potashova124@gmail.com

   Ідентифікатори науковця:

   Google Scholar (Поташова Л.М.)

 • кандидат сільськогосподарських наук, доцент;
 • секретар Ради агрономічного факультету;
 • тема кандидатської дисертації: “Екологічно безпечна технологія вирощування квасолі на чорноземах Східного Лісостепу України”;
 • напрям наукової роботи – удосконалення прийомів вирощування квасолі;

Підручники, навчальні посібники, методичні вказівки:

 1. Технологія виробництва продукції рослинництва. Програма курсу за вимогами  кредитно-модульної системи. Для студентів факультету менеджменту і економіки / Є.М. Огурцов, Л.М. Поташова, В.Г. Міхєєв, В.І. Філон, В.Ю. Будьоний, В.А. Посилаєв, О.В. Романов. – Харків, ХНАУ, 2012. – 30 с.
 2. Технологія виробництва продукції рослинництва. Програма курсу за  вимогами кредитно-модульної системи. Для студентів факультету  “Облік і  фінанси” напряму підготовки “Фінанси і кредит” / Л.М. Поташова, А.М. Свиридов, М.П. Гусаренко, О.Ю. Чекар, Л.В. Кошляк. –– Харків, ХНАУ, 2012.  – 39 с.
 3. Кормовиробництво. Методичні вказівки до виконання курсової роботи студентами агрономічного факультету за спеціальністю 6.130102 «Агрономія» / Є.М. Огурцов, О.В. Чигрин, С.І. Попов, Л.М. Поташова, Л.А. Свиридова, В.Г. Міхєєв. – Харків, ХНАУ, 2012. – 26 с.
 4. Програма і завдання для літньої навчальної практики студентів агрономічного факультету за спеціальністю 6.130102 «Агрономія» / Є.М. Огурцов, О.В. Чигрин, С.І. Попов, Л.М. Поташова, В.Г. Міхєєв, Л.В. Кошляк.– Харків, ХНАУ, 2012. – 29 с.
 5. Рослинництво. Методичні рекомендації з проведення навчальної практики студентів напрямів підготовки 6.030.504 «Економіка підприємства», 6.020.508 «Фінанси і кредит» ОКР «Бакалавр» / Л.М. Поташова, Є.М. Огурцов. – Харків, ХНАУ, 2014. – 24 с.

Статті:

 1. Дидович С.В. Биопрепараты в агротехнологиях выращивания зернобобових культур / С.В. Дидович, Н.З. Толкачев,Т.Н. Мельничук, Л.Н. Поташева и др. // Бюллетень Регионального центра научного обеспечения агропромышленного производства Автономной Республики Крым. – Симферополь: Крымский государ. аграр. учебно-консультат. Центр. – Агромир. – №13. – 2010. – С. 8-13.
 2. Поташова Л.М. Бобово-ризобіальний симбіоз і продуктивність штамбових сортів квасолі за умов інокуляції / Л.М. Поташова // Вісник ХНАУ. Серія “Рослинництво, селекція і насінництво, овочівництво”. – Харків: ХНАУ, 2010. – №7. – С. 156-162.
 3. Поташова Л.М. Роль інокуляції та біостимуляції в підвищенні продуктивності квасолі / Л.М. Поташова, Ю.М. Поташов // Вісник ХНАУ. Серія “Рослинництво, селекція і насінництво, овочівництво”. – Харків: ХНАУ, 2012. – №2. – С. 100-105.
 4. Поташова Л.М. Продуктивність сортів квасолі залежно від інокуляції насіння в Східному Лісостепу України / Л.М. Поташова, О.К. Труш // Вісник ХНАУ. Серія “Рослинництво, селекція і насінництво, овочівництво”. – Харків: ХНАУ, 2013. – №9. –  С. 253-258.

5.   Поташова Л.М. Використання біопрепаратів при вирощуванні квасолі у  

      Східному   Лісостепу України / Л.М. Поташова // Вісник ХНАУ. Серія              

     “Рослинництво, селекція і насінництво, овочівництво”. – Харків:    

     ХНАУ,      2015. – №1. –  С. 253-258.

 

Участь у конференція

 1. Підсумкова наукова конференція професорсько-викладацького складу, наукових співробітників, аспірантів, здобувачів ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 20-26 квітня 2010 р.
 2. Підсумкова наукова конференція професорсько-викладацького складу, наукових співробітників, аспірантів, здобувачів ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 11-14 січня 2011 р.
 3. Підсумкова наукова конференція професорсько-викладацького складу, наукових співробітників, аспірантів, здобувачів Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва, 10-13 січня 2012 р.
 4. Інноваційні технології підвищення ефективності виробництва і зберігання сільськогосподарської продукції. Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів та студентів, 24-25 жовтня 2013 р.
 5. Підсумкова наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів Харківського національного аграрного  університету ім. В.В. Докучаєва, 22-25 січня 2013 р.

 6. Международная научная конференція. Роль молодых учёных в сельском хозяйстве: проблемы и возможности, Баку, 2014 р.
 7. Підсумкова наукова конференція професорсько-викладацького складу, наукових співробітників, аспірантів і здобувачів факультету агрохімія та ґрунтознавство, 22-25 січня 2014 р. 

Керівництво дипломними роботами:

 

Наукова тема:

0105U005377 Формування урожайності зернових, бобових, технічних культур і кормових трав.

 

 Оновлено: 14-09-2015, 10:47 / Переглядів: 1 804
 

Авторизація