Профспілкова організація університетуАдреса Україна, Харківська обл., Харківський р-н,
п/в „Докучаєвське-2”, навчальне містечко ХНАУ,
корпус 1, поверх 3, кімната 322
Голова профкому

Синявіна Юлія Вікторівна

тел.: (0572) 99-72-40

 

    Первинна профспілкова організація Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва – одна з найстаріших профспілкових організацій України. Її було створено у 1917 р.

    Згідно зі статтею 16 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» первинна профспілкова організація (ППО ХНАУ ім. В.В. Докучаєва) у січні 1981 р. пройшла легалізацію (реєстрацію) в органах юстиції й одержала статус юридичної особи.

Структура первинної профспілкової організації

  На чолі професійної організації університету стоїть профспілковий комітет з правами райкому. Це виборний орган складом 21 особи, які делеговані до нього профспілковими організаціями факультетів і підрозділів.
    Первинна профспілкова організація університету складається з цехових профспілкових організацій факультетів; навчальної, наукової частини та ІПО; адміністративно-господарчої частини. Кожна складова має профбюро. Своєю чергою на кожному факультеті або у відділі функціонують профгрупи студентських академічних груп, кафедр, відділів і підрозділів.
    Станом на перше січня 2013 р. первинна профспілкова організація університету – це:

 • 3436 члена профспілки, у складі яких 2309 особи (або 67,2%) – студенти й аспіранти, 868 особи (або 25,3 %) – викладачі і співробітники, 262 осіб – непрацюючі пенсіонери-ветерани праці;
 • 9 цехових профспілкових організацій: 7 профспілкових організацій факуль-тетів; профспілкові організації: навчальної, наукової частин та ІПО і адміністративно-господарської частини;
 • 188 профспілкових організацій студентських академічних груп, кафедр, відділів;
 • 754 осіб виборного профспілкового активу.

Діяльність профспілки

  Згідно з п. 1.5 Статуту „Професійної спілки працівників агропромисло-вого комплексу України” профспілка здійснює представництво і захист тру-дових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки в органах державної влади, місцевого самоврядування, у відносинах з роботодавцями, їх організаціями та об’єднаннями, з іншими громадськими організаціями на ос-нові партнерства, виходячи з принципів рівноправності, діалогу, пошуку ком-промісів, а в разі необхідності – конструктивної опозиції у досягненні цілей, що задовольняють потреби членів профспілки.
    Правовим актом, що регулює трудові і соціально-економічні відносини між адміністрацією в особі ректора, і трудовим колективом в особі профкому, якому ці повноваження надано конференцією трудового колективу університету на основі взаємного погодження інтересів сторін, є Колективний договір.

    При профкомі сформовані і працюють 7 комісій, а саме:

 • організаційно-масова;
 • навчально-виробнича;
 • житлово-побутова;
 • культурно-масова;
 • спортивно-масова;
 • по роботі серед жінок та з дітьми;
 • з оздоровлення та організації відпочинку.

    Для здійснення контролю за виконанням профспілкового бюджету, правильністю і доцільністю використання коштів, майна, діловодства, обліку і звітності, своєчасним розглядом листів і заяв членів профспілки обрано ревізійну комісію у складі 11 осіб.
    Усю багатогранну систему своєї роботи у різних напрямах діяльності профспілковий комітет планує і проводить на підставі перспективного (спільно з ректоратом, Об’єднаною радою студентського самоврядування, Спілкою молоді та студентів університету) та поточного поквартального планування. 

Соціальний захист у ХНАУ ім. В.В. Докучаєва

    Основне завдання профспілки – це захист економічних, соціальних, трудових прав та інтересів викладачів, співробітників і студентської молоді з приділенням особливої увагу пільговим і малозабезпеченим категоріям.
    Спільно з ректоратом, Об’єднаною радою студентського самоврядування і Спілкою молоді та студентів в університеті протягом багатьох років використовуються такі форми роботи з пільговою категорією:

 • першочергове надання матеріальної допомоги з фонду ректорату і профспілкового бюджету на різні потреби (щорічно до Міжнародного дня студентів з профспілкового бюджету надається матеріальна допомога усім студентам - сиротам, інвалідам, «чорнобильцям», дітям загиблих військовослужбовців), студентам із багатодітних сімей, де 5 і більше дітей;
 • першочергове виділення пільговому контингенту і членам їх сімей пільгових путівок на санаторно-курортне лікування, у дитячі табори (10 і 20% від вартості);
 • першочергове забезпечення співробітників-пільговиків сільськогосподарською продукцією і продуктами харчування за пільговими цінами;
 • щорічне виділення за рахунок профспілкового бюджету Новорічних подарунків студентам-сиротам, інвалідам, «чорнобильцям», дітям загиблих військовослужбовців, студентам із багатодітних сімей, сімейним студентам, які мають дітей.

    У разі необхідності кожний член профспілки має змогу звернутися із заявою до профспілкового комітету про надання йому матеріальної допомоги на різні потреби у зв’язку зі скрутним матеріальним становищем.
    Питання санаторно-курортного лікування й оздоровлення співробітників і студентів покладено на комісію із соціального страхування, до складу якої входять представники профспілкової організації. Очолює цю комісію голова профспілкового комітету університету.
Соціальний захист студентів і співробітників ХНАУ ім. В.В. Докучаєва у 2008 р.
Соціальний захист студентів і співробітників ХНАУ ім. В.В. Докучаєва у 2009 р.
Соціальний захист студентів і співробітників ХНАУ ім. В.В. Докучаєва у 2010 р.

Соціальний захист студентів  і співробітників ХНАУ ім. В.В. Докучаєва у 2011 р.

Соціальний захист студентів і співробітників ХНАУ ім. В.В. Докучаєва у 2012 р.

 

Традиційна щорічна зустріч у Тетянин день (25 січня) студентів-сиріт 
 з адміністрацією і членами профспілкового комітету
 

Культурно-масова комісія та студентський клуб

    Центром культурно-масової роботи, організації дозвілля в університеті для студентів і співробітників є культурно-масова комісія та студентський клуб, який фінансується за рахунок профспілкового бюджету (посади завідувача студентським клубом і керівник).

 • До складу цієї комісії входять:
 • відповідальні від профбюро факультетів за цей напрямок роботи; завідувач студентським клубом;
 • представники Об’єднаної ради студентського самоврядування і Спілки молоді та студентів університету;
 • керівники художніх колективів і гуртків.

    Щорічно з профспілкового бюджету на культурно-масову роботу витрачається більше 70 тис. грн.

Танцювальний колектив «Фаворит» під час виступу на Всеукраїнському фестивалі «Софіївські зорі»
Український народний хор "Жайвір"- учасниу сорочинського ярмарку під час виступу.
Учасники щорічного театралізованого свята навчального містечка "Проводи зими", "Зустріч весни"
 
 

Спортивно-масова комісія та спортивний клуб

    При профкомі університету функціонує спортивний клуб, створений спільно з кафедрою фізичного виховання як центр спортивної і фізкультурно-масової роботи серед студентів, співробітників і членів їх сімей. Робота голови спортивного клубу і тренера-педагога дитячої секції з баскетболу фінансується за рахунок профспілкового бюджету. Щорічно на фізкультурно-масову та спортивну роботу серед студентів і співробітників в університеті витрачається близько 30 тис. грн.

   У жовтні-листопаді кожного року спортивний клуб профкому спільно з кафедрою фізичного виховання проводять турнір з волейболу, присвячений пам’яті відомого аграрника, ветерана спорту Ю.В. Будьонного, та Кубок ректора, присвячений Дню працівника сільського господарства. Метою цих змагань є пропагування ідеї щодо здорового способу життя серед студентів-аграрників та вшанування ветеранів спорту. Традиційно у цих змаганнях беруть участь учні шкіл, аграрних ліцеїв та коледжів, які водночас здобувають актуальні для них знання щодо подальшого навчання у Харківському НАУ. Доброю традицією стала участь у змаганнях команд, основу яких становлять випускники ХНАУ, що на сьогодні представляють різні галузі агропромислового виробництва України. Єднання студентської молоді з ветеранами на спортивному майданчику є найкращою реалізацією ідеї спадкоємності в освіті та спорті.

   27 жовтня 2014 р. на базі спортивного комплексу ХНАУ зустрілися три ветеранських колективи з Харківської області – збірна команда м. Люботин, збірна команда Дворічанського району і команда Фонду соціального страхування від нещасних випадків в Харківській області. Агроуніверситет представляли збірна команда викладачів, до складу якої увійшов завідуючий кафедрою фізичного виховання університету В.І. Хлопенко, та збірна команда студентів.

   Не зазнавши жодної поразки переможцем турніру стала команда Фонду соціального страхування від нещасних випадків в Харківській області. Командна взаємодія блоку і захисників стали вирішальними факторами, які й визначили перемогу цього колективу.

Переможець турніру, присвяченого пам’яті Ю.В. Будьонного, команда Фонду соціального страхування від нещасних випадків в Харківській області, 27.10.2014 р.

   13 листопада спортивний клуб університету та кафедра фізвиховання провели турнір на Кубок ректора ХНАУ імені В.В. Докучаєва, присвячений Дню працівника сільського господарства. У турнірі брали участь: молодіжна команда «Родіна» Дворічанського району, яка виборола перше місце; дві команди ХНАУ – випускників і студентів, що посіли відповідно друге і третє місця; вперше в цих змаганнях брала участь команда Харківського комп’ютерного коледжу.

Збірна команда студентів ХНАУ: призери турніру на Кубок ректора ХНАУ, 13.11.2014 р.

   Переможців та призерів турніру було нагороджено дипломами і медалями. Кращими гравцями турніру було визнано Костянтина Аушева, Віктора Рубцова, Дмитра Єгорова, Вадима Буренка, Владислава Ганжу.

   Цього навчального року непогані результати показали збірні команди ХНАУ: жіноча з баскетболу та чоловіча з волейболу. Баскетбол та волейбол користуються великою популярністю серед студентства, а спортивний зал ХНАУ традиційно виступає майданом для зустрічі найсильніших студентських команд з різних навчальних закладів.

   Активним учасником обласних змагань серед студентів стала збірна команда ХНАУ з гирьового спорту. 6 грудня команда гирьовиків у складі Сергія Кулачка, Сергія Шекери, Павла Філонського, Марії Гончарук, Сергія Мельника взяла участь в міжнародному турнірі імені В.І. Кожедуба в м. Харкові. Студент факультету агрохімії та ґрунтознавства Сергій Дзюба виборов друге місце в кубку України з карате; студент факультету захисту рослин Богдан Гордієнко увійшов в десятку кращих у Кубку України з армспорту.

   Протягом вересня-листопада футбольна команда ХНАУ, як і минулого року, грала в першій студентській “Metalist Student League”, і доволі успішно. У першій лізі грають 14 команд, і на сьогодні наші хлопці знаходяться в турнірній таблиці на третьому місці з 18 очками, маючи в своєму активі п’ять перемог, три нічиїх і одну поразку. Перше коло наша команда закінчила 25 листопада 2014 р. перемогою над командою Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України з результатом 3:0.

Збірна ХНАУ з футболу

Збірна команда шашистів університету в складі Руслана Головіна, Євгена Віцька, Валентина Єрмакова, Марії Яковлевої, Паскаля Каману та Сердара Єсенова 27 листопада 2014 р. взяла участь в студентських змаганнях, захищаючи честь університету в шахово-шашковому клубі «Шахрад» Харківського національного університету радіоелектроніки.

   27 листопада 2014 року у спортивному комплексі ХПІ проходили змагання з важкої атлетики серед студентів міста Харкова. В змаганнях приймали участь п’ять кращих Вузів м. Харкова, де культивується важка атлетика. Приймала участь і команда важкоатлетів ХНАУ у складі п’яти спортсменів. Чотири важкоатлета – це студенти агрономічного факультету і один – студент лісового факультету.

Наші спортсмени виступали досить успішно, чотири важкоатлета посіли призові місця (два перших місця, одне друге і одне третє) і один спортсмен посів п’яте місце, так як вперше виступав на змаганнях з важкої атлетики.

   Дуже гарно виступив студент агрономічного факультету Скрипаленко Ігор, який перевиконав норматив II – го  розряду і лише10 кг. не вистачило до 1- го розряду і посів 1 місце. Також хочу відмітити виступ Сергія Дячуна – студента агрономічного факультету, який також перевиконав норматив другого розряду і посів друге місце. Успішно виступили і Остренко Павло -агрономічний факультет – I місце, Павленко Гліб – лісогосподарський факультет – 3 місце.

Побажаємо спортсменам успішних стартів, нових перемог.Оновлено: 19-01-2012, 15:53 / Переглядів: 13 099
 

Авторизація