ПУЗІК ЛЮДМИЛА МИХАЙЛІВНА

 Доктор с.-г. наук, професор.

     У 2000 р. захистила кандидатську дисертацію з теми "Лежкоздатні та засолочні властивості патисонів при різних ступенях стиглості і умовах зберігання". Докторську дисертацію з теми "Наукове обґрунтування та розробка заходів подовження строків споживання плодів гарбузових рослин" захистила у 2010 р. 

     Л.М. – головний редактор “Вісника ХНАУ” серії “Рослинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво” (ISSN 2413-7642). Є членом спеціалізованих вчених рад К 65.357.01 за спеціальністю 06.01.06 – овочівництво і 06.01.05 – селекція і насінництво в Інституті овочівництва і баштанництва НААН та Д 74.844.01 за спеціальністю  06.01.15 – первинна обробка продуктів рослинництва в Уманському національному інституті садівництва.

   Напрям наукової роботи – розробка екологічно адаптованих прийомів та елементів технології виробництва і зберігання овочів, плодів, що забезпечують мінімальний вміст шкідливих речовин у продукції.

   Основні наукові праці: має 223 наукові праці, з яких 34 навчально-методичні, три стандарти, шість монографій, 15 патентів на корисну модель, а також 160 статей, 12 навчальних посібників, з них один з грифом МОН,  два – з грифом Мін АПК.

 

Народилася 11 січня 1955 р. в Магаданській області, бухта Провєдєніє. У 1978 р. закінчила Інститут громадського харчування (м. Харків). Десять років працювала на інженерних посадах за фахом. У 2000 р. захистила дисертацію на тему: «Лежкоздатні та засолочні властивості патисонів при різних ступенях стиглості і умовах зберігання» і отримала науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук. Понад 20 років Л.М. наполегливо проводить науково-дослідну роботу за багатоплановою програмою кафедри "Розробка екологічно-адаптованих ресурсозберігаючих прийомів та елементів технології виробництва і зберігання овочів та плодів з мінімальним вмістом шкідливих речовин в продукції". За результатами досліджень у 2010 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.004.10 у Національному університеті біоресурсів та природокористування України, м. Київ на тему: "Наукове обґрунтування та розробка заходів подовження строків споживання плодів гарбузових рослин" за спеціальністю 06.01.15 – первинна обробка продуктів рослинництва. Дисертацію присвячено комплексному вирішенню питань подовження строків споживання плодів гарбузових рослин, удосконаленню підходів до подовження періоду споживання свіжої продукції, всебічному вивченню потенційних можливостей плодів дині, кабачка, огірка та факторів, які формують їх товарний стан і хімічний склад.

 Сформульовано і науково обґрунтовано концепцію розширення періоду споживання плодів гарбузових овочів, основними елементами якої є прийоми одержання раннього врожаю, строки збирання плодів для зберігання, дозарювання плодів дині ендогенним етиленом, зберігання продукції у поліетиленових упаковках, надходження продукції із степової зони України.

 Проведено вибір сорту дині та кабачка методом багатокритеріальної оптимізації. Науково обґрунтовано закономірності накопичення поживних речовин та зміни їх під час зберігання у плодах гарбузових рослин залежно від особливостей сорту і погодних умов вегетаційного періоду, умов зберігання. Поглиблено комплексні дослідження теплофізичних показників плодів дині, кабачка, огірка. Удосконалено способи зберігання дині, кабачка. Науково обґрунтовано конкурентоспроможність плодів гарбузових рослин за комплексним показником. Рішенням президії ВАК України від 26 січня 2011 р. професору кафедри плодоовочівництва і зберігання Людмилі Михайлівні присвоєно науковий ступінь доктора сільськогосподарських наук.

Опубліковано 120 робіт із них: монографію "Зберігання гарбузових плодів"(2004 р.), 90 наукових статей, посібники "Збереження якості овочів, плодів та картоплі"(2006 р.), "Технологія зберігання та переробки картоплі, овочів і фруктів"(у співавторстві, 2007 р.), посібники з грифом Мінагрополітики "Технологія зберігання фруктів, овочів та винограду"(2011 р.), "Технологія зберігання та переробки продукції рослинництва"(2011 р.), "Технологія зберігання та переробки плодів, овочів і винограду"(2011 р.), лабораторний практикум "Технологія зберігання та переробки картоплі, овочів і фруктів"(2007 р.), Тестові завдання для визначення рівня кваліфікації випускників агрономічного факультету освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр» напрям Агрономія 1301 (у співавторстві, 2010 р.), програму навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» напрямку 6.030601 «Менеджмент» у вищих навчальних закладах України (у співавторстві, 2011 р.), рекомендації виробництву, понад 20 науково-методичних розробок. Має 12 патентів та є співавтором 3-х державних стандартів з технології зберігання овочевих культур.

Людмила Михайлівна – голова методичної комісії агрономічного факультету, читає курс "Технологія зберігання і переробки продукції рослинництва", студентам агрономічних та економічних спеціальностей.

Має галузеві нагороди - "Відмінник аграрної науки"ІІ і ІІІ ступеня, "Знак пошани" та титул "Жінка - науковець" 2008 р. Керує підготовкою аспірантів та здобувачів.

   
 
 
 
 
Оновлено: 1-11-2012, 14:00 / Переглядів: 3 337
 

Авторизація