Пузік Володимир Кузьмич

 

Володимир Кузьмич


  • Заслужений діяч науки і техніки України.
  • Доктор с.-г. наук, професор.
  • Член-кореспондент НААН України.
  • Тема докторської дисертації: «Алелопатична дія екзометаболітів культурних злаків у агрофітоценозах»  за спеціальністю 03.00.16 – екологія.
  • Напрям наукової роботи: вивчення алелопатично ативних виділень найбільш розповсюджених у культурі видів злаків: м?якої пшениці (Tr. aestivum L.), твердої пшениці (Tr. durum Desf.), жита (Secale cereale L.), тритикале (Tr. аestivumforme) та їх використання для вирішення практичних завдань екології, рослинництва та селекції.
  • Викладає дисципліни: «Екологія», «Вступ до фаху», «Основи біотехнології».
  • Автор і співавтор більше 120 наукових та навчально-методичних праць, два авторських свідоцтва і два патенти на винаходи.
  • E-mail: kafecobio@ukr.net  


Оновлено: 5-03-2012, 09:03 / Переглядів: 3 519
 

Авторизація