Рагуліна Ірина Іванівна

Посада: доцент

Вчене звання: доцент

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук

Курси які викладає: Аудит, Організація бухгалтерського обліку, Бухгалтерський облік, Фінансовий облік І, Фінансовий облік ІІ, Управлінський облік.

Біографія:
Дата народження: 31 липня 1963 р.
Назва школи, роки навчання: Роганська середня школа №3 (1970-1980 рр.)
Назва ВНЗ: Харківський сільськогосподарський інститут ім. В.В. Докучаєва
   Спеціальність: Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності у сільському господарстві. У 1984 р. присвоєно кваліфікацію – економіста по бухгалтерському обліку у сільському господарстві. Роки навчання: 1980-1984 рр.
   Ким і де працював на виробництві: головний бухгалтер Харківської обласної державної насіннєвої інспекції
   Педагогічний стаж (роки, посади): складає 11 років: з 2005 р. по 2016 р., з них: на посаді старшого викладача – 5 років; на посаді доцента – 6 років.
   Тема дисертації, рік захисту: «Управління витратами  і ефективність виробництва у підприємствах цукробурякового підкомплексу» захищена 11 листопада 2009 р.
   Членство у професійних організаціях (радах, колегіях): являюсь членом Федерації професійних бухгалтерів та аудиторів України (ФПБАУ); обрана головою профспілкового бюро факультету обліку і фінансів ХНАУ ім. В.В. Докучаєва; являюсь членом Ради факультету обліку і фінансів ХНАУ ім. В.В. Докучаєва; призначена на посаду заступника декана з виховної роботи факультету обліку і фінансів ХНАУ     ім. В.В. Докучаєва, член Ради факультету обліку і фінансів ХНАУ ім. В.В. Докучаєва; обрана членом профспілкового бюро факультету обліку і фінансів ХНАУ ім. В.В. Докучаєва; член Федерації професійних бухгалтерів та аудиторів України (ФПБАУ).
Оновлено: 27-03-2013, 14:07 / Переглядів: 2 886
 

Авторизація