Рохманов Микола Якович

    Доктор фізико-математичних наук, професор. Народився 23 грудня 1956 р. у м. Котельва Полтавської області. У 1980 р. з відзнакою закінчив Харківський держуніверситет за спеціальністю фізика. У 1991 р. захистив кандидатську дисертацію за темою «Низькочастотне внутрішнє тертя магнітомеханічної природи у сплавах на основі заліза і нікелю». Працював у ХДУ науковим, а з 1992 р. — старшим науковим співробітником, з 1998 по 2002 рр. – доцентом Харківського національного університету. У 2002-2003 р. пройшов стажування в Інституті металофізи-ки та ядерної фізики твердого тіла (IMNF) університету Кароло-Вільгельміни  (м. Брауншвейг) (TU BS). У 2004 р. захистив докторську дисертацію на тему «Амплітудно-залежні ефекти у впорядкованих та старіючих системах». Коло наукових інтересів — нелінійна акустика нерівноважних наноструктурних систем, дослідження природи радіаційних дефектів у металах та напівпровідниках.

    З 1 вересня 2005 р. працює доцентом, а з 2006 р. — професором, завідувачем кафедри фізики та агрометеорології ХНАУ імені В. В. Докучаєва. У 2006 р. обраний академіком Академії зв’язку України, у 2007 р. отримав звання професора. У 2007–2010 рр. — директор ННІ земельних ресурсів і лісу ХНАУ.

    Автор та співавтор понад 190 наукових та науково-методичних робіт, значна частина яких вийшла у рейтингових виданнях, що включені до SCOPUS. Співавтор чотирнадцяти навчальних посібників: «Механіка та молекулярна фізика», «Електрика та магнетизм», «Оптика та атомна фізика» (1999 р.), «Фізика. Збірник тестових завдань» (2007 р.), «Радіоелектроніка» (2008 р.) «Фізика» для підготовчих курсів (2010 р.), «Физика» для довузівської підготовки іноземних учнів (з Грифом МАПіП України)   (2011 р.), «Фізика» для довузівської підготовки іноземних учнів (з Грифом МАПіП України) «Лабораторний практикум з фізики» для довузівської підготовки іноземних учнів, «Лабораторний практикум з механіки та молекулярної фізики»,  «Лабораторний практикум з оптики та атомної фізики» (2012 р.), «Фізика з біологічними та екологічними аспектами» (2013р.), «Посібник для самостійної роботи студентів-заочників» (2014 р.), «Навчальний посібник для самостійної роботи студентів» для інженерних спеціальностей аграрних ВНЗ (з Грифом МАПіП України) (2015 р.) та підручника «Технічна механіка» (2003 р.). Є розробником типових програм з фізики для підготовки ОКР баклавр напряму «Геодезія, картографія та землеустрій» (2010 р.), біофізики («Захист рослин»), фізики з основами біофізики («Агрономія») (2014 р.).

    Професор Рохманов Микола Якович за індексом цитування наукових праць протягом тривалого часу (1999–2015 рр.) був включений до відомого міжнародного довідника MARQUIS «Who`s Who in the World».Оновлено: 20-03-2013, 10:06 / Переглядів: 3 019
 

Авторизація