ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 205 «ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО»

№ п.п.

Компоненти

освітньо-професійної програми

Кількість кредитів ЄКТС

Начально-методичне забезпечення

Обов’язкові компоненти ОПП

Цикл загальної підготовки

1

Ділова іноземна мова

3

 
:  dlova-nozemna-mova.pdf    :  dlova-nozemna-mova.pdf
(завантажень: 11 / 25-10-2018, 09:24)
 

2

Філософія науки

3

 
:  flosofya-nauki.pdf    :  flosofya-nauki.pdf
(завантажень: 2 / 25-10-2018, 09:25)
 

3

Психологія управління

3

 
:  psihologya-upravlnnya.pdf    :  psihologya-upravlnnya.pdf
(завантажень: 3 / 25-10-2018, 09:25)
 

Цикл професійної підготовки

4

Основи наукових досліджень та організація науки

6

 
:  osnovi-naukovih-dosldzhen.pdf    :  osnovi-naukovih-dosldzhen.pdf
(завантажень: 2 / 25-10-2018, 09:25)
 

5

Планування та управління у лісовому господарстві

6

 
:  planuvannya-ta-upravlnnya-u-lsovomu-gospodarstv.pdf    :  planuvannya-ta-upravlnnya-u-lsovomu-gospodarstv.pdf
(завантажень: 5 / 25-10-2018, 09:25)
 

6

Лісова типологія

6

 
:  lsova-tipologya.pdf    :  lsova-tipologya.pdf
(завантажень: 7 / 25-10-2018, 09:25)
 

7

Плантаційне лісовирощування

6

 
:  plantacyne-lsoviroschuvannya.pdf    :  plantacyne-lsoviroschuvannya.pdf
(завантажень: 6 / 25-10-2018, 09:25)
 

8

Лісозаготівля

6

 
:  lsozagotvlya.pdf    :  lsozagotvlya.pdf
(завантажень: 4 / 25-10-2018, 09:25)
 

9

Лісове товарознавство

5

 
:  lsove-tovaroznavstvo.pdf    :  lsove-tovaroznavstvo.pdf
(завантажень: 5 / 25-10-2018, 09:25)
 

10

Лісова політика

3


:  lsova-poltika.pdf    :  lsova-poltika.pdf
(завантажень: 2 / 25-10-2018, 09:25)
 

11

Регіональне лісівництво

5

 
:  regonalne-lsvnictvo.pdf    :  regonalne-lsvnictvo.pdf
(завантажень: 3 / 25-10-2018, 09:25)
 

Вибіркові компоненти ОПП

12

Інформаційні технології у лісовому господарстві

3

 
:  nformacyn-tehnologyi-u-lsovomu-gos.pdf    :  nformacyn-tehnologyi-u-lsovomu-gos.pdf
(завантажень: 5 / 25-10-2018, 09:25)
 

13

Лісові дороги і транспорт лісу

4

 
:  lsov-dorogi-transport-lsu.pdf    :  lsov-dorogi-transport-lsu.pdf
(завантажень: 1 / 25-10-2018, 09:25)
 

14

Зональні протиерозійні системи

4

 
:  zonaln-protierozyn-sistemi.pdf    :  zonaln-protierozyn-sistemi.pdf
(завантажень: 2 / 25-10-2018, 09:24)
 

15

Інтегрований захист лісу

3

 

16

Нормативи ведення лісового господарства

3

 
:  normativi-vedennya-lsovogo-gospodarstva.pdf    :  normativi-vedennya-lsovogo-gospodarstva.pdf
(завантажень: 2 / 25-10-2018, 09:25)
 

17

Стійкість і продуктивність лісів

3

 
:  stykst-produktivnst-lsv.pdf    :  stykst-produktivnst-lsv.pdf
(завантажень: 3 / 25-10-2018, 09:25)
 

18

Охорона праці у галузі

3

 
:  ОПГ    :  ОПГ
(завантажень: 3 / 25-10-2018, 09:25)
 

Переддипломна практика

9

 

Дипломна робота

6

 
:  Методичні рекомендації.pdf    :  Методичні рекомендації.pdf
(завантажень: 7 / 25-10-2018, 09:25)
 

Всього

90

 Оновлено: 25-10-2018, 09:29 / Переглядів: 630
 

Авторизація