ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 205 «ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО»

№ п.п.

Компоненти

освітньо-професійної програми

Кількість кредитів ЄКТС

Начально-методичне забезпечення

Обов’язкові компоненти ОПП

Цикл загальної підготовки

1

Ділова іноземна мова

3

 
:  dlova-nozemna-mova.pdf (завант.: 11)
:  dlova-nozemna-mova.pdf
 

2

Філософія науки

3

 
:  flosofya-nauki.pdf (завант.: 2)
:  flosofya-nauki.pdf
 

3

Психологія управління

3

 
:  psihologya-upravlnnya.pdf (завант.: 3)
:  psihologya-upravlnnya.pdf
 

Цикл професійної підготовки

4

Основи наукових досліджень та організація науки

6

 
:  osnovi-naukovih-dosldzhen.pdf (завант.: 2)
:  osnovi-naukovih-dosldzhen.pdf
 

5

Планування та управління у лісовому господарстві

6

 
:  planuvannya-ta-upravlnnya-u-lsovomu-gospodarstv.pdf (завант.: 4)
:  planuvannya-ta-upravlnnya-u-lsovomu-gospodarstv.pdf
 

6

Лісова типологія

6

 
:  lsova-tipologya.pdf (завант.: 4)
:  lsova-tipologya.pdf
 

7

Плантаційне лісовирощування

6

 
:  plantacyne-lsoviroschuvannya.pdf (завант.: 4)
:  plantacyne-lsoviroschuvannya.pdf
 

8

Лісозаготівля

6

 
:  lsozagotvlya.pdf (завант.: 2)
:  lsozagotvlya.pdf
 

9

Лісове товарознавство

5

 
:  lsove-tovaroznavstvo.pdf (завант.: 4)
:  lsove-tovaroznavstvo.pdf
 

10

Лісова політика

3


:  lsova-poltika.pdf (завант.: 1)
:  lsova-poltika.pdf
 

11

Регіональне лісівництво

5

 
:  regonalne-lsvnictvo.pdf (завант.: 1)
:  regonalne-lsvnictvo.pdf
 

Вибіркові компоненти ОПП

12

Інформаційні технології у лісовому господарстві

3

 
:  nformacyn-tehnologyi-u-lsovomu-gos.pdf (завант.: 4)
:  nformacyn-tehnologyi-u-lsovomu-gos.pdf
 

13

Лісові дороги і транспорт лісу

4

 
:  lsov-dorogi-transport-lsu.pdf (завант.: 1)
:  lsov-dorogi-transport-lsu.pdf
 

14

Зональні протиерозійні системи

4

 
:  zonaln-protierozyn-sistemi.pdf (завант.: 2)
:  zonaln-protierozyn-sistemi.pdf
 

15

Інтегрований захист лісу

3

 

16

Нормативи ведення лісового господарства

3

 
:  normativi-vedennya-lsovogo-gospodarstva.pdf (завант.: 1)
:  normativi-vedennya-lsovogo-gospodarstva.pdf
 

17

Стійкість і продуктивність лісів

3

 
:  stykst-produktivnst-lsv.pdf (завант.: 3)
:  stykst-produktivnst-lsv.pdf
 

18

Охорона праці у галузі

3

 
:  ОПГ (завант.: 3)
:  ОПГ
 

Переддипломна практика

9

 

Дипломна робота

6

 
:  Методичні рекомендації.pdf (завант.: 4)
:  Методичні рекомендації.pdf
 

Всього

90

 Оновлено: 25-10-2018, 09:29 / Переглядів: 404
 

Авторизація