Рижик Тетяна Володимирівна

E-mail:

Ідентифікатори науковця:

Google Scholar (Рижик Т.В.)


  • асистент;
  • тема кандидатської дисертації: « Формування урожайності озимої пшениці залежно від строків сівби і попередників у зоні Лісостепу України»;
  • напрям наукової роботи – удосконалення технології вирощування пшениці озимої;

Підручники, навчальні посібники, методичні вказівки:

 

Статті:

  1. Рижик Т.В. Якість зерна озимої пшениці залежно від строків сівби / Т.В. Рижик // Вісник ХНАУ / Вісник ХНАУ. Серія “Рослинництво, селекція і насінництво, овочівництво”. – Харків: ХНАУ, 2010. – № 9. – С. 163-165
  2. Бобро М.А. Строки сівби озимої пшениці в східній частині Лісостепу України у зв’язку зі змінами клімату / М.А. Бобро, Т.В. Рижик, Є.В. Лозик // Вісник ХНАУ / Вісник ХНАУ. Серія “Рослинництво, селекція і насінництво, овочівництво”. – Харків: ХНАУ, 2009. – № 7. – С. 17-21.

Патенти:

 

Участь у конференціях:

  1. Міжнародна науково-практична конференція. Проблеми сталого розвитку агросфери, присвяченій 195-річчю від дня заснування ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 4-6 жовтня 2011 р.


Оновлено: 14-09-2015, 11:07 / Переглядів: 1 215
 

Авторизація