Садовий Іван Іванович

 

 • кандидат економічних наук, асистент;
 • напрям наукової роботи – еколого-економічна ефективність організації угідь і проектування сівозмін у фермерських господарствах.

Підручники, навчальні посібники, методичні вказівки

 1. Геодезичні роботи при землеустрої: метод. вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи № 1 на тему: "Складання плану землекористування (землеволодіння) та визначення площ" // уклад. О.Я. Петренко, В.Б. Балакірський, Т.О.Степаненко, І.І. Садовий, М.А. Хоруженко. – Х.: ХНАУ, 2014. – 28 с.
 2. Геодезичні роботи при землеустрої: метод. вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи № 2 на тему: "Складання проекту землеустрою"//уклад. О.Я. Петренко, В.Б. Балакірський, І.І. Садовий – Х.: ХНАУ, 2014. – 40 с.
 3. Геодезичні роботи при землеустрої: метод. вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи № 3 на тему: "Перенесення проекту землеустрою в натуру" // уклад. О.Я. Петренко, В.Б. Балакірський, І.І. Садовий - Х.: ХНАУ, 2014. –36 с.
 4. Забезпечення проведення землеустрою. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для здобувачів денної і заочної форм навчання зі спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» з дисциплін "Землевпорядне проектування" та «Геодезичні роботи при землеустрої». Л.М. Макєєва, О.Я. Петренко , П.Ф. Цигікал, Н.В. Мокєрова.,Садовий І.І., Х.: ХНАУ, 2019 р. – 30 с.
 5. Наукові основи землевпорядного проектування. Методичні рекомендації для слухачів дистанційного курсу зі спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» освітня програма «Магістр» з дисципліни «Наукові основи землевпорядного проектування». Л.М. Макєєва, Н.В. Мокєрова., Х.: ХНАУ, 2019 р. – 24 с.

 

Статті

 1. Садовий І.І. Особливості використання земель фермерськими господарствами Харківської області в розрізі природно-сільськогосподарських районів/Садовий І.І. //Вісник ХНАУ. Сер. “Технічні науки, сільськогосподарські науки, економічні науки”. –Х.: ХНАУ, 2011. №6 (1)
 2.  Садовий І.І. Економічна та екологічна ефективність використання сільськогосподарських угідь фермерськими господарствами/ Садовий І.І. // Вісник ХНАУ. Сер. ”Економічні науки”. –Х.: ХНАУ, 2013. №11.      
 3.  Садовий І.І. Застосування методу аналізу середовища функціонування для оцінки економіко-екологічної ефективності використання ріллі фермерськими господарствами/ Садовий І.І.//Агросвіт: наук.-практ. журн. –2014. – №3.
 4.  Садовий И.И. Совершенствование методов государственного регулирования экономико-экологической эффективности фермерских хозяйств / И.И. Садовой // Молодой учёный. – 2015. – №14. – С. 277–280.


Оновлено: Учора, 13:17 / Переглядів: 1 587
 

Авторизація