Садовий Іван Іванович


  • кандидат економічних наук, асистент;
  • напрям наукової роботи – еколого-економічна ефективність організації угідь і проектування сівозмін у фермерських господарствах.
1. Підручники, навчальні посібники, методичні вказівки
1. Геодезичні роботи при землеустрої: метод. вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи № 1 на тему: "Складання плану землекористування (землеволодіння) та визначення площ" // уклад. О.Я. Петренко, В.Б. Балакірський, Т.О.Степаненко, І.І. Садовий, М.А. Хоруженко. – Х.: ХНАУ, 2014. – 28 с.2. Геодезичні роботи при землеустрої: метод. вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи № 2 на тему: "Складання проекту землеустрою"//уклад. О.Я. Петренко, В.Б. Балакірський, І.І. Садовий – Х.: ХНАУ, 2014. – 40 с.3. Геодезичні роботи при землеустрої: метод. вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи № 3 на тему: "Перенесення проекту землеустрою в натуру" // уклад. О.Я. Петренко, В.Б. Балакірський, І.І. Садовий - Х.: ХНАУ, 2014. –36 с.
2. Статті

1. Садовий І.І. Особливості використання земель фермерськими господарствами Харківської області в розрізі природно-сільськогосподарських районів/Садовий І.І. //Вісник ХНАУ. Сер. “Технічні науки, сільськогосподарські науки, економічні науки”. –Х.: ХНАУ, 2011. №6 (1)

2.  Садовий І.І. Економічна та екологічна ефективність використання сільськогосподарських угідь фермерськими господарствами/ Садовий І.І. // Вісник ХНАУ. Сер. ”Економічні науки”. –Х.: ХНАУ, 2013. №11.      

3.  Садовий І.І. Застосування методу аналізу середовища функціонування для оцінки економіко-екологічної ефективності використання ріллі фермерськими господарствами/ Садовий І.І.//Агросвіт: наук.-практ. журн. –2014. – №3.

4.  Садовий И.И. Совершенствование методов государственного регулирования экономико-экологической эффективности фермерских хозяйств / И.И. Садовой // Молодой учёный. – 2015. – №14. – С. 277–280.Оновлено: 28-11-2013, 14:38 / Переглядів: 1 467
 

Авторизація